Echipa Contabilii.ro

Impozitul pe profit

Title Filter 

Display # 
# Article Title Hits
1 OUG nr. 87/2010 - pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal 2833
2 OMFP nr. 2559/2010. - Modificari. Modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor, taxelor şi contribuţiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă 1523
3 OMFP nr. 2689/2010 - Noua declaraţie de impozit pe profit pentru anul 2010 2959
4 Depunerea declaraţiilor de impozit pe profit 2698
5 Plata impozitului 2952
6 Pierderi fiscale externe 1581
7 Credit fiscal 1700
8 Venituri obţinute de persoanele juridice străine din proprietăţi imobiliare şi din vânzarea-cesionarea titlurilor de participare 1452
9 Veniturile unui sediu permanent 1518
10 Asocieri fără personalitate juridică 1446
11 Regimul fiscal comun care se aplică fuziunilor, divizărilor, divizărilor parţiale, transferurilor de active şi schimburilor de acţiuni între societăţile din diferite state membre ale Uniunii Europene 1267
12 Reorganizări, lichidări şi alte transferuri de active şi titluri de participare 1743
13 Pierderi fiscale 2515
14 Contracte de leasing 1631
15 Amortizarea fiscala 5780
16 Cheltuieli cu dobânzile şi diferenţe de curs valutar 2067
17 Contribuabilul are dreptul la deducerea rezervelor şi provizioanelor, 3403
18 deductibilitatea provizioanelor 2022
19 provizioanele pentru garanţii de bună execuţie acordate clienţilor 2431
20 rezerva legală este deductibilă în limita unei cote de 5% aplicată asupra profitului contabil, înainte de determinarea impozitului pe profit, din care se scad veniturile neimpozabile şi se adaugă cheltuielile aferente acestor venituri neimpozabile 2880

Page 1 of 3