Echipa Contabilii.ro

IAS/IFRS 2012

Title Filter 

Display # 
# Article Title Hits
1 REGULAMENTUL (CE) nr. 1606/2002 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI din 19 iulie 2002 privind aplicarea standardelor internaţionale de contabilitate 1136
2 INTERPRETAREA SIC 32 - Imobilizări necorporale - Costuri asociate creării de site-uri web 1262
3 INTERPRETAREA SIC 31 - Venituri - Tranzacţii barter care presupun servicii de publicitate 1035
4 INTERPRETAREA SIC 29 - Acorduri de concesiune a serviciilor: prezentări de informaţii 797
5 INTERPRETAREA SIC 27 - Evaluarea fondului economic al tranzacţiilor care implică forma legală a unui contract de leasing 851
6 INTERPRETAREA SIC 25 - Impozitul pe profit - Modificări ale statutului fiscal al unei entităţi sau al proprietarilor săi 700
7 INTERPRETAREA SIC 21 - Impozitul pe profit - Recuperarea activelor neamortizabile reevaluate 950
8 INTERPRETAREA SIC 15 - Contracte de leasing operaţional - Stimulente 1069
9 INTERPRETAREA SIC 13 - Entităţi controlate în comun - contribuţii nemonetare ale asociaţilor 804
10 INTERPRETAREA SIC 12 - Consolidare - Entităţi cu scop special 888
11 INTERPRETAREA SIC 10 - Asistenţa guvernamentală - Fără relaţii specifice cu activităţile de exploatare 670
12 INTERPRETAREA SIC 7 - Introducerea monedei euro 679
13 INTERPRETAREA IFRIC 19 - Stingerea datoriilor financiare cu instrumente de capitaluri proprii 891
14 INTERPRETAREA IFRIC 18 - Transferuri de active de la clienţi 807
15 INTERPRETAREA IFRIC 17 - Distribuiri de active nemonetare către proprietari 871
16 INTERPRETAREA IFRIC 16 - Acoperirea împotriva riscurilor a unei investiţii nete într-o operaţiune din străinătate 729
17 INTERPRETAREA IFRIC 15 -- Acorduri de construcţie a proprietăţilor imobiliare 800
18 INTERPRETAREA IFRIC 14 - IAS 19 - Limita unui activ privind beneficiul determinat, cerinţele minime de finanţare şi interacţiunea lor 802
19 INTERPRETAREA IFRIC 13 - Programe de fidelizare a clienţilor 1223
20 INTERPRETAREA IFRIC 12 - Acorduri de concesiune a serviciilor 920

Page 1 of 4