Echipa Contabilii.ro

lucrari contabile privind inchiderea exercitiului financiar

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

lucrari contabile privind inchiderea

exercitiului financiar

 

 

     Intocmirea situatiilor financiare anuale este precedata de efectuarea unor lucrari contabile preliminare, desfasurate in urmatoarea succesiune:

v    intocmirea balantei de verificare primara;

v    inventarierea elementelor de activ si de pasiv;

v    contabilizarea operatiilor de regularizare:

·        diferentele constatate la inventariere;

·        amortizarile;

·        provizioanele;

·        ajustarile pentru deprecierea sau pierderea de valoare a activelor;

·        diferentele de curs valutar;

·        delimitarea in timp a cheltuielilor si veniturilor;

·        variatia stocurilor.

v    determinarea rezultatului contabil;

v    determinarea rezultatului fiscal, a impozitului pe profit si contabilizarea acestuia;

v    intocmirea balantei de verificare finala;

v    inchiderea conturilor de activ si de pasiv.

          Intocmirea balantei de verificare primara. Operatiunile economice consemnate in documente au fost transpuse sub forma articolelor contabile in evidenta contabila cronologica, de aici prelucrarea continuand in evidenta contabila sistematica, sursa a datelor continute in balanta de verificare. Prin intermediul balantei se realizeaza centralizarea si controlul sumelor inregistrate in conturi. Se descopera astfel eventualele erori care au condus la disparitia relatiilor de echilibru valoric dintre debitul si creditul conturilor pe totalul general al balantei. Precizam ca in aceasta balanta figureaza cu sold atat conturile din clasa cheltuielilor, cat si cele din clasa veniturilor. Este vorba numai despre cheltuielile si veniturile perioadei curente din clasele 6 si 7, aferente de regula ultimei luni a exercitiului financiar, respectiv luna decembrie.

          Inventarierea generala a elementelor de activ si de pasiv. Prin datele ei, balanta de verificare exprima ceea ce ar trebui sa existe in realitate pe teren. De regula, intre datele balantei de verificare si situatia faptica, apar diferente sau nepotriviri. Pentru constatarea, descrierea si evaluarea existentului faptic la un moment dat are loc inventarierea generala. Operatiune complexa, inventarierea poate fi realizata de personalul propriu al entitatii sau de terti. Nu pot face parte din comisia de inventariere gestionarii depozitelor supuse inventarierii si contabilii care tin evidenta gestiunii respective. Rezultatele inventarierii se stabilesc prin compararea datelor faptice mentionate in listele de inventariere cu cele din contabilitate, respectiv evidenta tehnic-operativa. Pentru elementele la care se constata deprecieri se intocmesc liste separate, solutia contabila fiind inregistrarea unei ajustari pentru depreciere sau pierdere de valoare in cazul deprecierilor reversibile sau consemnarea unei amortizari suplimentare in cazul deprecierilor ireversibile.

          Contabilizarea operatiilor de regularizare are in vedere tratamentul contabil al tuturor diferentelor constatate la inventariere. In acest scop in evidenta contabila cronologica vor fi redactate articole contabile referitoare la:

v    plusuri de inventar

 

- inregistrarea plusului de inventar la utilaje in valoare de 2500 lei

 

              2131  =       131              2500

 

- inregistrarea plusului de inventar la materii prime in valoare de 1500 lei

 

              601    =       301              -1500

 

- inregistrarea plusului de inventar la produse finite in valoare de 2100 lei

 

              345    =       711              2100

 

- inregistrarea plusului de inventar la numerarul existent in caserie in suma de 5 lei

 

              5311  =       7588            5

 

v    minusuri de inventar

 

- inregistrarea minusului de inventar la un utilaj, valoare contabila 2000 lei, valoare amortizata 1800 lei

 

 

              %      =       2131            2000

2813                                                                                   1800

6583                                                                                               200

 

- inregistrarea minusului de inventar la materiale auxiliare in suma de 10 lei

 

              6022  =       3022            10

 

- inregistrarea minusului de inventar la semifabricate in suma de 100 lei

 

              711    =       341              100

 

- inregistrarea minusului de inventar la numerarul existent in caserie in suma de 3 lei

 

              6588  =       5311            3

 

- inregistrarea minusului de inventar la marfurile din magazin, pret cu amanuntul 47,6 lei, TVA 7,6 lei, adaos comercial 10 lei

 

              %      =       371              47,6

              607                                 30

              378                                 10

              4428                               7,6

 

- imputarea minusului de inventar la semifabricate gestionarului la pretul de 120 lei+TVA 19%

 

              4282  =       %                142,8

                                  7588            120

                                  4427              22,8

 

v    regularizarea amortizarilor

 

- inregistrarea constatarii unei deprecieri suplimentare definitive la un mijloc de transport in suma de 1500 lei

 

              6811  =       2813            1500

 

v    regularizarea  provizioanelor

 

- anularea unui provizion pentru litigii in suma de 990 lei

 

              1511  =       7812            990

- majorarea unui provizion pentru garantii acordate clientilor cu 800 lei

 

              6812  = 1512                  800

 

v    regularizarea ajustarilor pentru deprecierea/pierderea de valoare a activelor

 

- inregistrarea unei ajustari pentru deprecierea unui utilaj in suma de 500 lei

 

              6813  =       2913            500

 

- diminuarea unei ajustari pentru deprecierea stocului de produse finite cu suma de 350 lei

 

              3945  =       7814            350

 

v    regularizarea diferentelor de curs valutar

 

- inregistrarea diferentelor nefavorabile de curs valutar in suma de 400 lei aferente creantei fata de un client extern

 

              665    =       4111            400

 

- inregistrarea diferentelor nefavorabile de curs valutar in suma de 300 lei aferente datoriei fata de un furnizor extern

 

              665    =       401              300

 

- inregistrarea diferentelor nefavorabile de curs valutar in suma de 200 lei aferente disponibilitatilor bancare in valuta

 

              665    =       5124            200

 

- inregistrarea diferentelor favorabile de curs valutar in suma de 400 lei aferente creantei fata de un client extern

 

              4111  =       765              400

 

- inregistrarea diferentelor favorabile de curs valutar in suma de 300 lei aferente datoriei fata de un furnizor extern

 

              401    =       765              300

 

- inregistrarea diferentelor favorabile de curs valutar in suma de 200 lei aferente disponibilitatilor bancare in valuta

 

              5124  =       765              200

 

v    regularizari privind delimitarea in timp a cheltuielilor si a veniturilor

 

- inregistrarea cheltuielilor cu chiriile platite la cheltuielile perioadei curente in suma de 1200 lei

 

              612    =       471              1200

 

- inregistrarea veniturilor din chiriile platite la veniturile perioadei curente in suma de 2000 lei

 

              472    =       706              2000

 

          Determinarea rezultatului contabil presupune inchiderea conturilor de cheltuieli si de venituri ale perioadei curente din clasele 6 si 7 prin contul de profit si pierdere 121 astfel:

          - inchiderea conturilor de cheltuieli si a contului 711 “Variatia stocurilor” cand prezinta sold debitor

                            

                             121    =       %

                                                ct. cheltuieli

                                                711

 

          - inchiderea conturilor de venituri, inclusiv a contului 711 “Variatia stocurilor” cand prezinta sold creditor

 

                             %      =       121

                   ct. venituri

                            711

 

          In urma inchiderii conturilor de cheltuieli si venituri ale perioadei curente se determina rezultatul contabil: soldul debitor al contului 121 reflecta pierderea entitatii, iar soldul creditor al acestui cont reflecta profitul contabil (brut).

          Determinarea rezultatului fiscal, a impozitului pe profit si contabilizarea acestuia. Rezultatul fiscal se determina dupa relatia:

 

          Rezultat fiscal = rezultat contabil + cheltuieli nedeductibile fiscal – deduceri

                                    fiscale – pierdere fiscala reportata din exercitiile precedente.

 

Daca rezultatul fiscal este profit se determina impozitul pe profit prin aplicarea cotei legale de impozit (16%) asupra profitului impozabil:

 

          Impozit pe profit = Rezultatul fiscal (profit) * 16%.

 

Impozitul astfel determinat se inregistreaza in contabilitate prin formula contabila :

 

                   691    =       4411            impozitul datorat.

 

Ulterior contul 691 de cheltuieli cu impozitul pe profit se inchide prin conul 121 de profit si pierdere astfel :

 

                   121    =       691

 

Dupa inchiderea contului 691, soldul contului 121 reflecta profitul net inregistrat de entitate.

          Intocmirea balantei de verificare finala este lucrarea prin care se centralizeaza miscarile de valori pe baza datelor continute in registrul sistematic cartea-mare. Spre deosebire de prima balanta, acum conturile de cheltuieli si venituri nu mai prezinta sold deoarece au fost inchise prin contul de profit si pierdere.

          Inchiderea conturilor de activ si de pasiv presupune redactarea urmatoarelor formule contabile cu ajutorul contului 892 “Bilant de inchidere”:

 

                   892    =       %

                                      ct. activ

 

          si

 

                   %      =       892

               ct. pasiv