Echipa Contabilii.ro

Revista PRACTICI CONTABILE nr. 1/2011

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Revista PRACTICI CONTABILE Nr. 1/2011

Din respect pentru contabili. Din respect pentru contabilitate.

ISSN 1844 – 1521

Luna ianuarie 2011

 

Cuprins

 

Editorial

 1. Despre arta ţinerii socotelilor

 

Noutăţi contabile şi fiscale - D'ale Monitorului Oficial. Noutăţile & Modificările legislative. Modul de aplicare în practică. 

 1. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2869/2010 pentru modificarea şi completarea unor reglementări contabile, publicat în MOF nr. 882 din 29 decembrie 2010;
 2. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2870/2010 privind principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor anuale la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, publicat in MOF nr. 889 din 30 decembrie 2010;
 3. Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr.30/2011  pentru modificarea şi completarea anexei nr. 2 la OPANAF 75/2010 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului 301 "Decont special de taxă pe valoarea adăugată", publicat în Monitorul Oficial nr. 54 din 21 ianuarie 2011;
 4. Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr.13/2011  pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (096) " Declaraţie de menţiuni privind anularea înregistrării în scopuri de TVA în cazul persoanelor impozabile, înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, care în cursul unui an calendaristic nu depăşesc plafonul de scutire prevăzut la art.152 din Codul fiscal", publicat în Monitorul Oficial nr. 25 din 11 ianuarie 2011;
 5. Ordinul ministrului finanţelor publice nr.34/2011 pentru modificarea şi completarea OMFP 262/2007 pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor, cu modificările şi completările ulterioare,  publicat  în Monitorul Oficial nr. 21 din 10 ianuarie 2011;

 

Contabilitate practică - Practici şi tehnici contabile aplicate. Monografii contabile. Proceduri de control intern si audit intern aplicate la nivelul unei firme.

 1. Închiderea exerciţiului financiar 2010. Cadru legal, probleme constatate în practică, sfaturi;
 2. Cum să ne organizăm contabilitatea? Aplicarea corectă a legii contabilităţii. (Paza bună, trece primejdia rea.);
 3. Monografie contabilă la o agenţie de turism;
 4. Înregistrarea în contabilitate a bonurilor fiscale. Temei legal, aplicabilitate şi excepţii, exemple practice, sancţiuni şi jurisprudenţă;
 5. Contribuţiile plătite la fondurile de pensii facultative. De la teorie, la practică.
 6. Inregistrarea corectă a operaţiunilor contabile. Probleme, soluţii, modele şi exemple.

 

Taxe şi impozite - Tratamente fiscale pentru speţe întâlnite în practică. Jurisprudenţă. Practică fiscală şi judiciară 

 1. Tichetele de masă. Analiză, studiu legislativ fiscal şi exemplu practic;
 2. Tratamentul contabil şi fiscal aplicabil cheltuielilor de înfiinţare ale unei societăţi;
 3. Nevărsarea contribuţiilor sociale la bugetul de asigurări sociale. Implicaţii şi consecinţe. Cazuri practice;
 4. TVA. Tratamentul fiscal aplicabil închirierilor de autoturisme.
 5. Despre rectificarea declaraţiilor fiscale. Analize, comentarii şi jurisprudenţă.

 

Ghid practic - Un ghid practic pentru înţelegerea şi aplicarea legislaţiei contabile şi fiscale

 1. Ghid practic privind întocmirea şi depunerea Declaraţiei 101 “Impozitul pe profit”. (Ghidul practic nr. 1/2010);

 

IAS/IFRS - IAS/IFRS de la teorie la practică. Studii de caz aplicate.

 1. Contabilitatea mijloacelor fixe, prin prisma IAS 16 “Imobilizări corporale” – Scheme de înţelegere şi aplicare, studii de caz rezolvate;

 

Întrebări şi răspunsuri la problemele Dvs. -Speţe de caz analizate, comentate şi soluţionate

 1. Despre examenul de consultant fiscal, sesiunea martie 2011 – istoric, exemple şi mod de abordare al acestui examen;
 2. Întrebări şi răspunsuri la problemele ridicate de Dvs;

 

Agenda practicianului contabil

 1. Agenda contabilului pentru luna februarie 2011;
 2. Calendarul obligatiilor fiscale pentru luna februarie 2011.

 

 

 

Revista se publică lunar, în ultima zi a lunii.

Se distribuie electronic, prin abonament anual.

Abonamentul costă 100 lei/an.

Detalii suplimentare: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

Vezi ce cuprins are si

Revista PRACTICI CONTABILE Nr. 2/2011