Echipa Contabilii.ro

Revista PRACTICI CONTABILE Nr. 2/2011

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

 

Revista PRACTICI CONTABILE

Nr. 2/2011

 

ISSN 1844 – 1521

Luna februarie 2011

 

Din Respect pentru Contabil. Din Respect pentru Contabilitate. 

 

Cuprins

 

Editorial

Contabilitatea creativă sub spectrul ştiinţei fiscale?

 

Noutăţi contabile şi fiscale - D'ale Monitorului Oficial. Noutăţile & Modificările legislative. Modul de aplicare în practică. 

OMFP nr. 1688/2011 privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont şi ale obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii martie 2011

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 152 din 02/03/2011

Actul a intrat in vigoare la data de 02 martie 2011

 

Hotărârea CCF nr. 4/2011 pentru aprobarea Normelor de certificare a declaraţiilor fiscale anuale ale contribuabililor persoane juridice, cu excepţia celor pentru care este obligatorie auditarea

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 155 din 03/03/2011

Actul a intrat in vigoare la data de 03 martie 2011

 

Hotărârea Guvernului nr. 150/2011 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, precum şi pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 870/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 150 din 01/03/2011

Actul a intrat in vigoare la data de 01 martie 2011

 

Ordinul ANAF nr. 1752/2011 pentru completarea Metodologiei de distribuire a sumelor plătite de contribuabili în contul unic şi de stingere a obligaţiilor fiscale înregistrate de către aceştia, aprobată prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.314/2007

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 141 din 24/02/2011

Actul a intrat in vigoare la data de 24 februarie 2011

 

Ordinul MFP nr. 1649/2011 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern, cuprinzând standardele de management/control intern la entităţile publice şi pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 140 din 24/02/2011

Actul a intrat in vigoare la data de 24 februarie 2011

 

Ordinul MFP nr. 1654/2011 pentru modificarea Precizărilor privind modul de încasare a fondurilor băneşti primite sub formă de donaţii pentru diminuarea efectelor crizei economice, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.810/2010

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 137 din 23/02/2011

Actul a intrat in vigoare la data de 23 februarie 2011

 

Ordinul MFP nr. 1647/2011 pentru constituirea echipelor mixte ce vor efectua controale, conform competenţelor legale, în locurile şi/sau în mediile în care se produc, se comercializează, se utilizează sau se consumă substanţe şi/sau produse noi cu efecte psihoactive, dăunătoare sănătăţii, altele decât cele reglementate

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 123 din 17/02/2011

Actul a intrat in vigoare la data de 17 februarie 2011

 

Hotărârea CECCAR nr. 215/2011 pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind efectuarea stagiului şi examenul de aptitudini în vederea accesului la calitatea de expert contabil şi de contabil autorizat, aprobat prin Hotărârea Consiliului superior al Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România nr. 00/33/2000

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 142 din 25/02/2011

Actul a intrat in vigoare la data de 25 februarie 2011

 

Ordinul ANAF nr. 1080/2011 pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.294/2007 privind impozitele, contribuţiile şi alte sume reprezentând creanţe fiscale, care se plătesc de contribuabili într-un cont unic

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 103 din 09/02/2011

Actul a intrat in vigoare la data de 09 februarie 2011

 

Ordinul ANAF nr. 1081/2011 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare de declaraţii informative

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 103 din 09/02/2011

Actul a intrat in vigoare la data de 09 februarie 2011

 

Ordinul MFP nr. 724/2011 pentru aprobarea formularisticii prevăzute de art. 118 şi 120 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi stabilirea competenţelor în ceea ce priveşte semnarea acestor formulare

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 131 din 22/02/2011

Actul a intrat in vigoare la data de 22 februarie 2011

 

Ordinul ANAF nr. 232/2011 privind procedura de predare-primire a informaţiilor şi/sau a documentelor privind creanţele fiscale ale sediilor secundare înregistrate fiscal ca plătitoare de salarii şi venituri asimilate salariilor

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 88 din 02/02/2011

Actul a intrat in vigoare la data de 02 februarie 2011

 

Ordinul ANAF nr. 233/2011 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare prevăzute la titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 101 din 08/02/2011

Actul a intrat in vigoare la data de 08 februarie 2011

 

Contabilitate practică - Practici şi tehnici contabile aplicate. Monografii contabile. Proceduri de control intern si audit intern aplicate la nivelul unei firme.

Proceduri contabile privind acordarea diurnelor în cadrul unei societăţi comerciale

Monografie contabilă la o florărie. Circuitul documentelor contabile.

Ce reţineri se fac unui administrator de societate comercială?

Cum se evidenţiază în contabilitate dividendele acordate pentru anul 2010?

Împrumuturile acordate între societăţi. Ce documente întocmim şi ce înregistrări contabile operăm?

Cum înregistrăm în contabilitate premiile acordate de angajator angajaţilor proprii?

Monografie contabilă privind contribuţiile plătite la un fond de pensii facultative?

Care sunt înregistrările care se operează în contabilitate referitoare la acordarea bonurilor valorice pentru combustibil?

 

Taxe şi impozite - Tratamente fiscale pentru speţe întâlnite în practică. Jurisprudenţă. Practică fiscală şi judiciară 

Care sunt noile regulile fiscale aplicabile de la 01 martie 2011 referitoare la impozitul pe profit? Tratamente fiscale.

Care sunt noile regulile fiscale aplicabile de la 01 martie 2011 referitoare la impozitul pe venit? Tratamente fiscale.

Care sunt noile regulile fiscale aplicabile de la 01 martie 2011 referitoare la impozitul pe veniturile microîntreprinderilor? Tratamente fiscale.

Care sunt noile regulile fiscale aplicabile de la 01 martie 2011 referitoare la impozitul pe veniturile obţinute din România de nerezidenţi şi impozitul pe reprezentanţele firmelor străine înfiinţate în România? Tratamente fiscale.

Cum se aplică mecanismul de taxare inversă în anul 2011?

Evidenţa TVA. Documente de întocmit.

 

Ghid practic - Un ghid practic pentru înţelegerea şi aplicarea legislaţiei contabile şi fiscale

Ghid practic privind procedurile contabile care trebuie întocmite şi aprobate la nivelul fiecărei societăţi comerciale. (Ghidul practic nr. 2/2010);

 

IAS/IFRS - IAS/IFRS de la teorie la practică. Studii de caz aplicate.

Aplicarea IAS 1 – Modele, scheme de înţelegere şi aplicare, studii de caz rezolvate;

 

Întrebări şi răspunsuri la problemele Dvs. -Speţe de caz analizate, comentate şi soluţionate

Răspunsuri formulate la întrebările dvs care au fost transmise revistei noastre

Ai pierdut actul de înregistrare fiscală? Soluţii rapide de rezolvare.

Despre examenul de competenţă profesională, organizat de CAFR, pentru atribuirea calităţii de auditor financiar, în perioada aprilie - mai 2011.

 

Agenda practicianului contabil

 

 

Echipa “Practici contabile

Telefon: 0740  750  614

Web: www.contabilii.ro; E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

 

Revista se distribuie electronic, numai prin abonamentul anual. Preţul unui abonament anual este 100 lei.

TRIMITETI O COMANDA SI NOI VA EMITEM FACTURA PROFORMA IN BAZA CAREIA PUTETI SA EFECTUATI PLATA! PENTRU ORICE NELAMURIRI, VA RUGAM SA NE CONTACTATI.

 

Vezi si ce cuprinde Revista PRACTICI CONTABILE nr. 1/2011