Echipa Contabilii.ro

Revista PRACTICI CONTABILE Nr. 1/2010

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Revista PRACTICI CONTABILE

Nr. 1/2010

 

Din Respect pentru Contabil. Din Respect pentru Contabilitate. 

Editorial

Zarul a fost aruncat.

 

Noutăţi contabile şi fiscale - D'ale Monitorului Oficial. Noutăţile & Modificările legislative. Modul de aplicare în practică. 

Contabilitate practică - Practici şi tehnici contabile aplicate. Monografii contabile. Proceduri de control intern si audit intern aplicate la nivelul unei firme.

Tratamentul contabil ablicabil costului îndatorării

Deciziile de tip „producţie sau achiziţie”

Modele de înregistrare în contabilitate aplicabile datoriilor de furnizori

Monografia contabilă aplicabilă în cazul serviciilor de reclamă şi publicitate

 

 

Taxe şi impozite - Tratamente fiscale pentru speţe întâlnite în practică. Jurisprudenţă. Practică fiscală şi judiciară 

Schema de abordare şi interpretare a “faptului generator în cazul unei livrări intracomunitare de bunuri” şi a „faptului generator în cazul unei achiziţii intracomunitare de bunuri”

Tratamentul fiscal aplicabil rabaturilor, remizelor, risturnelor, sconturilor şi altor reduceri de preţ, acordate de furnizori

Fiscalitatea bunurilor transmise în vederea testării sau a verificării conformităţii

 

 

IAS/IFRS - IAS/IFRS de la teorie la practică. Studii de caz aplicate.

Activele necurente deţinute în vederea vânzării

 

Întrebări şi răspunsuri la problemele Dvs. -Speţe de caz analizate, comentate şi soluţionate

Răspunsuri formulate la întrebările dvs care au fost transmise revistei noastre

 

Agenda practicianului