Echipa Contabilii.ro

Revista PRACTICI CONTABILE Nr. 5/2010

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Revista PRACTICI CONTABILE

Nr. 5/2010

 

Din Respect pentru Contabil. Din Respect pentru Contabilitate. 

Editorial

þ A fi sau a nu fi? Nici una nici alta.

 

Noutăţi contabile şi fiscale - D'ale Monitorului Oficial. Noutăţile & Modificările legislative. Modul de aplicare în practică. 

 

Contabilitate practică - Practici şi tehnici contabile aplicate. Monografii contabile. Proceduri de control intern si audit intern aplicate la nivelul unei firme.

þ Tratamentul contabil ablicabil indicilor de depreciere

þ Schema pentru înţelegerea instrumentelor financiare

þ Modele de înregistrare în contabilitate aplicabile produselor finite

þ Monografia contabilă aplicabilă unui service auto

 

Taxe şi impozite - Tratamente fiscale pentru speţe întâlnite în practică. Jurisprudenţă. Practică fiscală şi judiciară 

þ Întocmirea setului de documente contabile în cazul cheltuielilor de protocol

þ Schema de abordare şi interpretare a operaţiunilor intracomunitare

þ Considerente legislative privind dispoziţia de plată  în calitatea de document justificativ.

 

IAS/IFRS - IAS/IFRS de la teorie la practică. Studii de caz aplicate.

þ  Estimarea credibilă a informaţiilor

 

Întrebări şi răspunsuri la problemele Dvs. -Speţe de caz analizate, comentate şi soluţionate

þ     Răspunsuri formulate la întrebările dvs care au fost transmise revistei noastre

 

Agenda practicianului