Echipa Contabilii.ro

Revista PRACTICI CONTABILE Nr. 8/2010

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Revista PRACTICI CONTABILE

Nr. 8/2010

 

Din Respect pentru Contabil. Din Respect pentru Contabilitate. 

Editorial

þ Îngerul din vis

 

Noutăţi contabile şi fiscale - D'ale Monitorului Oficial. Noutăţile & Modificările legislative. Modul de aplicare în practică. 

 

Contabilitate practică - Practici şi tehnici contabile aplicate. Monografii contabile. Proceduri de control intern si audit intern aplicate la nivelul unei firme.

þ Tratamentul contabil ablicabil pierderilor previzionate

þ Schema pentru înţelegerea fluxurilor de numerar

þ Modele de înregistrare în contabilitate aplicabile planurilor de pensie

þ Monografia contabilă a operaţiunilor de leasing financiar

 

Taxe şi impozite - Tratamente fiscale pentru speţe întâlnite în practică. Jurisprudenţă. Practică fiscală şi judiciară 

þ Întocmirea jurnalelor de vânzare

þ Schema de abordare şi interpretare a evenimentelor ulterioare datei bilanţului

þ Considerente legislative privind statul de salarii  în calitatea de document justificativ.

 

IAS/IFRS - IAS/IFRS de la teorie la practică. Studii de caz aplicate.

þ  Tratamentul contabil aplicabil contractelor de construcţii

 

Întrebări şi răspunsuri la problemele Dvs. -Speţe de caz analizate, comentate şi soluţionate

þ     Răspunsuri formulate la întrebările dvs care au fost transmise revistei noastre

 

Agenda practicianului