Echipa Contabilii.ro

Revista PRACTICI CONTABILE Nr. 3/2011

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

I. Editorial

 

De ce primăvara înfloreşte câmpia?

 

II. Noutăţi contabile şi fiscale

 

E D'ale Monitorului Oficial. Noutăţile & Modificările legislative. Modul de aplicare în practică. 

2.1. - OUG nr. 29/2011 pentru reglementarea acordării eşalonărilor la plată, publicată în Monitorul Oficial nr. 200 din 22 martie 2011;

2.2. - HG nr. 248/2011 privind aprobarea Procedurii de aplicare a metodelor indirecte pentru stabilirea bazei impozabile ajustate,  publicată în Monitorul Oficial nr. 191 din 18 martie  2011; 

2.3. - HG nr. 150/2011 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal,  aprobate prin HG nr. 44/2004, precum şi pentru modificarea şi completarea HG nr. 870/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OUG 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, publicată în Monitorul Oficial nr. 150 din 1 martie  2011;

 

III. Contabilitate practică

 

EPractici şi tehnici contabile aplicate. Monografii contabile. Proceduri de control intern si audit intern aplicate la nivelul unei firme.

3.1. - Documentele justificative necesare pentru ca cheltuielile cu diurna să fie considerate deductibile;

3.2. - Contabilizarea serviciilor de publicitate;

3.3. - Creditarea unei societăţi comerciale de către administratorul său;

3.4. - Operaţiunile contabile aferente unui contract de prelucrare a mărfurilor în sistem lohn;

3.5. - Răspunderea juridică instituită prin Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Regimul contravenţional. Lista amenzilor;

 

IV. Taxe şi impozite

 

E Tratamente fiscale pentru speţe întâlnite în practică. Jurisprudenţă. Practică fiscală şi judiciară 

4.1. - Transportul aferent unei  vânzări de materiale lemnoase se supune taxării inverse?

4.2. - Despre infracţiunea de evaziune fiscală săvârşită prin “evidenţierea, în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la bază operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive”;

 

V. Ghid practic

 

E Un ghid practic pentru înţelegerea şi aplicarea legislaţiei contabile şi fiscale

5.1. - Procedura de primire, prelucrare şi transmitere a "Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate", depusă de contribuabili la oficiile acreditate de Ministerul Finanţelor Publice;

 

5.2. - Procedura de primire şi de soluţionare a cererilor de loc de muncă sau indemnizaţie de şomaj reglementează punerea în aplicare a prevederilor art. 16 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă;

 

VI. IAS/IFRS 

 

E IAS/IFRS de la teorie la practică. Studii de caz aplicate.

Standardul Internaţional de Contabilitate 26 „Contabilizarea şi raportarea planurilor de pensii”. Scheme de înţelegere şi aplicare;

 

VII. Întrebări şi răspunsuri la problemele Dvs.

 

E Speţe de caz analizate, comentate şi soluţionate.

7.1. - Tratamentul fiscal aplicabil cheltuielilor de mutare în interesul serviciului;

7.2. - Schema taxelor şi contribuţiilor sociale aferente activităţilor dependente;

7.3. - Bibliografia de concurs în vederea ocupării funcţiei publice specifice de comisar în Garda Financiară;

 

VIII. Agenda practicianului contabil

 

Calendarul obligatiilor fiscale - pentru luna aprilie 2011