Echipa Contabilii.ro

Revista PRACTICI CONTABILE nr. 4/2011

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

I. Editorial

 

Cea mai buna metoda de a scapa de o problema este sa o rezolvi

II. Noutăţi contabile şi fiscale

 

E D'ale Monitorului Oficial. Noutăţile & Modificările legislative. Modul de aplicare în practică. 

2.1 OUG nr. 37/2011 pentru modificare a şi completarea Legii contabilităţii nr. 82/1991 şi pentru modificarea altor acte normative incidente, publicată în Monitorul Oficial nr. 285 din 22 aprilie 2011

2.2  OMFP nr.1865/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice, precum şi ale unor raportări financiare lunare în anul 2011, publicat în Monitorul Oficial nr. 271 din 18 aprilie 2011

 

III. Contabilitate practică

 

E Practici şi tehnici contabile aplicate. Monografii contabile. Proceduri de control intern si audit intern aplicate la nivelul unei firme.

3.1 Tratamentul contabil aplicabil creanţelor aferente subvenţiilor

3.2 Reguli şi tehnici de evaluare aplicabile în sistemul de contabilitate simplificat

3.3. Tratamentul contabil aplicabil celor 62 de obligaţii de plată la bugetul de stat începând cu 7 aprilie 2011

 

IV. Taxe şi impozite

 

E Tratamente fiscale pentru speţe întâlnite în practică. Jurisprudenţă. Practică fiscală şi judiciară 

4.1 Tehnici fiscale aplicate facturii emise pentru livrarea de deşeuri şi materii prime secundare rezultate din valorificarea acestora

4.2 Tehnici fiscale aplicate unei facturi primite de la un furnizor aflat în insolvenţă

4.3  Control de la ANAF pentru înregistrarea unei firme ca plătitor de TVA. Documente necesare.

 

V. Ghid practic

 

E Un ghid practic pentru înţelegerea şi aplicarea legislaţiei contabile şi fiscale

5.1. - Ghid privind publicarea situaţiilor financiare anuale aferente exerciţiului financiar 2011 în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a

 

VI. IAS/IFRS 

 

E IAS/IFRS de la teorie la practică. Studii de caz aplicate.

        6.1 Tratamente contabile impuse de Standardul Internațional de Contabilitate 18 “Venituri”

 

VII. Întrebări şi răspunsuri la problemele Dvs.

 

E Speţe de caz analizate, comentate şi soluţionate.

7.1 Trei cazuri de gestiune frauduloasă. Practică judiciară.

7.2 Reguli noi aplicabile răspunderii pentru organizarea şi conducerea  contabilităţii începând cu anul 2011

 

VIII. Agenda practicianului contabil

 

Calendarul obligatiilor fiscale - pentru luna mai 2011