Echipa Contabilii.ro

CECCAR Bucuresti - Anunt cursuri

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Va anuntam ca in perioada 20.10.2011 -  31.10.2011 se vor desfasura cursurile de pregatire pentru examenul de "Doctrina si Deontologie" care vor avea loc in cadrul "Institutului Victor Babes" din Splaiul Independentei 99-101, in amfiteatrul "Victor Babes".   

 

Orarul de desfasurare este urmatorul:

 

  -Joi 20.10.2011   Ora 16:00

  -Vineri 21.10.2011   Ora 16:30

  -Sambata 22.10.2011   Ora 10:00

  -Duminica 23.10.2011  Ora 08:00  

  -Luni 24.10.2011 - Vineri 28.10.2011    Ora 16:30

 -Sambata29.10.2011, Duminica 30.10.2011    Ora 09:00

  -Luni 31.10.2011    Ora 16:30

 

 

In perioada viitoare se vor mai defasura urmatoarele cursuri care vor avea loc in cadrul institutului "Victor Babes":

    

-25 - 27.10.2011, ora 16:00 - Curs de Gestiunea Fondurilor Europene(Sala "Victor Babes")  -  Jinga Gabriel, Cocosatu Cristian, Dumitru Madalina

 -05.11.2011, ora 09:00  -  Curs de Audit Financiar(Sala Ion Moraru) - prof.univ.dr Toma Marin

 -09.11.2011, ora 16:00  -  Curs de Audit Financiar(Sala Ion Moraru) - prof.univ.dr Toma Marin

 -06 - 08.11.2011,ora 09:00  -  Curs de Cenzori(Sala Ion Moraru) - prof.univ.dr Toma Marin

 -04,17.11.2011,ora 16:00 - Curs de Expertiza Contabila(Sala "Victor Babes") - prof.univ.dr Toma Marin 

 -1,3,6.11.2011, ora 16:00 - Curs I.F.R.S.(Sala "Victor Babes") - Lect.Univ.Dr Caloian Florentin

 -2,4,5.11.2011, ora 16:00 - Curs I.F.R.S.(Sala "Victor Babes") - Prof.Univ.Dr Sacarin Marian

http://www.ceccarbucuresti.ro/cursuri.php

 

----------------------

Filiala Bucuresti face cunoscut celor interesati ca au inceput inscrierile pentru examenul de aptitudini pe care CECCAR il organizeaza in zilele de 13 si 20 noiembrie 2011.

Inscrierile la examen se pot efectua pana la data de 20.10.2011.

Director executiv,
Emil Florita
 

  Cursul pentru examenul de aptitudini incepe maine 20.10.2011 , ora 16, la Institutul Victor Babes. Prezenta este obligatorie.

  Prezentul site a fost inlocuit de: www.ceccarbucuresti.ro
 


 

           Filiala Bucuresti organizeaza ,, seminarii ” pe teme de actualitate din fiscalitate, sustinute de specialisti cu o bogata experienta in domeniul financiar – fiscal. Primul seminar va avea loc in ziua 27.10.2011, ora 16.30, la sediul C.E.C.C.A.R. din Intr. Pielari nr. 1, et. 4, avand ca tema ,, Modificari privind Codul Fiscal si Codul de Procedura Fiscala ” si va fi sustinut de:
           - Lect. Univ. Dr. Florentin Caloian – Presedintele Filialei Bucuresti
           - Asist. Univ. Drd. Florin Dobre – Secretar General –interimar – IFA Romania
            Taxa de participare la seminar este de 100 lei, iar inscrierile se fac la sediul Filalei C.E.C.C.A.R. Bucuresti si se accepta in limita locurilor disponibile.
             Orele de participare la aceste seminarii, nu sunt considerate ca ore prestate in cadrul Programului National de Pregatire Profesionala Continua.

Director Execurtiv
Ec. Emil Florita

 


  În conformitate cu prevederile art.7 al Hotărârii nr.11/66 din 02.04.2011 a Conferinţei Naţionale s-a aprobat Nota nr.3176/16.03.2011 privind asigurarea pentru riscul profesional al membrilor Corpului. Urmare măsurilor propuse în această Notă vă anexăm Lista actualizata cu societatile de asigurare agreate de C.E.C.C.AR. pentru realizarea asigurarilor de raspundere civilă profesională a membrilor
Lista societaţilor de asigurare agreate pentru realizarea asigurărilor de răspundere civilă profesională
 


 

in atentia membrilor Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania


        Corpul Expertilor Contabili si Contabilor Autorizati a incheiat cu Certsign o conventie ce are ca obiectiv principal obtinerea pentru membrii Corpului , a unor conditii mai bune de achizitionare a certificatelor digitale necesare transmiterii in format electronic a situatiilor financiare, declaratii, etc catre institutiile statului si nu numai.
        In acest sens, in baza carnetului de expert contabil/contabil autorizat vizat pe anul in curs , membrii Corpului pot achiziona de la Certsign semnatura electronica la pretul de 42 euro + tva. Costul de reinnoire a certificatului digital este de 30 de euro + tva. Membrii care detin deja o semnatura digitala si doresc sa o reinnoiasca, beneficiaza de o reducere de 10% fata de pretul pietei. Pentru obtinerea certificatului digital va puteti adresa direct firmei Certsign sau la sediul unei sucursale BRD Group Societe Generale , cu care Certsign are incheiat un parteneriat , atat in Bucuresti , cat si in orasele resedinta de judet, unde pot fi contactati reprezentantii Certsign .
Adresele pot fi consultate in atasament (click)

 

 

Calendarul cursurilor de pregatire profesionala din anul 2011

 

 

 Program pregatire stagiari sistem colectiv semestrul I 2011

 
     
 
Norme pentru acordarea vizei anuale de exercitare a profesiei pentru anul 2011
 
La depunerea Raportului de activitate in vederea obtinerii vizei anuale membrii Corpului - persoane juridice, vor depune la secretariatul filialei sau la Aparatul central un extras din balanta conturilor, elaborata conform legii, care cuprinde situatia veniturilor realizate in anul precedent.
 
     În atenţia profesioniştilor contabili, membri CECCAR -  filiala Bucuresti

                                                  Acordarea vizei anuale pentru anul 2011

                 Acţiunea de acordare a vizei anuale pentru exercitarea profesiei - persoane fizice şi juridice - se desfăşoară până la data de 31 ianuarie a anului respectiv, în condiţiile prevăzute de Normele nr. 1500/2009 privind evidenta si gestionarea membrilor şi Normele nr. 5.288/2002 privind organizarea evidenţei încasării cotizaţiilor profesionale datorate de membrii Corpului, astfel:

3) termenul de depunere la filiala Corpului a formularului "Raport anual de activitate", de către experţii contabili şi contabilii autorizaţi, este 31 ianuarie a anului pentru care se acordă viza;

4) viza anuală pentru exercitarea profesiei de către experţii contabili şi contabilii autorizaţi se acordă dacă au fost îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:
a) achitarea în întregime a obligaţiilor faţă de Corp aferente anului trecut;
b) plata la bugetul de stat, în cuantumul şi la termenul prevăzut de lege, a impozitelor cuvenite statului asupra onorariilor încasate de la beneficiari;(prezentarea certificatului de atestare fiscala pentru persoana fizica si/sau juridica). In cazul in care persoana fizica nu a obtinut venituri din exercitarea profesiei se prezinta cazierul fiscal si nu certificatul de atestare fiscala.
c) dovada asigurării pentru riscul profesional;
d) dovada că nu au suferit nicio condamnare care, potrivit legis­laţiei în vigoare, interzice dreptul de gestiune şi de administrare a societăţilor comerciale (prezentarea certificatului de cazier judiciar sau declaraţie pe proprie răspundere-click);
e) nu au săvârşit fapte care să încalce obligaţiile prevăzute de lege, precum şi regulile privind conduita etica şi profesională, potrivit pct. 121 şi 122 din Regu­lamentul de organizare şi funcţionare a Corpului, pentru care să fi fost sancţionaţi de comisia de disciplină cu suspendarea dreptului de exercitare a profesiei, pe toată durata suspendării, precum şi cu interzicerea dreptului de exercitare a profesiei;
f)
depunerea raportului anual completat la toate rubricile;
g)
depunerea de dovezi privind dezvoltarea profesională continuă conform Standardului 38 al Corpului;(efectuarea unui curs de pregatire profesioanala in anul 2010, in caz contrar viza pe 2011 se acorda dupa efectuarea unui curs de pregatire in anul 2011)
h)
prezentarea unei adeverinţe medicale din care să rezulte că îndeplineşte condiţia prevăzută de art. 4(1) lit. a) şi art. 5 lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 65/1994 şi este apt din punct de vedere fizic şi psihic pentru exercitarea profesiei de expert contabil şi, respectiv, de contabil autorizat (eliberata de un medic psihiatru sau neurolog)
ŞI

"...................................................................................
Cotizaţia fixă se plăteşte în două rate:
- cel puţin 50% la obţinerea autorizaţiei de exercitare a profesiei pentru anul în curs, dar nu mai târziu de 31 ianuarie;
- restul cotizaţiei fixe se plăteşte până la 31 martie a fiecărui an.