Echipa Contabilii.ro

Revista PRACTICI CONTABILE Nr. 5/2011

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

I. Editorial

 

Consumaţi de foamea pentru mai mult: mai mult success, mai multă glorie, mai mulţi bani

II. Noutăţi contabile şi fiscale

 

E D'ale Monitorului Oficial. Noutăţile & Modificările legislative. Modul de aplicare în practică. 

2.1 OMFP nr. 2017/2011 pentru modificarea şi completarea OMFP nr.263/2010 pentru aprobarea Procedurii de soluţionare a deconturilor cu sume negative de TVA cu opţiune de rambursare, publicat în Monitorul Oficial nr. 362 din 24 mai 2011;

2.2 OMFP nr. 1984/2011 privind stabilirea criteriilor pentru condiţionarea înregistrării în scopuri de TVA, publicat în Monitorul Oficial nr. 361 din 24 mai 2011;

2.3 OMFP nr. 1930/2011 şi al MMFPS nr. 1439/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, publicat în Monitorul Oficial nr. 300 din 2 mai 2011.

 

III. Contabilitate practică

 

E Practici şi tehnici contabile aplicate. Monografii contabile. Proceduri de control intern si audit intern aplicate la nivelul unei firme.

3.1 Aportul în imobilizări corporale la capitalul altor societăţi

3.2 Transferul de la active imobilizate la stocuri

IV. Taxe şi impozite

 

E Tratamente fiscale pentru speţe întâlnite în practică. Jurisprudenţă. Practică fiscală şi judiciară 

4.1 Impozitarea prestaţiilor în caz de invaliditate, în sistemul de pensii private, pilon II

4.2 Procedura ANAF de îndreptare a erorilor materiale

 

V. Ghid practic

 

E Un ghid practic pentru înţelegerea şi aplicarea legislaţiei contabile şi fiscale

5.1 Ghidul contravenţiilor şi infracţiunilor dispuse prin Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

 

VI. IAS/IFRS 

 

E IAS/IFRS de la teorie la practică. Studii de caz aplicate.

     6.1 Diferenţe temporare deductibile, în spiritul IAS 12 “Impozitul pe profit”

 

VII. Întrebări şi răspunsuri la problemele Dvs.

 

E Speţe de caz analizate, comentate şi soluţionate.

7.1. O persoană juridică română care desfăşoară operaţiuni taxabile în sensul TVA şi închiriază un bun imobil în regim de scutire de TVA are obligativitatea calculării pro-rata pentru cumpărările efectuate?

7.2. Care este regimul fiscal în sensul TVA aplicabil caselor de amanet în situaţia în care acestea valorifică bunurile aduse de clienţi, bunuri care nu mai sunt recuperate de aceştia prin restituirea sumelor împrumutate de la casa de amanet ?

7.3. Dobânda pentru împrumutul obţinut de la o persoană fizică este deductibilă la calculul profitului impozabil?

 

VIII. Agenda practicianului contabil

 

Calendarul obligatiilor fiscale - pentru luna  iunie 2011