Echipa Contabilii.ro

Revista PRACTICI CONTABILE Nr. 6/2011

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

I. Editorial

 

Arta de a conduce nu se poate învăţa într-o singură zi.  Este nevoie de o viaţă de om.

II. Noutăţi contabile şi fiscale

 

E D'ale Monitorului Oficial. Noutăţile & Modificările legislative. Modul de aplicare în practică. 

2.1 Ordinul ANAF nr.2117/2011 pentru modificarea Ordinului ANAF nr. 1.415/2009 privind aprobarea modelului şi conţinutului unor documente şi formulare utilizate în activitatea de inspecţie fiscală la persoane fizice

2.2 Ordinul MFP nr.2152/2011 privind raportarea unor indicatori economico-financiari prevăzuţi în bugetele de venituri şi cheltuieli ale operatorilor economici cu capital de stat

2.3 HG nr. 566/2011 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1324/2009 privind organizarea şi funcţionarea Gărzii Financiare

2.4 HG nr. 564/2011 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 109/2009 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală

2.5 Lege nr. 94/2011 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2010 pentru modificarea art. 7 alin. (1) pct. 2 subpct. 2.1 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum şi pentru modificarea art. III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 58/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi alte măsuri financiar-fiscale

2.6 Ordinul MFP nr.2014/2011 pentru modificarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 752/2006 privind aprobarea procedurii de eliberare a certificatului de atestare fiscală pentru persoane juridice şi fizice, a certificatului de obligaţii bugetare, precum şi a modelului şi conţinutului acestora

2.7 Ordinul ANAF nr.2151/2011 privind înscrierea pe documente a numărului de înregistrare ca operator de date cu caracter personal

 

III. Contabilitate practică

 

E Practici şi tehnici contabile aplicate. Monografii contabile. Proceduri de control intern si audit intern aplicate la nivelul unei firme.

3.1 Tratamentul contabil aplicabil reducerilor comerciale primite ulterior facturării

3.2 Tratamentul contabil aplicabil echipamentelor de protecţie

 

IV. Taxe şi impozite

 

E Tratamente fiscale pentru speţe întâlnite în practică. Jurisprudenţă. Practică fiscală şi judiciară 

4.1 Societatea poate să amâne data de începere a inspecţiei fiscale?

4.2 Sumele primite sub formă de sponsorizare sunt venituri impozabile?

 

V. Ghid practic

 

E Un ghid practic pentru înţelegerea şi aplicarea legislaţiei contabile şi fiscale

5.1 Sedii secundare

 

VI. IAS/IFRS 

 

E IAS/IFRS de la teorie la practică. Studii de caz aplicate.

  6.1 208 Întrebări privind cadrul general de întocmire si prezentare a situaţiilor financiare si standardele internaţionale de raportare financiara (CAFR, Examen nov.2011)

 

VII. Întrebări şi răspunsuri la problemele Dvs.

 

E Speţe de caz analizate, comentate şi soluţionate.

7.1 Pentru indemnizaţiile administratorilor societăţilor comerciale se datorează contribuţii sociale?
7.2. Care sunt reţinerile din indemnizaţia de maternitate?
7.3. Se datorează contribuţii de asigurări sociale pentru tichetele de masa, tichetele de vacanta, tichetele de creşa şi tichetele cadou?

 

VIII. Agenda practicianului contabil

Calendarul obligatiilor fiscale - pentru luna  iulie 2011