Echipa Contabilii.ro

Revista PRACTICI CONTABILE Nr. 7/2011

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

I. Editorial

 

Ce trebuie să ştiu despre semenii mei?

II. Noutăţi contabile şi fiscale

 

E D'ale Monitorului Oficial. Noutăţile & Modificările legislative. Modul de aplicare în practică. 

2.1 Ordinul MFP nr.2370/2011 privind modificarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor OUG 64/2009

2.2 Ordinul MFP nr.2359/2011 pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor OUG 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale

2.3 Ordinul MFP nr.2336/2011 pentru aprobarea Procedurii de punere în aplicare a titlurilor executorii în baza cărora se solicită înfiinţarea popririi conturilor autorităţilor şi instituţiilor publice deschise la nivelul unităţilor Trezoreriei Statului,

2.4 Ordinul MFP nr.2276/2011 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind completarea formularului “Cerere pentru deschiderea de credite bugetare” aprobat prin Ordinul ministrului de stat, ministrul finanţelor, nr. 1.801/1995,

2.5 Ordinul MFP nr.2234/2011  pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2011 a operatorilor economici,

2.6 Ordinul preşedintelui ANAF nr.2414/2011privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Comisiei de disciplină din cadrul ANAF,

2.7 Ordinul MFP nr.946/2005, republicare, pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial

III. Contabilitate practică

 

E Practici şi tehnici contabile aplicate. Monografii contabile. Proceduri de control intern si audit intern aplicate la nivelul unei firme.

3.1 Tratamentul contabil aplicabil tichetelor de călătorie

3.2 Tratamentul contabil aplicabil dezmembrării unui autoturism şi darea în consum a materialelor rezultate

IV. Taxe şi impozite

 

E Tratamente fiscale pentru speţe întâlnite în practică. Jurisprudenţă. Practică fiscală şi judiciară 

4.1 Tratamentul fiscal aplicabil unei reprezentanţe autorizată să funcţioneze în România

4.2 Noi prevederi legale referitoare la anularea sau reducerea penalităţilor şi majorărilor de întârziere pentru persoane fizice

V. Ghid practic

 

E Un ghid practic pentru înţelegerea şi aplicarea legislaţiei contabile şi fiscale

5.1 Întocmirea raportărilor contabile la data de 30 iunie 2011 O.M.F.P. nr. 2234/2011 publicat în M.O. nr.   483/07.07.2011

VI. IAS/IFRS 

 

E IAS/IFRS de la teorie la practică. Studii de caz aplicate.      

6.1 60 de întrebări a căror soluţionare presupune atât prezentarea din punct de vedere al cerinţelor cuprinse in cadrul general al IASB si standardele internaţionale de raportare financiara, cat si al cerinţelor cuprinse in reglementările contabile conforme cu directivele europene (CAFR, Examen nov.2011)

VII. Întrebări şi răspunsuri la problemele Dvs.

 

E Speţe de caz analizate, comentate şi soluţionate.

7.1 Se impozitează  tichetele  cadou oferite salariaţilor ?

7.2 Se impozitează tichetele de masa, tichetele de vacanta şi tichetele de cresa?
7.3 Care este regimul fiscal al veniturile obţinute de persoanele fizice din valorificarea prin centrele de colectare a deşeurilor de metal?

7.4 Pentru un cabinet medical individual se pot deduce la calculul venitului net cheltuielile cu combustibilul consumat de autoturismul proprietatea cabinetului, cu care medicul se deplasează la pacienţi?

VIII. Agenda practicianului contabil

Calendarul obligatiilor fiscale - pentru luna  august  2011