Echipa Contabilii.ro

Revista PRACTICI CONTABILE Nr. 8/2011

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

I. Editorial

 

Patru modalităţi de a preveni oboseala şi îngrijorarea şi de a vă menţine energia şi buna dispoziţie

II. Noutăţi contabile şi fiscale

 

E D'ale Monitorului Oficial. Noutăţile & Modificările legislative. Modul de aplicare în practică. 

2.1 OG nr. 14/2011 pentru completarea art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale

2.2 Ordinul MFP nr.2389/2011  pentru aprobarea Normelor privind aplicarea scutirii de taxă pe valoarea adăugată prevăzute la art. 143 alin. (1) lit. j), j1), k), l) şi m) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi la art. X şi XI din Acordul dintre România şi Statele Unite ale Americii privind statutul forţelor Statelor Unite ale Americii în România, semnat la Washington la 30 octombrie 2001, ratificat prin Legea nr. 260/2002

2.3 Ordinul MFP nr.2382/2011  pentru completarea unor reglementări contabile

 

III. Contabilitate practică

 

E Practici şi tehnici contabile aplicate. Monografii contabile. Proceduri de control intern si audit intern aplicate la nivelul unei firme.

3.1 Tratamentul contabil aplicabil depozitelor bancare pe termen scurt în valută

3.2 Tratamentul contabil aplicabil valorilor materiale primite pentru prelucrare sau reparare

 

IV. Taxe şi impozite

 

E Tratamente fiscale pentru speţe întâlnite în practică. Jurisprudenţă. Practică fiscală şi judiciară 

4.1 Noutăţi legislative aprobate prin OG nr. 14/2011. Pentru serviciile de transport feroviar public de călători în trafic intern şi internaţional, prestate de societăţi comerciale persoane juridice române, nu se emite bon fiscal!

4.2 Noi prevederi legale referitoare la stabilirea criteriilor pentru condiţionarea înregistrării în scopuri TVA

 4.3 Impunerea veniturilor în activitatea de taxi. Schimbarea regimului de impozitare.

 

V. Ghid practic

 

E Un ghid practic pentru înţelegerea şi aplicarea legislaţiei contabile şi fiscale

5.1 Asociaţii de proprietari

 

VI. IAS/IFRS 

 

E IAS/IFRS de la teorie la practică. Studii de caz aplicate.

   6.1 Probleme rezolvate prin aplicarea IAS 18 „Venituri".

 

VII. Întrebări şi răspunsuri la problemele Dvs.

 

E Speţe de caz analizate, comentate şi soluţionate.

7.1 Care sunt obligaţiile fiscale în sensul TVA pentru o persoană impozabilă care nu este înregistrată normal în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal şi efectuează achiziţii intracomunitare de bunuri?

7.2 O persoană fizică autorizată care are activitatea suspendată la Oficiul Registrului Comerţului mai are obligaţia depunerii declaraţiilor de venit?

 

VIII. Agenda practicianului contabil

 

Calendarul obligatiilor fiscale - pentru luna  septembrie 2011