Echipa Contabilii.ro

Revista PRACTICI CONTABILE Nr. 9/2011

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

I. Editorial

 

Când viaţa ne dă o lămâie, să încercăm să facem o limonadă.

II. Noutăţi contabile şi fiscale

 

E D'ale Monitorului Oficial. Noutăţile & Modificările legislative. Modul de aplicare în practică. 

2.1 Ordinul MFP nr. 2561/2011  pentru aprobarea Instrucţiunilor privind deschiderea şi funcţionarea conturilor pentru gestionarea asistenţei financiare nerambursabile şi a fondurilor de la bugetul de stat, în cadrul obiectivului convergenţă,

2.2 Ordinul ANAF nr.3162/2011 privind modificarea OPANAF nr. 76/2010 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (390 VIES) “Declaraţie recapitulativă privind livrările/achiziţiile/prestările intracomunitare”,

2.3 Ordinul ANAF nr.3154/2011 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului "Declaraţie privind opţiunea pentru depunerea lunară a Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţei nominale a persoanelor asigurate",

2.4 OG nr. 30/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, precum şi pentru reglementarea unor masuri financiar-fiscale,

2.5 OG nr. 29/2011 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală,

2.6 OG  nr.25/2011 pentru modificarea art.7 din Ordonanţa Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea şi funcţionarea cazierului fiscal,

2.7 OG  nr.14/2011 pentru completarea art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale,

 

III. Contabilitate practică

 

E Practici şi tehnici contabile aplicate. Monografii contabile. Proceduri de control intern si audit intern aplicate la nivelul unei firme.

3.1 Tratamentul contabil aplicabil valorii juste,  în cazul instrumentelor financiare

3.2 Tratamentul contabil aplicabil grupurilor de interes economic. Noutăţi legislative în materia dreptului contabil aprobate prin Ordinul MFP nr. 2.382/2011.

 

IV. Taxe şi impozite

 

E Tratamente fiscale pentru speţe întâlnite în practică. Jurisprudenţă. Practică fiscală şi judiciară 

4.1 Amenzi de până la 5000 lei pentru neînregistrarea în Registrul operatorilor intracomunitari

4.2 Principalele  modificări aduse  impozitului pe venit prin OG nr. 30/2011, publicată în M.O. nr. 627/02.09.2011

 

V. Ghid practic

 

E Un ghid practic pentru înţelegerea şi aplicarea legislaţiei contabile şi fiscale

     5.1. Lista modificărilor aduse Codului fiscal prin OG nr. 30/2011

 

VI. IAS/IFRS 

 

E IAS/IFRS de la teorie la practică. Studii de caz aplicate.

 6.1 Probleme rezolvate prin aplicarea IAS 36 „Deprecierea activelor"

 

VII. Întrebări şi răspunsuri la problemele Dvs.

 

E Speţe de caz analizate, comentate şi soluţionate.

7.1 La achiziţia unei “autoutilitare” destinată transportului de materiale folosită în interesul desfăşurării activităţii de către o persoană impozabilă înregistrată în scopuri de TVA este permisă exercitarea dreptului de deducere a TVA aferentă, sau dreptul de deducere este limitat potrivit art. 145.1 alin. (1) din Codul fiscal?

7.2 Care este documentul în baza căruia se poate exercita dreptul de deducere a TVA de către o persoană impozabilă înregistrată în scopuri de TVA,  în situaţia în care această persoană efectuează o achiziţie intracomunitară de bunuri taxabilă în România prin aplicarea mecanismului “taxării inverse” (4426=4427) şi nu deţine factura emisă de furnizorul bunurilor?
7.3
O persoană care efectueazăocazional livrări intracomunitare de mijloace de transport noi este obligată să solicite înregistrarea în scopuri de TVA potrivit art. 153 din Codul fiscal?

 

 

VIII. Agenda practicianului contabil

 

Calendarul obligatiilor fiscale - pentru luna  octombrie 2011