Echipa Contabilii.ro

Revista PRACTICI CONTABILE Nr. 10/2011

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

I. Editorial

 

Dacă vorbeşti de bine, de bine vei avea parte.

II. Noutăţi contabile şi fiscale

 

E D'ale Monitorului Oficial. Noutăţile & Modificările legislative. Modul de aplicare în practică. 

2.1 OMFP nr. 2721/2011  pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor OUG 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, aprobate prin OMFP 2548/2009

2.2 OMFP nr.2677/2011  pentru modificarea anexei la OMFP 1853/2011 pentru aprobarea Procedurii de aplicare a dispoziţiilor OUG 29/2011 privind reglementarea acordării eşalonărilor la plată,  Ordinul ministrului finanţelor publice nr.2706/2011 privind pentru modificarea şi completarea OMFP 262/2007 pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor, cu modificările şi completările ulterioare

2.3 OMFP nr.2696/2011 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularisticii necesare pentru solicitarea şi comunicarea datelor înscrise în cazierul fiscal, modul de organizare, gestionare şi acces la informaţiile din cazierul fiscal

2.4 OANAF nr.3347/2011  pentru aprobarea unor proceduri de aplicare a art. 78^1alin. (1) lit. a) din Codul de procedură fiscală, precum şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare

2.5 OANAF nr.3294/2011 privind competenţa de exercitare a verificării situaţiei fiscale personale

2.6 OANAF nr.3333/2011 pentru privind condiţiile de delegare a competenţei de soluţionare a contestaţiilor altui organ de soluţionare

2.7 OMFP nr.2668/2011  pentru modificarea şi completarea OMFP 2443/2011 privind reglementarea procedurii de raportare a indicatorilor economico-financiari de către operatoriie conomici reclasificaţi în sectorul administraţiei publice

2.8 OMFP nr.2635/2011  privind aprobarea Deciziei Comisiei fiscale centrale nr. 6/2011

2.9 OANAF nr.3253/2011 pentru aprobarea modelelor unor formulare emise în aplicarea prevederilor art. XI din OG 30/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale

2.10 OMFP nr.2618/2011 pentru modificarea şi completarea OMFP 752/2006 privind aprobarea procedurii de eliberare a certificatului de atestare fiscală pentru persoanele juridice şi fizice, a certificatului de obligaţii bugetare, precum şi a modelului şi conţinutului acestora

2.11 OMFP nr.2604/2011privind aplicarea prevederilor art. XI din Ordonanţa Guvernului nr. 30/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale

 

III. Contabilitate practică

 

E Practici şi tehnici contabile aplicate. Monografii contabile. Proceduri de control intern si audit intern aplicate la nivelul unei firme.

      3.1 Tratamentul contabil aplicabil bunurilor luate cu chirie

 

IV. Taxe şi impozite

 

E Tratamente fiscale pentru speţe întâlnite în practică. Jurisprudenţă. Practică fiscală şi judiciară 

4.1 Noutăţi privind procedura aplicată de ANAF la anularea / reducerea penalităţilor de întârziere aferente obligaţiilor fiscale principale restante la 31 august 2011

4.2 Cum ne influenţează viaţa TVA-ul?

 

V. Ghid practic

 

E Un ghid practic pentru înţelegerea şi aplicarea legislaţiei contabile şi fiscale

5.1 Formularul [390 VIES] “ Declaratie recapitulativa privind  livrarile / achizitiile / prestarile intracomunitare

5.2 Setul de întrebări privind testul organizat în vederea înscrierii în GEJ

 

VI. IAS/IFRS 

 

E IAS/IFRS de la teorie la practică. Studii de caz aplicate.

6.1 Probleme rezolvate prin aplicarea IAS 17 Leasing

  

VII. Întrebări şi răspunsuri la problemele Dvs.

 

E Speţe de caz analizate, comentate şi soluţionate.

7.1 În situaţia unui bun imobil achiziţionat înainte de data aderării (2003) de la o persoană impozabilă înregistrată în scopuri de TVA, pentru care la momentul achiziţiei cumpărătorul a dedus TVA aferentă şi vinde bunul imobil în cursul anului 2011 în condiţii de scutire de TVA este obligatorie ajustarea TVA dedusă la momentul achiziţiei  ?
7.
2 Care este regimul fiscal în sensul TVA al operaţiunilor reprezentând achiziţii intracomunitare de bunuri (autoturisme) second-hand efectuate de către persoane impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România de la persoane impozabile din Comunitate, bunuri ce urmează să fiecomercializate pe teritoriul României ?

 

VIII. Agenda practicianului contabil

 

Calendarul obligatiilor fiscale - pentru luna  noiembrie  2011