Echipa Contabilii.ro

Revista PRACTICI CONTABILE Nr. 11/2011

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

I. Editorial

 

Cuvintele pe care le rostim, ne pot influenţa cursul vieţii.

II. Noutăţi contabile şi fiscale

 

E D'ale Monitorului Oficial. Noutăţile & Modificările legislative. Modul de aplicare în practică. 

2.1 Ordinul MFP nr.2842/2011 şi al ministrului administraţiei şi internelor nr. 259/2011   privind aprobarea normelor pentru administrarea creanţelor fiscale ale unităţilor administrativ-teritoriale sau, după caz, ale subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiilor,  în vederea anulării unor obligaţii fiscale accesorii administrate de către compartimentele de specialitate ale autorităţilor administraţiei publice locale

2.2 Ordinul ANAF nr.3392/2011  pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea din oficiu a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă

2.3 Ordinul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr.3389/2011  privind stabilirea prin estimare a bazei de impunere

2.4 Ordinul ANAF nr. 3395/2011  pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului 170 "Declaraţie-inventar privind contribuţiile trimestriale datorate pentru medicamentele suportate din Fondul naţional unic de asigurări de sănătate şi din bugetul Ministerului Sănătăţii, aflate în sold la data de 1 octombrie 2011 şi neachitate"

2.5 Ordinul ANAF nr. 3374/2011  pentru modificarea pct. 8 din anexa nr. 1 la OPANAF 2112/2010 privind aprobarea Procedurii de solicitare şi eliberare acertificatului pentru spaţiul cu destinaţie de sediu social şi de înregistrare a documentului care atestă dreptul de folosinţă asupra spaţiului cu destinaţia de sediu social, precum şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare

 

III. Contabilitate practică

 

E Practici şi tehnici contabile aplicate. Monografii contabile. Proceduri de control intern si audit intern aplicate la nivelul unei firme.

3.1 Monografie contabilă privind realizarea unei construcţii în regie proprie

3.2 Aspecte legale privind săvârşirea infracţiunii de fals intelectual în contabilitate. Întocmirea de documente false. Înregistrarea unor operaţiuni fictive. Omisiunea de a evidenţia anumite operaţiuni reale

 

IV. Taxe şi impozite

 

E Tratamente fiscale pentru speţe întâlnite în practică. Jurisprudenţă. Practică fiscală şi judiciară 

4.1 Tratamentul fiscal aplicabil dobânzilor bancare

4.2 Reguli privind taxarea inversă la cereale

 

V. Ghid practic

 

E Un ghid practic pentru înţelegerea şi aplicarea legislaţiei contabile şi fiscale

5.1 Măsuri de sprijinire a contribuabililor aflaţi în dificultate financiară

 

VI. IAS/IFRS 

 

E IAS/IFRS de la teorie la practică. Studii de caz aplicate.

  6.1 Probleme de contabilitate consolidată. Calculul procentajului de control şi procentajului de interes.

 

VII. Întrebări şi răspunsuri la problemele Dvs.

 

E Speţe de caz analizate, comentate şi soluţionate.

7.1 Se datorează TVA pentru achiziţii intracomunitare de servicii care au locul prestării în România potrivit art. 133 din Codul fiscal în situaţia în care beneficiarul persoană impozabilă stabilită în România nu şi-a îndeplinit obligaţia de a se înregistra în scopuri de TVA conform art. 153 sau art. 153.1 din Codul fiscal ?
7.2 Cum vor proceda persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA care au fost supuse unui control fiscal în urma căruia s-au constatat şi s-au stabilit erori în determinarea corectă a TVA colectată, fiind obligate la plata acesteia în baza actului administrativ emis de autoritatea fiscală competentă ?
 

 

VIII. Agenda practicianului contabil

 

Calendarul obligatiilor fiscale - pentru luna  decembrie  2011