Echipa Contabilii.ro

Revista PRACTICI CONTABILE Nr. 12/2011

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

I. Editorial

 

Fericirea nu depinde de împrejurări, ci de voinţa ta.

II. Noutăţi contabile şi fiscale

 

E D'ale Monitorului Oficial. Noutăţile & Modificările legislative. Modul de aplicare în practică. 

2.1 Ordinul MFP nr.2875/2011 privind stabilirea Nomenclatorului activităţilor independente pentru care venitul net se poate determina pe baza normelor anuale de venit, activităţi desfăşurate de contribuabilii care realizează venituri comerciale potrivit prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicat în Monitorul Oficial nr. 871 din 9 decembrie 2011

 

 

III. Contabilitate practică

 

E Practici şi tehnici contabile aplicate. Monografii contabile. Proceduri de control intern si audit intern aplicate la nivelul unei firme.

     3.1 Monografia contabilă aplicabilă dividendelor de plată

 

IV. Taxe şi impozite

 

E Tratamente fiscale pentru speţe întâlnite în practică. Jurisprudenţă. Practică fiscală şi judiciară 

4.1 Bonurile fiscale emise cu aparatele de marcat electronice fiscale mai deţin calitate de documente justificative care stau la baza înregistrării în contabilitate a cheltuielilor?

4.2 Regimul fiscal propus de MFP începând cu anul 2012 în materie de impozit pe profit. Impactul aplicării IFRS asupra impozitului pe profit.

 

V. Ghid practic

 

E Un ghid practic pentru înţelegerea şi aplicarea legislaţiei contabile şi fiscale

5.1 Declararea şi plata impozitului pe veniturile din salarii si asimilate salariilor şi a contribuţiilor sociale aferente

 

VI. IAS/IFRS 

 

E IAS/IFRS de la teorie la practică. Studii de caz aplicate.

     6.1 Noutăţi în materie de IFRS 2011  

 

VII. Întrebări şi răspunsuri la problemele Dvs.

 

E Speţe de caz analizate, comentate şi soluţionate.

7.1 Care sunt obligaţiile fiscale în sensul TVA pentru o persoană impozabilă neînregistrată în scopuri de TVA în România, care efectuează prestări de servicii de transport de bunuri pe ruta Bucureşti – Braşov pentru un beneficiar persoană impozabilă stabilită în Franţa ?
7.2 Care sunt obligaţiile fiscale în sensul TVA pentru o persoană impozabilă neînregistrată în scopuri de TVA în România, care primeşte servicii de transport de bunuri  pe ruta Bucureşti – Braşov de la un prestator persoană impozabilă stabilită în Franţa ?
7.3 Ce obligaţii fiscale în sensul TVA are o persoană fizică sau o persoană juridică neînregistrată  normal în scopuri de TVA conform art.153 din Codul fiscal, indiferent dacă este sau nu înregistrată conform art.1531 din Codul fiscal, la achiziţia intracomunitară unui mijloc de transport nou în vederea înmatriculării acestuia?

7.4 Care sunt obligaţiile fiscale în sensul TVA pentru o persoană impozabilă înregistrată în scopuri de TVA în România care achiziţionează bunuri de la o persoană impozabilă înregistrată în scopuri de TVA în Franţa, bunurile sunt cumpărate de partenerul francez de la o persoană impozabilă din Polonia prin grija partenerului francez ? Pe factură persoana impozabilă română a fost desemnată ca persoană obligată la plata TVA.

 

VIII. Examene

E Examen de competenţă profesională pentru atribuirea calităţii de auditor financiar, Proba scrisa, sesiunea nov.-dec.2011