Echipa Contabilii.ro

Excluderea asociatului din societatea comercială cu răspundere limitat

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Secţia comercială a Curţii de apel

 
Decizie nr. 316/1996
din 17/09/1996

(Oradea). Excluderea asociatului din societatea comercială cu răspundere limitat, admisibilitate.

 

    Excluderea este reglementată de art. 217 din Legea nr. 31/1990, care nu prevede posibilitatea excluderii dintr-o societate cu răspundere limitată a asociatului care nu are calitatea de administrator.
    Din întreaga reglementare a funcţionării societăţilor cu răspundere limită, rezultă în mod indubitabil că, deşi este o societate de persoane şi de capital, drepturile asociatului administrator se limitează la deliberările aduse în cadrul adunării generale, iar neînţelegerile grave în legătură cu hotărârile de competenţa adunării generale poate, eventual, să ducă la dizolvarea societăţii, dar nicidecum la excluderea asociatului neadministrator. Aceasta este raţiunea pentru care dispoziţiile art. 217 din Legea nr. 31/1990 nu prevăd posibilitatea excluderii asociatului care nu are calitatea de administrator.
    Dispoziţiile art. 217 lit. c din Legea nr. 31/1990 care prevăd posibilitatea excluderii asociatului care se amestecă fără drept în administraţie, se foloseşte de capitalul social sau bunurile societăţii, sau ia din fondurile societăţii mai mult decât i s-a fixat pentru cheltuielile făcute, motive invocate de reclamantă pentru excludere, nu se aplică asociatului dintr-o societate cu răspundere limitată. Dispoziţiile legale se referă doar la asociatul dintr-o societate cu răspundere nelimitată, cum sunt societăţile în nume colectiv şi în comandită simplă.
    În atare situaţie, acţiunea reclamantei pentru excluderea pârâtului, asociat neadministrator într-o societate cu răspundere limitată este inadmisibilă.