Echipa Contabilii.ro

asociatul in societatea cu raspundere limitata se poate retrage cu acordul tuturor celorlalti asociati.

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

R O M A N I AJUDECATORIA ZARNESTIJUDETUL BRASOV DOSAR NR.2626/338/2007

SENTINTA PENALA NR.24

Sedinta publica din 04.02.2008

Pentru astazi fiind amanata pronuntarea in cauza penala de fata, avand ca obiect - plangere impotriva rezolutiilor sau ordonantelor procurorului de netrimitere in judecata (art.278 ind.1 C.p.p.) privind pe petentul M.C.G si partea interesata N.V, pentru care partile au pus concluzii in sedinta publica din 28.01.2008 consemnate in incheierea de sedinta din acea zi, care face parte integranta din prezenta sentinta, pentru care pronuntarea s-a amanat pentru data de 04.02.2008.

La apelul nominal facut la pronuntare se constata lipsa partilor.

Procedura indeplinita.

Instanta, in urma deliberarii, a pronuntat sentinta de mai jos;

JUDECATORIA

Constata ca prin plangerea inregistrata la Judecatoria Zarnesti sub nr. 2626/338/2007 petentul M.C.G a solicitat desfiintarea rezolutiei Parchetului de pe langa Judecatoria Zarnesti din data 20.04.2007 prin care s-a dispus neinceperea urmaririi penale fata de numitul N.V, pentru infractiunea prevazuta de art. 246 C.pen.

In rezolutia parchetului s-a retinut ca intimatul este presedinte al consiliului de administratie al SC A SRL, la care petentul a avut 3 parti sociale. In procesul verbal nr. 4/20.05.2005 petentul a consemnat personal ca se retrage din SC A SRL, fapt cu care ceilalti asociati au fost de acord. Petentul s-a adresat Tribunalului Brasov cu o actiune impotriva SC A SRL prin care a solicitat retragerea sa din societate, tribunalul respingand actiunea ca inadmisibila iar apelul a fost de asemenea respins. Petentul nu s-a inteles cu reprezentantii SC A SRL cu privire la contravaloarea partilor sale sociale, facandu-se o expertiza de catre un expert autorizat ANEVAR. Retragerea petentului din societate s-a facut conform punctului 9 din statutul societatii. Se concluzioneaza ca faptuitorul nu a abuzat de prerogativele sale de presedinte al CA ci nu a facut decat sa aduca la indeplinire hotararile Adunarii Generale a Actionarilor si a consiliului de administratie.

In plangere petentul Ata ca solutia parchetului nu este intemeiata, sustinand ca actiunea ar trebui facute cercetari si fata de SC A SRL si fata de avocatul D. D. Intrucat plangerea initiala a petentului nu se referea si la acestia, instanta a constatat ca nu au calitatea de persoane fata de care s-a dispus solutia de netrimitere in judecata.

Analizand actele si lucrarile dosarului de urmarire penala si inscrisurile depuse in fata instantei se constata ca petentul a formulat mai multe plangeri impotriva lui N.V la organele de urmarire penala, acestea fiind conexate intr-un singur dosar. Plangerile se refereau la infractiunea de abuz in serviciu dar si la infractiunile prevazute de Legea nr. 31/1990. Chiar in adresa de inaintare a Parchetului de pe langa Curtea de Apel Brasov si in ordonanta de conexare a cauzelor din 4.12.2006, de la filele 106 si respectiv 101 din dosarul de urmarire penala se face referire la infractiunile prevazute de Legea nr. 31/1990. Din plangerile depuse de petent la organele de urmarire penala reiese ca acesta s-a plans impotriva intimatului pentru ca ar avea firme capusa prin care face concurenta neloiala, ca ar fi incasat dividende majorate cu 30 \% fata de restul asociatilor, ca P. T. ar fi detinut in mod nelegal functii incompatibile de asociat, de salariat, de cenzor, ca ar fi cumparat la preturi derizorii partile sociale ale celorlalti asociati, in urma lansarii zvonurilor ca nu se va mai acorda dividende, fapte incriminate de art. art. 271 pct. 2, de art. 272 pct. 4 si 5, de art. 275 alin. 2 si de art. 277 alin. 3 din Legea nr. 31/1990 republicata.

Avand in vedere ca organele de urmarire nu s-au pronuntat in nici un fel cu privire la aceste infractiuni, se va admite in parte plangerea petentului cu privire la acestea si se va dispune trimiterea cauzei procurorului pentru a adopta o solutie legala cu privire la acestea.

In ce priveste infractiunea de abuz in serviciu prevazuta de art. 246 C.pen. se va respinge plangerea petentului deoarece nu sunt intrunite elementele constitutive ale acestei infractiuni. Astfel, chiar instanta de judecata, prin s. civ. nr. 859/C/19.10.2005 a Tribunalului Brasov, a atestat ca retragerea petentului din societate, cu acordul tuturor celorlalti asociati, este legala, fiind intrunite conditiile art. 226 alin. 1 lit. b din Legea nr. 31/1990, conform caruia asociatul in societatea cu raspundere limitata se poate retrage cu acordul tuturor celorlalti asociati. In aceasta hotarare s-a retinut ca a fost realizat acordul unanim al celorlalti asociati si ca urmare nu sunt intrunite conditiile art. 226 lit. c din Legea nr. 31/1990, conform caruia retragerea se poate face in temeiul unei hotarari judecatoresti, cum solicitase in actiune petentul. In consecinta, retragerea petentului din societate fiind facuta in mod legal, consfintit si printr-o hotarare judecatoreasca, nu se poate retine in sarcina intimatului savarsirea infractiunii de abuz in serviciu, daca a pus in executare acordul de retragere din societate al petentului.

Pentru aceste considerente, in temeiul art. 278 alin. 8 lit. b C.pr.pen. se va admite in parte plangerea petentului impotriva rezolutiei procurorului din data de 20.04.2007 a Parchetului de pe langa Judecatoria Zarnesti, doar cu privire la infractiunile prevazute de de art. art. 271 pct. 2, de art. 272 pct. 4 si 5, de art. 275 alin. 2 si de art. 277 alin. 3 din Legea nr. 31/1990 republicata.

In temeiul art. 192 alin. 2 C.pr.pen. petentii vor fi obligati la plata cheltuielilor judiciare catre stat.

Pentru aceste motive

IN NUMELE LEGIIHOTARASTE

In temeiul art. 278 alin. 8 lit. b C.pr.pen. admite in parte plangerea formulata de petentul M.C.G, domiciliat in X impotriva Rezolutiei de neincepere a urmaririi penale din 20.04.2007 a Parchetului de pe langa Judecatoria Zarnesti, privind pe intimatul N.V, domiciliat in X, pe care o desfiinteaza in parte si trimite cauza procurorului in vederea pronuntarii cu privire la savarsirea de catre intimat a infractiunilor prevazute de art. 271 pct. 2, art. 272 pct. 4 si 5, art. 275 alin. 2 si de art. 277 alin. 3 din Legea nr. 31/1990 republicata.

In temeiul art. 278 alin. 8 lit. a C.pr.pen. respinge plangerea petentului cu privire la savarsirea de catre intimat a infractiunii prevazuta de art. 246 C.pen.

In temeiul art. 192 alin. 3 C.pr.pen. cheltuielile judiciare avansate de stat raman in sarcina acestuia.

Cu recurs in 10 zile de la pronuntare pentru partile prezente si de la comunicare pentru cele lipsa.

Pronuntata in sedinta publica, azi 4.02.2008.