Echipa Contabilii.ro

Revista PRACTICI CONTABILE Nr. 1/2012

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

I. Editorial

 

Fiecare zi este un dar. Deschide-l. Bucură-te de el.

II. Noutăţi contabile şi fiscale

 

E D'ale Monitorului Oficial. Noutăţile & Modificările legislative. Modul de aplicare în practică. 

1.        H.G. nr. 50/2012  pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.44/2004, publicată în Monitorul Oficial nr. 78 din 31 ianuarie 2012

2.        Ordinul ANAF nr.65/2012  pentru modificarea Ordinului ANAF nr.2224/2011 pentru aprobarea competenţei teritoriale de administrare, publicat în Monitorul Oficial nr. 71 din 30 ianuarie 2012

3.        Ordinul MFP nr.99/2012  privind abrogarea Ordinului MFP nr. 3659/2008 privind modelul şi conţinutul unor formulare pentru recuperarea într-un stat membru al Uniunii Europene a creanţelor stabilite prin titluri de creanţă emise în România, publicat în Monitorul Oficial nr. 71 din 30 ianuarie 2012

4.        Ordinul MFP nr.74/2012  pentru reglementarea unor aspecte privind rezidenţa fiscală în România a persoanelor fizice, publicat în Monitorul Oficial nr. 73 din 30 ianuarie 2012

5.        O.G. nr.2/2012  pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, publicată în Monitorul Oficial nr. 71 din 30 ianuarie.2012

6.        Ordinul ANAF nr.78/2012  pentru modificarea pct. 8 din anexa nr. 1 la OPANAF 2112/2010 pentru aprobarea Procedurii de solicitare şi eliberare a certificatului pentru spaţiul cu destinaţie de sediu social şi de înregistrare a documentului care atestă dreptul de folosinţă asupra spaţiului cu destinaţia de sediu social, precum şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare, cu modificările şi completările ulterioare, publicat în Monitorul Oficial nr. 75 din 30 ianuarie 2012

7.        Ordinul ANAF nr.70/2012  pentru modificarea şi completarea OPANAF nr.101/2008 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor, taxelor şi contribuţiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă, publicat în Monitorul Oficial nr. 75 din 30 ianuarie 2012

8.        Ordinul ANAF nr.53/2012  pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (096) „Declaraţie de menţiuni privind anularea înregistrării în scopuri de TVA, în condiţiile art.152 alin.(7) din Codul fiscal în cazul persoanelor impozabile, înregistrate în scopuri de TVA conform art.153”, precum şi al “Deciziei privind anularea înregistrării în scopuri de TVA , în condiţiile art.152 alin.(7) din Codul fiscal”, publicat în Monitorul Oficial nr. 60 din 25 ianuarie 2012

9.        Ordinul ANAF nr.52/2012  pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare prevăzute la Titlul III din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, publicat în Monitorul Oficial nr. 72 din 30 ianuarie 2012

10.     Ordinul comun al MFP nr.62/2012  şi al ministrului mediului si padurilor nr. 85/2012  pentru aprobarea Procedurii de restituire a sumelor prevăzute la art. 7, art. 9 şi art. 12 din Legea nr.9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, precum şi a sumelor reprezentând taxă pe poluare pentru autovehicule/taxă specială pentru autoturisme şi autovehicule stabilite de instanţele de judecată prin hotărâri definitive şi irevocabile,  publicat  în Monitorul Oficial nr. 50 din 20 ianuarie 2012

11.     Ordinul MFP nr.33/2012 pentru aprobarea Procedurii de certificare a declaraţiei privind nedeductibilitatea TVA aferentă cheltuielilor cuprinse în cererea de rambursare, precum şi a modelului şi conţinutului formularului „Certificat privind nedeductibilitatea TVA aferentă cheltuielilor cuprinse în cererea de rambursare”,  publicat în Monitorul Oficial nr. 33 din 16 ianuarie 2012

12.     Legea nr. 9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, publicată în Monitorul Oficial nr. 17 din 10 ianuarie 2012

13.     H.G. nr. 9/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, publicată în Monitorul Oficial nr. 29 din 13 ianuarie 2012

14.     Ordinul ANAF nr.28/2012  privind pentru aprobarea procedurii privind stabilirea taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, publicat în Monitorul Oficial nr. 31 din 13 ianuarie 2012

15.     Ordinul MFP nr.28/2012 privind criteriile de stabilire a normei anuale de venit corespunzătoare unei camere de închiriat în scop turistic, publicat în Monitorul Oficial nr. 22 din 11 ianuarie 2012

 

III. Contabilitate practică

 

E Practici şi tehnici contabile aplicate. Monografii contabile. Proceduri de control intern si audit intern aplicate la nivelul unei firme.

3.1 Tratamentul contabil aplicabil operaţiunilor de franciză

3.2 Tratamentul contabil aplicabil domeniilor de internet achiziţionate cu scopul de a fi revândute

3.3 Tratamentul contabil aplicabil unei clădiri care îşi schimbă scopul

3.4 Aspecte legale privind situaţiile financiare anuale ale operatorilor economici aferente  anului 2011

 

IV. Taxe şi impozite

 

E Tratamente fiscale pentru speţe întâlnite în practică. Jurisprudenţă. Practică fiscală şi judiciară 

4.1. Aspecte juridice privind Registrul unic de control

4.2. Considerente privind poprirea asupra veniturilor debitorilor persoane fizice sau persoane juridice

4.3. Persoanele fizice cu handicap grav nu plătesc impozit pe venitul din salarii

 

V. Resurse umane

E Practici şi tehnici utizateîn cadrul departamentului de Resurse Umane. Sfaturi şi opinii.

5.1 Condiţiile necesare a fi îndeplinite de persoanele ce se numesc în activitatea de control financiar preventiv propriu şi principiile care stau la baza exercitării acestei activităţi

 

VI. IAS/IFRS 

 

E IAS/IFRS de la teorie la practică. Studii de caz aplicate.

6.1 Noi modificări la Standardul Internaţional de Raportare Financiară (IFRS) 7 Instrumente financiare   

 

VII. Examene de profesie

E Cum învăţăm şi cum pregătim un examen. Scheme de înţelegere.

7.1 Admiterea la CAFR. Testul de verificare a cunoştinţelor în domeniul financiar contabil pentru accesul la stagiu. 120 de teste grilă.

 

VIII. Întrebări şi răspunsuri la speţele Dvs.

 

E Speţe de caz analizate, comentate şi soluţionate.

8.1. Care este termenul de depunere al declaraţiei de impozit pe profit pentru anul 2011, în cazul unui ONG?

8.2   Declararea stării de inactivitate fiscală