Echipa Contabilii.ro

Revista PRACTICI CONTABILE Nr. 2/2012

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

I. Editorial

 

E  Azi, răsăritul e minunat. Lumea în sine e un miracol.

 

II. Noutăţi contabile şi fiscale

 

E D'ale Monitorului Oficial. Noutăţile & Modificările legislative. Modul de aplicare în practică. 

2.1. Ordinul MFP nr. 247/2012 privind procedura unitară pentru aplicarea prevederilor art. 52 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

2.2. Ordinul ANAF nr. 155/2012 pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 101/2008 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor, taxelor şi contribuţiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă

2.3. Procedura Ministerului Justiţiei de solicitare şi emitere, în format electronic, a adeverinţei privind înregistrarea documentului care atestă dreptul de folosinţă asupra spaţiului cu destinaţie de sediu social şi a certificatului pentru spaţiul cu destinaţie de sediu social

2.4. Ordinul ANAF nr. 144/2012 pentru aprobarea Procedurii de îndreptare a erorilor cuprinse în declaraţiile fiscale în cazul depunerii de către contribuabili a unei declaraţii rectificative

2.5. Procedura de punere în aplicare a titlurilor executorii în baza cărora se solicită înfiinţarea popririi conturilor autorităţilor şi instituţiilor publice deschise la nivelul unităţilor Trezoreriei Statului, aprobat prin Ordinul nr. 161/2012

2.6. Ordinul MFP nr. 163/2012 privind aprobarea modelelor unor formulare emise în aplicarea prevederilor art. XI din Ordonanţa Guvernului nr. 30/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale

2.7. Ordinul ANAF nr. 138/2012 privind modificarea anexei la Ordinul preşedintelui ANAF nr. 1.314/2007 pentru aprobarea Metodologiei de distribuire a sumelor plătite de contribuabili în contul unic şi de stingere a obligaţiilor fiscale înregistrate de către aceştia

 

III. Contabilitate practică

 

E Practici şi tehnici contabile aplicate. Monografii contabile. Proceduri de control intern si audit intern aplicate la nivelul unei firme.

3.1 Tratamentul contabil aplicabil rezervelor din reevaluare

3.2 Tratamentul contabil aplicabil materialelor aflate la terţi

3.3 Tratamentul contabil aplicabil sumelor datorate acţionarilor/asociaţilor

 

IV. Taxe şi impozite

 

E Tratamente fiscale pentru speţe întâlnite în practică. Jurisprudenţă. Practică fiscală şi judiciară. 

4.1 Tratamentul fiscal aplicat la achiziţionarea unei vehicul second-hand de la un dealer din interiorul Uniunii Europene

4.2 Cheltuielile de combustibil şi TVA-ul aferent acestuia, precum şi TVA-ul aferent achiziţiei autoturismului în baza unui contract de leasing

4.3 Procedura de păstrare a evidenţelor contabile şi fiscale ale persoanelor fizice şi juridice

 

V. Resurse umane

E Practici şi tehnici utizateîn cadrul departamentului de Resurse Umane. Sfaturi şi opinii.

5.1 Fişa interviului de selecţie

 

VI. IAS/IFRS 

 

E IAS/IFRS de la teorie la practică. Studii de caz aplicate.

6.1 Comisia Europeană doreşte noi reglementări pentru sectorul de audit

6.2 Studiu de caz referitor la un litigiu, în conformitate cu IAS 37 şi IAS 10

6.3 Conceptul de “Continuitatea activităţii” sub lumina IAS 1

 

VII. Examene de profesie

E Cum învăţăm şi cum pregătim un examen. Scheme de înţelegere.

7.1  Testaţi-vă cunoştinţele de fiscalitate. 40 de teste grilă.

 

VIII. Întrebări şi răspunsuri la speţele Dvs.

 

E Speţe de caz analizate, comentate şi soluţionate.

8.1 Taxarea inversă în cazul lingourilor ce rezultă din topirea aurului

8.2 Taxarea sumelor plătite la fondurile de pensii facultative