Echipa Contabilii.ro

Revista PRACTICI CONTABILE Nr. 3/2012

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

I. Editorial

E   Există balet între contabilitate şi fiscalitate?

II. Noutăţi contabile şi fiscale

 

E D'ale Monitorului Oficial. Noutăţile & Modificările legislative. Modul de aplicare în practică. 

2.1 Ordinul ANAF nr. 283/2012 pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.294/2011 privind competenţa de exercitare a verificării situaţiei fiscale personale

2.2 Ordinul MFP nr. 418/2012 pentru aprobarea condiţiilor privind distrugerea în antrepozitul fiscal a produselor accizabile care nu au fost eliberate pentru consum

2.3 Ordinul ANAF nr. 418/2012 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (311) "Declaraţie privind taxa pe valoarea adăugată datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat conform art. 153 alin. (9) lit. a)-e) din Codul fiscal"

2.4 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 2/2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale

 

III. Contabilitate practică

 

E Practici şi tehnici contabile aplicate. Monografii contabile. Proceduri de control intern si audit intern aplicate la nivelul unei firme.

3.1 Înregistrările contabile aplicabile împrumuturilor din emisiuni de obligaţiuni  în cazul contabilităţii unui ONG

3.2 Înregistrările contabile aplicabile plusurilor de inventar de natura imobilizărilor  în cazul contabilităţii unui ONG

3.3 Organizarea inspecţiei economico-financiare la societăţile comerciale la care statul sau o unitate administrativ-teritorială deţine o participaţie majoritară

 

IV. Taxe şi impozite

 

E Tratamente fiscale pentru speţe întâlnite în practică. Jurisprudenţă. Practică fiscală şi judiciară 

4.1 Procentul de 5,5 se aplică numai asupra veniturilor din pensii care depăşesc 740 de lei

4.2 Calendarul obligaţiilor fiscale cu termen în luna aprilie 2012 pentru persoanele juridice

4.3 Tratamentul fiscal utilizat pentru veniturile de natura dobânzilor si a redevenţelor obţinute din România de rezidenţii Olandei în contextul aplicării Convenţiei de evitare a dublei impuneri încheiată între România şi Regatul Olandei şi a Protocolului

4.4 Aplicarea regimului special de scutire a TVA conform O.U.G nr. 125/2011

V. Resurse umane

E Practici şi tehnici utizateîn cadrul departamentului de Resurse Umane. Sfaturi şi opinii.

5.1 Stabilirea criteriilor de evaluare ale angajaţilor – cerinţă legală obligatorie la angajare

 

VI. IAS/IFRS 

E IAS/IFRS de la teorie la practică. Studii de caz aplicate.

6.1 Întocmirea  fluxurilor de trezorerie în spiritul şi în litera IAS 7

 

VII. Examene de profesie

E Cum învăţăm şi cum pregătim un examen. Scheme de înţelegere.

7.1 Echivalarea calităţii de expert contabil în baza calificării ACCA

VIII. Întrebări şi răspunsuri la speţele Dvs.

E Speţe de caz analizate, comentate şi soluţionate.

        8.1 Termenele pentru depunerea situatiilor financiare anuale la 31 decembrie 2011

8.2 Contribuabilii pot dispune asupra destinatiei unei sume reprezentand pana la 2% din impozitul anual pe veniturile din salarii, pentru sustinerea entitatilor nonprofit, unitatilor de cult, precum si pentru acordarea de burse private până la data de 25 mai 2012