Echipa Contabilii.ro

Revista PRACTICI CONTABILE Nr. 4/2012

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

I. Editorial

E   A fi om înseamnă a fi responsabil

II. Noutăţi contabile şi fiscale

 

E D'ale Monitorului Oficial. Noutăţile & Modificările legislative. Modul de aplicare în practică. 

2.1 Ordinul MFP nr. 518/2012 pentru modificarea unor ordine ale ministrului finanţelor publice, publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 264 din 23/04/2012;

2.2 OUG nr. 15/2012 privind stabilirea unor măsuri financiare în domeniul asigurărilor sociale de sănătate şi al finanţelor publice, publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 306 din 08/05/2012;

 

III. Contabilitate practică

 

E Practici şi tehnici contabile aplicate. Monografii contabile. Proceduri de control intern si audit intern aplicate la nivelul unei firme.

3.1 Reflectarea în contabilitate a cesiunilor de creanţe. Reglementarea naţională şi europeană. Practica societăţilor comerciale în România;

3.2 Contabilizarea datoriilor şi creanţelor privind impozitul amânat, in spiritul lui IAS 12 „Impozit pe profit”;

 

IV. Taxe şi impozite

 

E Tratamente fiscale pentru speţe întâlnite în practică. Jurisprudenţă. Practică fiscală şi judiciară 

4.1 Valoarea fiscală utilizată pentru impozitarea bunurilor in cazul aplicarii IFRS;

4.2 Depunerea declaraţiei privind impozitul pe profit in cazul lichidării firmei;

4.3 Jurisprudenţă. Operaţiuni comerciale ilicite în domeniul comerţului cu legume şi fructe. Facturi false. Sedii fictive;

 

V. Resurse umane

E Practici şi tehnici utizateîn cadrul departamentului de Resurse Umane. Sfaturi şi opinii.

5.1 Conceptul si dispozitiile generale ale raspunderii juridice in dreptul muncii;

5.2 Consideratii generale privind timpul de munca in lumina noilor modificari legislative;

 

VI. IAS/IFRS 

E IAS/IFRS de la teorie la practică. Studii de caz aplicate.

6.1 Recunoasterea veniturilor pe masura executiei tranzactiilor, respectiv  recunoasterea veniturilor in perioadele contabile in care sunt executate. Studiu de caz;

6.2 Relatia dintre provizioane si datorii contingente, in sensul IAS 37 “Provizioane, datorii contingente si active contingente”;

 

VII. Examene de profesie

E Cum învăţăm şi cum pregătim un examen. Scheme de înţelegere.

7.1 Examenele contabilului profesionist: Examenul de admitere la stagiu în vederea obţinerii calităţii de expert contabil şi de contabil si Examenului de aptitudini. Sesiunea 2012. Teste de verificare;

7.2  Model de contestatie dupa ce ati picat un examen. Sfaturi utile;

7.3 Sunteti pregatiti pentru sustinerea examenului de auditor financiar? Testati-va cunostintele;

7.4  Probleme pentru testarea cunostintelor in materia contabilitatii ciclului investitional. 32 de aplicatii;

 

VIII. Întrebări şi răspunsuri la speţele Dvs.

E Speţe de caz analizate, comentate şi soluţionate.

8.1 Incadrarea fiscala a primelor de asigurare suportate de  firma pentru angajatii proprii;

8.2 Stimulente fiscale pentru cheltuielile de cercetare-dezvoltare;

8.3 ONG-urile sunt scutite de plata impozitului pe profit si pentru veniturile din activitati; economice realizate pana la nivelul echivalentului in lei a 15.000 euro;

8.4 Incadrarea fiscala a sumelor primite in cazul contractelor de colaborare;

 


I. Editorial

A fi om înseamnă a fi responsabil