Echipa Contabilii.ro

Revista PRACTICI CONTABILE Nr. 5/2012

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

I. Editorial

E   Răbdarea e cea mai bună doctorie a sufletului!

II. Noutăţi contabile şi fiscale

 

E D'ale Monitorului Oficial. Noutăţile & Modificările legislative. Modul de aplicare în practică. 

2.1 OMFP nr. 772/2012 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor OUG 17/2012 privind stabilirea unor măsuri de restituire a unor contribuţii de asigurări sociale de sănătate

2.2 OMFP nr. 672/2012  privind modificarea Normelor metodologice pentru înregistrarea şi raportarea datoriei publice, aprobate prin Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 1.059/2008

2.3 OMFP nr.  663/2012 pentru aprobarea componenţei Comisiei de autorizare a activităţii de schimb valutar

2.4 Ordinul ANAF nr. 700/2012 pentru aprobarea Procedurii de modificare, din oficiu, a vectorului fiscal cu privire la TVA, precum şi a modelului şi conţinutului unor formulare

2.5 Ordinul ANAF nr. 714/2012 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare fiscală, din oficiu sau la cererea altei autorităţi care administrează creanţe fiscale, a unui subiect de drept fiscal care nu şi-a îndeplinit obligaţia de înregistrare fiscală, potrivit legii

2.6 OUG nr. 15/2012  privind stabilirea unor măsuri financiare în domeniul asigurărilor sociale de sănătate şi al finanţelor publice

2.7 Ordinul ANAF nr. 647/2012  privind modificarea anexei nr. 1 la OPANAF 52/2012 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare prevăzute la titlul III din Legea 571/2003 privind Codul fiscal

2.8 Ordinul ANAF nr. 640/2012  pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului 307 Declaraţie privind sumele rezultate din ajustarea taxei pe valoarea adăugată

 

III. Contabilitate practică

 

E Practici şi tehnici contabile aplicate. Monografii contabile. Proceduri de control intern si audit intern aplicate la nivelul unei firme.

3.1 Monografia contabilă a inregistrărilor in cazul unui consignant (deponent) care este societate plătitoare de TVA. Caz practic.

3.2  Proceduri de lucru in departamentul de contabilitate la entităţile. Exemplu.

 

IV. Taxe şi impozite

 

E Tratamente fiscale pentru speţe întâlnite în practică. Jurisprudenţă. Practică fiscală şi judiciară 

4.1 Contribuţia de asigurări sociale de sănătate se datorează pentru sumele sau bunurile primite cu titlu de moştenire ori donaţie?

4.2 Analiza infracţiunii de neconstituire a fondurilor de rezervă prevăzute obligatoriu de lege

 

V. Resurse umane

E Practici şi tehnici utizateîn cadrul departamentului de Resurse Umane. Sfaturi şi opinii.

5.1  Interviul ca metoda de selecţie. Exemplu de intrebări utilizate in practica de zi cu zi.

5.2 Lista formularelor necesare la angajarea unei persoane. Conţinutul dosarului de personal

 

VI. IAS/IFRS 

E IAS/IFRS de la teorie la practică. Studii de caz aplicate.

6.1 Frauda şi eroarea. Aspecte privind responsabilitatea auditorului financiar în vederea examinării posibilelor fapte de fraudă şi eroare la exercitarea unui audit a rapoartelor financiare

6.2 Modificări contabile ale IAS 1 “Prezentarea situaţiilor financiare” publicate în Regulamentul Uniunii Europene nr. 475/2012

6.3 Modificări contabile ale IFRS 1 “Adoptarea pentru prima dată a Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară” publicate în Regulamentul Uniunii Europene nr. 475/2012

VII. Examene de profesie

E Cum învăţăm şi cum pregătim un examen. Scheme de înţelegere.

7.1 Examenul de aptitudini la CECCAR. Sesiunea 2012. 100 de intrebări la expertiza contabilă.

7.2 Sunteti pregatiţi pentru profesia de contabil? Iată 10 intrebări legate de documentele contabile!

 

VIII. Întrebări şi răspunsuri la speţele Dvs.

E Speţe de caz analizate, comentate şi soluţionate.

8.1 Calculele şi înregistrările contabile necesare pentru un import de materii prime. Exemplu.

8.2 Calculele şi înregistrările contabile necesare pentru un cu un credit bancar pe termen de 2 ani, care se rambursează integral la scadenţă. Exemplu.