Echipa Contabilii.ro

Revista PRACTICI CONTABILE Nr. 6/2012

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Revista PRACTICI CONTABILE Nr. 6/2012

Revista  PRACTICI CONTABILE

Nr. 6/2012

Din Respect pentru Contabil. Din Respect pentru Contabilitate. 

I. Editorial

E    Un scop in viață

II. Noutăţi contabile şi fiscale

 

E D'ale Monitorului Oficial. Noutăţile & Modificările legislative. Modul de aplicare în practică. 

 

2.1 Ordinul MFP nr. 879/2012 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2012 a operatorilor economici

2.2 Ordin MFP nr. 882/2012 privind stabilirea termenului de depunere a declaraţiei privind venitul asigurat la sistemul public de pensii

2.3 Ordin MFP nr. 881/2012 privind aplicarea de către societăţile comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată a Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară

2.4 Ordin MFP nr. 809/2012 privind aprobarea Normelor metodologice pentru încasarea, gestionarea conturilor de disponibilităţi în lei şi în valută şi virarea sumelor obţinute din scoaterea la licitaţie, prin platforma comună, a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră

2.5 Hotărârea CCF nr. 11/2012 privind susţinerea examenului de atribuire a calităţii de consultant fiscal - sesiunea iulie 2012

 

III. Contabilitate practică

 

E Practici şi tehnici contabile aplicate. Monografii contabile. Proceduri de control intern si audit intern aplicate la nivelul unei firme.

 

3.1. Tipuri de înregistrări contabile pentru o clădire închiriată căreia i se aplică lucrări de modernizare

3.2. Tipuri de înregistrări contabile pentru lipsa unui echipament la inventar şi imputarea acestuia unui salariat

 

IV. Taxe şi impozite

 

E Tratamente fiscale pentru speţe întâlnite în practică. Jurisprudenţă. Practică fiscală şi judiciară 

 

Problema nr. 1. - lucrări de construcţii-montaj în legătură cu un imobil

Problema nr. 2. - obligaţiile fiscale

Problema nr. 3. - cheltuieli cu combustibilul

Problema nr. 4. - norma de venit

Problema nr. 5. - autorizaţia de transformare sub control vamal

Problema nr. 6. - plafonul de venituri neimpozabile pentru o fundaţie

Problema nr. 7. - autorizaţia de perfecţionare activă

Problema nr. 8. - elementele obligatorii privind societăţile comerciale

Problema nr. 9. - excepţii aplicate secretului fiscal

Problema nr. 10. - operaţiuni efectuate pe teritoriul României se aplică cota de TVA de 24%?

Problema nr. 11. - regimul de amortizare aplicabil în cazul unei societăţi care prestează servicii medicale

Problema nr. 12. - rezidentul

Problema nr. 13. - certificatul de înregistrare fiscală

Problema nr. 14. - contract de asociere în participaţiune

Problema nr. 15. - antrepozit fiscal de producţie produse energetice

Problema nr. 16. - TVA în cazul serviciilor de consultanţă

Problema nr. 17. - perioada de amortizare fiscală a fondului de comerţ

Problema nr. 18. - impozitul reţinut în plus de către plătitorul de venit

Problema nr. 19. - cota de impozit pe venitul din drepturi de proprietate intelectuală

Problema nr. 20. - faptul generator din punct de vedere al TVA

Problema nr. 21. - cheltuielile de constituire

Problema nr. 22. - raportul de inspecţie fiscală

Problema nr. 23.- impozitul pe venit

Problema nr. 24. accizele armonizate

Problema nr. 25. - plăţi anticipate în contul impozitului pe venit

Problema nr. 26.- aporturile în numerar

Problema nr. 27.- plătitorii de venituri cu regim de reţinere la sursă a impozitului pe venitul nerezidenţilor

Problema nr. 28. - taxarea inversă

Problema nr. 29. - bunuri de capital

Problema nr. 30. - operaţiuni impozabile

Problema nr. 31. - valoarea provizionului ce se poate deduce la calculul impozitului pe profit

Problema nr. 32. - produse supuse sistemului de marcare

Problema nr. 33. - curs de schimb valutar se utilizează pentru calculul impozitului pe veniturile realizate din România

Problema nr. 34. - inspecţia fiscală pentru contribuabili, alţii decât contribuabilii mari,

Problema nr. 35. - capitalurile proprii

Problema nr. 36. - valoarea provizionului ce se poate deduce la calculul impozitului pe profit

Problema nr. 37. - aplicarea TVA în cazul vânzării imobilului

Problema nr. 38. - preţul de vânzare cu amănuntul

Problema nr. 39. - plata unei accize minime

Problema nr. 40. - avizul de inspecţie fiscală

 

V. Resurse umane

E Practici şi tehnici utizateîn cadrul departamentului de Resurse Umane. Sfaturi şi opinii.

 

5.1. Criteriile de performanţă pentru evaluarea abilităţilor şi competenţelor profesionale pentru şoferi

 

VI. IAS/IFRS 

E IAS/IFRS de la teorie la practică. Studii de caz aplicate.

 

6.1 Exemplu de leasing operaţional. IAS 17.

6.2 Exemplu de leasing financiar. IAS 17.

6.3 Exemplu de leasing operaţional şi leasing financiar. IAS 17.

 

VII. Examene de profesie

E Cum învăţăm şi cum pregătim un examen. Scheme de înţelegere.

 

7.1 Schimbări preconizate privind supravegherea în interes public a profesiei contabile.

7.1.1 Prevederi actuale ale Ordonanţei Guvernului nr. 65/1994

7.1.2 Schimbări preconizate privind supravegherea în interes public a profesiei contabile

7.1.3. Modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 65/1994

7.1.4. Tabelul comparativ al modificărilor

 

VIII. Întrebări şi răspunsuri la speţele Dvs.

E Speţe de caz analizate, comentate şi soluţionate.

 

8.1 Factura în formă electronică

8.1.1 Emiterea facturilor - generalităţi

8.1.2 Transmiterea facturilor

8.1.3 Condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească persoanele care emit facturi în formă

electronică

8.1.4 Externalizarea serviciilor de emitere, transmitere şi arhivare a facturilor în formă electronică