Echipa Contabilii.ro

Revista PRACTICI CONTABILE Nr. 7/2012

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Revista PRACTICI CONTABILE Nr. 7/2012

 

Revista  PRACTICI CONTABILE

Nr. 7/2012

Din Respect pentru Contabil. Din Respect pentru Contabilitate. 

I. Editorial

E   Timpul nu își cere scuze. Fii îngăduitor, căci toţi avem nevoie de iertare.

II. Noutăţi contabile şi fiscale

 

E D'ale Monitorului Oficial. Noutăţile & Modificările legislative. Modul de aplicare în practică. 

 

2.1 Ordinul MFP nr. 930/2012 privind modificarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 2.281/2009 pentru aplicarea prevederilor art. 36 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale

 

2.2 Hotărârea CAFR nr. 18/2012 pentru modificarea şi completarea Normelor privind perioada de pregătire profesională practică a stagiarilor în activitatea de audit financiar, aprobate prin Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 212/2011

 

III. Contabilitate practică

 

E Practici şi tehnici contabile aplicate. Monografii contabile. Proceduri de control intern si audit intern aplicate la nivelul unei firme.

 

3.1 Înregistrări contabile privind ambalajele

3.2 Înregistrarea în contabilitate privind construirea unui depozit

3.3 Condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească un cenzor prin O.G. nr. 65/1994

 

IV. Taxe şi impozite

 

E Tratamente fiscale pentru speţe întâlnite în practică. Jurisprudenţă. Practică fiscală şi judiciară 

 

4.1 Încasarea sumelor reprezentând prejudiciul cauzat şi recuperat potrivit prevederilor art. 10 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale

4.2 Factura în formă electronică

 

V. Resurse umane

E Practici şi tehnici utizateîn cadrul departamentului de Resurse Umane. Sfaturi şi opinii.

 

5.1. Criteriile de performanţă pentru evaluarea abilităţilor şi competenţelor profesionale

5.1. 1. Abilitatea de a analiza eficient problemele de serviciu

5.1. 2. Preocuparea de îmbunătăţire a rezultatelor

5.1. 3. Acurateţe şi corectitudine

5.1. 4. Urmărirea sarcinilor de serviciu până la finalizare

5.1. 5. Abilităţi de relationare cu colegii din echipă, cu superiorii, cu ceilalţi colegi

5.1. 6. Iniţiativă şi flexibilitate

 

VI. IAS/IFRS 

E IAS/IFRS de la teorie la practică. Studii de caz aplicate.

 

6.1  Iniţiativa de reducere a personalului la sfârşitul exerciţiului financiar era o obligaţie implicită sau legală? IAS 10

6.2  Evenimente ulterioare datei bilanţului. IAS 10

6.3  Dividende propuse. IAS 10

6.4  Dividende pe acţiune. IAS 10

6.5  Incendiu. IAS 10

6.6  Evenimente după data bilanţului. IAS 10

6.7 Proprietate deteriorată. IAS 10

6.8  Falimentul unui client. IAS 10

VII. Examene de profesie

E Cum învăţăm şi cum pregătim un examen. Scheme de înţelegere.

 

7.1 Cele mai întâlnite întrebări de contabilitate întâlnite la examenele de expert contabil, auditor şi  consultant fiscal

 

7.1.1 Entităţi care aplică Reglementările contabile conforme cu Directiva a IV-a

7.1.2. Criterii de mărime

7.1.3. Contabilitatea subunităţilor fără personalitate juridică, care aparţin persoanelor juridice cu sediul sau domiciliul în România

7.1.4. Contabilitatea asocierilor în participaţie încheiate între o persoană juridică română şi o persoană juridică străină

7.1.5. Elaborarea politicilor contabile

7.1.6. Obligaţia de a elabora situaţiile financiare anuale consolidate

7.1.7. Scutirea de a elabora situaţiile financiare anuale consolidate

7.1.8. Sancţiunile aplicabile pentru încălcarea prevederilor reglementărilor contabile

7.1.9. Prevederi referitoare la entităţile care fac parte din categoria persoanelor juridice de interes public

 

VIII. Întrebări şi răspunsuri la speţele Dvs.

E Speţe de caz analizate, comentate şi soluţionate.

 

8.1 Regimul fiscal aplicabil în caz de inactivitate temporară

8.2. Corectarea declaraţiilor fiscale