Echipa Contabilii.ro

Revista PRACTICI CONTABILE Nr. 8/2012

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Revista PRACTICI CONTABILE Nr. 8/2012

Revista  PRACTICI CONTABILE

Nr. 8/2012

Din Respect pentru Contabil. Din Respect pentru Contabilitate. 

I. Editorial

E   Cel ce crede numai în lucruri posibile, nu mai e poet, ci contabil. Când ai o lămâie, faci o limonadă.

 

II. Noutăţi contabile şi fiscale

 

E D'ale Monitorului Oficial. Noutăţile & Modificările legislative. Modul de aplicare în practică. 

2.1 Ordin MFP nr. 1119/2012 pentru modificarea şi completarea Instrucţiunilor privind deschiderea şi funcţionarea conturilor pentru gestionarea asistenţei financiare nerambursabile şi a fondurilor de la bugetul de stat, în cadrul obiectivului convergenţă, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.561/2011

2.2 Ordin MFP nr. 1118/2012 privind modificarea şi completarea Reglementărilor contabile aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3.055/2009

2.3 Ordin MFP nr. 1076/2012 privind încasarea sumelor reprezentând prejudiciul cauzat şi recuperat potrivit prevederilor art. 10 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale

2.4 Ordin MFP nr. 1045/2012 pentru aprobarea modelului, conţinutului, modalităţii de depunere şi de gestionare a "Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate"

2.5 Ordin ANAF nr. 1180/2012 pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2.101/2010 privind aprobarea Procedurii de organizare şi funcţionare a Registrului operatorilor intracomunitari, precum şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare

2.6 Ordin ANAF nr. 1834/2012 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind accesul operatorilor economici la aplicaţia EMCS-RO STOCURI pentru depunerea online a declaraţiilor privind situaţia achiziţiilor şi livrărilor de produse accizabile

2.7 Ordin ANAF nr. 1135/2012 pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 101/2008 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor, taxelor şi contribuţiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă

2.8 Ordin ANAF nr. 1100/2012 privind modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.967/2011 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată potrivit prevederilor art. 153 alin. (1) lit. a) sau c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unui formular

 

III. Contabilitate practică

E Practici şi tehnici contabile aplicate. Monografii contabile. Proceduri de control intern si audit intern aplicate la nivelul unei firme.

3.1 Tratamentul contabil aplicabil veniturilor aferente costurilor stocurilor de produse. Operațiuni contabile.

 

IV. Taxe şi impozite

 

E Tratamente fiscale pentru speţe întâlnite în practică. Jurisprudenţă. Practică fiscală şi judiciară 

4.1 Obligaţiile fiscale ale unei asocieri fără personalitate juridică

4.2 Dobânzile datorate pentru neachitarea la termenul de scadenţă de către debitor a obligaţiilor de plată

 

V. Resurse umane

E Practici şi tehnici utizateîn cadrul departamentului de Resurse Umane. Sfaturi şi opinii.

5.1. Lista contribuțiilor și taxelor aplicate asupra unei activități dependente pentru august 2012

VI. IAS/IFRS 

E IAS/IFRS de la teorie la practică. Studii de caz aplicate.

6.1 Amendamente la IFRS 7 şi IAS 32. Compensarea activelor financiare şi a datoriilor financiare

 

VII. Examene de profesie

E Cum învăţăm şi cum pregătim un examen. Scheme de înţelegere.

7.1 Testare pentru înscrierea în Grupul Experţilor Judiciari. Intrebări privind testul organizat în vederea înscrierii în Grupul Experţilor Judiciari

 

VIII. Întrebări şi răspunsuri la speţele Dvs.

E Speţe de caz analizate, comentate şi soluţionate.

8.1 Modul de efectuare a controlului financiar preventiv aplicabil ordonanţărilor de plată ale salariilor, altor drepturi salariale acordate personalului, precum şi ale obligaţiilor fiscale aferente acestora