Echipa Contabilii.ro

Revista PRACTICI CONTABILE Nr. 9/2012

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Revista PRACTICI CONTABILE Nr. 9/2012

Revista  PRACTICI CONTABILE

Nr. 9/2012

Din Respect pentru Contabil. Din Respect pentru Contabilitate. 

I. Editorial

E   Când ești bun cu alții, cu tine insuți ești de fapt cel mai bun.

II. Noutăţi contabile şi fiscale

 

E D'ale Monitorului Oficial. Noutăţile & Modificările legislative. Modul de aplicare în practică. 

2.1. Hotărârea Guvernului nr. 900/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la cardul naţional de asigurări sociale de sănătate din titlul IX "Cardul european şi cardul naţional de asigurări sociale de sănătate" din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

2.2. Ordonanţă de urgenţă nr. 47/2012 pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare

2.3. Ordinul MFP nr. 1151/2012 pentru aprobarea formularelor şi a instrucţiunilor necesare aplicării prevederilor art. 5 din Ordonanţa Guvernului nr. 17/2012 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare

2.4. Ordinul ANAF nr. 1303/2012 privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.438/2009 pentru aprobarea modelelor unor formulare utilizate în domeniul colectării creanţelor fiscale

2.5. Ordonanţă de urgenţă nr. 53/2012 pentru acordarea unui nou termen persoanelor prevăzute la art. 5 şi 6 din Ordonanţa Guvernului nr. 17/2012 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare

2.6. Ordinul MFP nr. 1248/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. 49 alin. (131) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale şi de modificare şi completare a Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice, precum şi a unor raportări financiare lunare în anul 2009, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 629/2009

 

III. Contabilitate practică

E Practici şi tehnici contabile aplicate. Monografii contabile. Proceduri de control intern si audit intern aplicate la nivelul unei firme.

3.1 Contabilitatea costurilor serviciilor în curs de execuţie. Exemplu practic.

IV. Taxe şi impozite

 

E Tratamente fiscale pentru speţe întâlnite în practică. Jurisprudenţă. Practică fiscală şi judiciară 

4.1 Tratamentul fiscal pentru majorări de întârziere în cazul creanţelor datorate bugetelor locale

 

V. Resurse umane

E Practici şi tehnici utizateîn cadrul departamentului de Resurse Umane. Sfaturi şi opinii.

5.1. Lista contribuțiilor și taxelor aplicate asupra unei activități dependente pentru septembrie 2012

 

VI. IAS/IFRS 

E IAS/IFRS de la teorie la practică. Studii de caz aplicate.

6.1 Impozitul pe profit amânat prin prisma reglementărilor contabile şi a Codului fiscal

VII. Examene de profesie

E Cum învăţăm şi cum pregătim un examen. Scheme de înţelegere.

7.1 Sesiunea 2013 a Examenului de aptitudini CECCAR

 

VIII. Întrebări şi răspunsuri la speţele Dvs.

E Speţe de caz analizate, comentate şi soluţionate.

8.1 Modul de efectuare a controlului financiar preventiv pentru ordonanţarea de avansuri acordate unor terţe persoane juridice în cadrul contractelor încheiate