Echipa Contabilii.ro

Revista PRACTICI CONTABILE Nr. 11/2012

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Revista PRACTICI CONTABILE Nr. 11/2012

Revista  PRACTICI CONTABILE

Nr. 11/2012

Din Respect pentru Contabil. Din Respect pentru Contabilitate. 

I. Editorial

E   În fiecare om este captivă o fiară care se hrănește cu gânduri.

II. Noutăţi contabile şi fiscale

 

E D'ale Monitorului Oficial. Noutăţile & Modificările legislative. Modul de aplicare în practică. 

2.1 Ordinul ANAF nr. 1714/2012 pentru aprobarea procedurii de încetare a obligaţiei de plată a contribuţiei de asigurări sociale, precum şi a unor formulare

2.2 Ordinul ANAF nr. 1768/2012 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare utilizate pentru anularea înregistrării în scopuri de TVA, în vederea aplicării regimului de scutire prevăzut la art.152 din Codul fiscal

2.3 Ordinul MFP nr. 1519/2012 pentru aprobarea Ghidului privind aplicarea sistemului TVA la încasare

2.4 Ordinul ANAF nr. 1790/2012 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (300) "Decont de taxă pe valoarea adăugată"

2.5 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 68/2012 pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale

2.6 Ordinul MFP nr. 1485/2012 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr.1870/2004 pentru aprobarea Instrucţiunilor de completare a numărului de evidenţă a plăţii

2.7 Legea nr. 208/2012 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.15/2012 pentru modificarea şi completarea Legii 571/2003 privind Codul fiscal

2.8 Ordinul MFP nr. 1449/2012 pentru modificarea OMFP nr. 2.157/2006 privind organizarea activităţii de administrare a contribuabililor nerezidenţi care nu au pe teritoriul României un sediu permanent

2.9 Hotărârea Guvernului nr. 1071/2012 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004

III. Contabilitate practică

E Practici şi tehnici contabile aplicate. Monografii contabile. Proceduri de control intern si audit intern aplicate la nivelul unei firme.

3.1 Contabilitatea producției de imobilizări corporale

IV. Taxe şi impozite

E Tratamente fiscale pentru speţe întâlnite în practică. Jurisprudenţă. Practică fiscală şi judiciară 

4.1 Deductibilitatea provizioanelor tehnice în pensii private

4.2 Tratamentul fiscal aplicabil cheltuielilor rezultate din deprecierea titlurilor de participare

4.3 Informații de noutate privind activitatea de inspecţie economico-financiară

4.4 Acordarea de bunuri gratuit în cadrul acţiunilor de protocol şi de sponsorizare în concepţia modificării Codului fiscal

V. Resurse umane

E Practici şi tehnici utizateîn cadrul departamentului de Resurse Umane. Sfaturi şi opinii.

5.1. Lista contribuțiilor și taxelor aplicate asupra unei activități dependente pentru noiembrie 2012

VI. IAS/IFRS 

E IAS/IFRS de la teorie la practică. Studii de caz aplicate.

6.1 Cum tratează standardele internaționale de contabilitate o tranzacţie barter pentru a furniza servicii de publicitate în schimbul primirii unor servicii de publicitate

VII. Examene de profesie

E Cum învăţăm şi cum pregătim un examen. Scheme de înţelegere.

7.1 Examen de competenta CAFR noiembrie 2012. Subiecte propuse la examenul de competenţă profesională pentru atribuirea calităţii de auditor financiar, sesiunea  noiembrie 2012

VIII. Întrebări şi răspunsuri la speţele Dvs.

E Speţe de caz analizate, comentate şi soluţionate.

8.1 Modul de efectuare a controlului financiar preventiv asupra Dispoziției de incasare către casierie

8.2. Anularea veniturilor şi cheltuielilor în concepţia modificării Codului fiscal