Echipa Contabilii.ro

Revista PRACTICI CONTABILE Nr. 1/2013

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

PRACTICI CONTABILE Nr. 1/2013

Anul 6 de apariţie. Din Respect pentru Contabil. Din Respect pentru Contabilitate. 

 

Luna ianuarie 2013

 

Cuprins

 

I. Editorial – Contabilul mov şi vârstele contabilităţii

II. Noutăţi contabile şi fiscale - D'ale Monitorului Oficial. Noutăţile & Modificările legislative. Modul de aplicare în practică. Legislaţie explicată şi comentată.

  • OMFP nr. 40/2013 privind principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, Publicat in MOF nr. 44 - 21/01/2013
  • OMFP nr. 71/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice la 31 decembrie 2012, Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 63 din 29/01/2013
  • Ordin ANAF nr. 8/2013 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului 172 "Declaraţie-inventar privind redevenţele restante rezultate din contractele de concesiune, arendă şi din alte contracte de exploatare eficientă a terenurilor cu destinaţie agricolă, aflate în sold la data de 15 noiembrie 2012 şi neachitate", Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 23 din 11/01/2013
  • Ordin ANAF nr. 17/2013 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare a acordurilor privind declararea şi plata contribuţiilor sociale, încheiate de angajatorii nerezidenţi cu persoane fizice rezidente sau nerezidente care îşi desfăşoară activitatea în România şi obţin venituri din salarii, precum şi pentru reglementarea unor aspecte procedurale, Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 36 din 16/01/2013
  • Ordin ANAF nr. 24/2013  privind modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 52/2012 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare prevăzute la titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal
  • Ordin ANAF nr. 65/2013 privind modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.081/2011 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare de declaraţii informative.

III. Contabilitate practică – Fluxul documentelor. Modele de proceduri contabile aplicate la nivelul unei societăţi. Practici şi tehnici contabile aplicate. Monografii contabile pe diferite tipuri de activităţi. Proceduri de control intern si audit intern aplicate la nivelul unei firme. Seturi de verificări periodice ce trebuie efectuate în contabilitate. Procedeul celor patru ochi. Sfaturi practice

IV. Taxe şi impozite - Tratamente fiscale pentru speţe întâlnite în practică. Jurisprudenţă. Practică fiscală şi judiciară

V. Resurse umane - Practici şi tehnici utizate în cadrul departamentului de Resurse Umane. Modele de fişe de post. Regulamente aplicate direcţiei de contabilitate. Sfaturi şi opinii.

VI. Contabilitate IAS/IFRS  - IAS/IFRS de la teorie la practică. Implementare IFRS. Studii de caz aplicate. Monografii contabile. Sfaturi practice. Probleme cu care ne întâlnim şi posibile soluţii.

VII. Expertiză contabilă – Expertiza contabilă de la A la Z. Modele şi practici utilizate în activitatea de expertiză. Exemple de rapoarte de expertiză, cereri şi alte documente utilizate. Probleme cu care ne confruntăm în activitatea de expertiză. Sfaturi practice

VIII. Răspunderea în contabilitate – Cercetarea disciplinară. Pedepsirea contabilului. Jurisprudenţă. Doctrină. Exemple de documentaţie utilizată.

IX. Examene de profesie – Teste grilă pentru verificarea cunoştinţelor. Potenţiale subiecte şi abordări. Cum învăţăm şi cum pregătim un examen. Scheme de înţelegere. Sfaturi practice

X. Întrebări şi răspunsuri la speţele Dvs. – Speţe de caz analizate, comentate şi soluţionate.

XI. Aspecte practice privind organizarea activitatii de contabilitate – Cum se tine contabilitatea unei firme. Moduri si posibilitati de organizare a activitatii de activitatii. Contabilitatea de gestiunea vs contabilitatea financiara. Contabilitatea simpla vs contabilitatea in partida dubla. Modele si metodologii practice. Probleme si solutii.

 XII. Agenda contabila si fiscala.

 

 

Cum intraţi în posesia revistei Practici contabile pentru anul 2013?

1. Scrieţi-ne un email la This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , cu menţiunea că doriţi abonamentul anului 2013 la revista Practici contabile. Abonamentul conţine 12 numere. Este editat în format pdf. În email trebuie să menţionaţi datele pe care doriţi să vi se emită factura proformă. Menţionăm că nu suntem plătitori de TVA. Un abonament costă 100 lei.

2. După primirea emailului de comandă, echipa noastră emite factura proformă şi vă transmite documentul pe email scanat.

3. Dvs efectuaţi plata şi ne informaţi despre efectuarea acesteia.

4. Noi vă transmitem revista pe email în cel mai scurt timp posibil, alături de factura fiscală finală.

 

Pentru orice alte informaţii, vă rugăm să ne contactaţi.

 

Vă mulţumim.

 

Cu respect,

 

Echipa “Practici contabile

Telefon: 0742 398 171

Web: www.contabilii.ro; E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Revista se distribuie electronic, numai prin abonamentul anual. Preţul unui abonament anual (12 luni) este 100 lei.

Plata se efectuează în baza facturii proforme.  Abonamentele se pot încheia prin email.