Echipa Contabilii.ro

Revista PRACTICI CONTABILE Nr. 4/2013

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

PRACTICI CONTABILE Nr. 4/2013

Anul 6 de apariţie. Din Respect pentru Contabil. Din Respect pentru Contabilitate. 

 

Luna aprilie 2013

 

Cuprins

 

 

I. Editorial - O reglementare contabilă se naşte precum un cozonac de Paşte

II. Noutăţi contabile şi fiscale - D'ale Monitorului Oficial. Noutăţile & Modificările legislative. Modul de aplicare în practică. Legislaţie explicată şi comentată.

 • OMFP nr. 393/2013 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 752/2006 privind aprobarea procedurii de eliberare a certificatului de atestare fiscală pentru persoane juridice şi fizice, a certificatului de obligaţii bugetare, precum şi a modelului şi conţinutului acestora, Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 185 din 03/04/2013
 • OMFP nr. 415/2013 pentru modificarea şi completarea cap. XVI din Normele metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005, Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 194 din 05/04/2013
 • OMFP nr. 416/2013 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice, precum şi a unor raportări financiare lunare în anul 2009, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 629/2009, Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 190 din 04/04/2013
 • OMFP nr. 426/2013  privind completarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 33/2012 pentru aprobarea Procedurii de certificare a declaraţiei privind nedeductibilitatea TVA aferente cheltuielilor cuprinse în cererea de rambursare, precum şi a modelului şi conţinutului formularului "Certificat privind nedeductibilitatea TVA aferente cheltuielilor cuprinse în cererea de rambursare", Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 203 din 10/04/2013
 • OMFP nr. 435/2013 privind împuternicirea persoanelor din cadrul aparatului de inspecţie economico-financiară de a constata contravenţiile şi a aplica sancţiunile prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 204 din 10/04/2013
 • OMFP nr. 505/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice, precum şi a unor raportări financiare lunare în anul 2013
 • Ordin ANAF nr. 342/2013 pentru modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.221/2009 privind Procedura de aprobare a regimului de declarare derogatoriu, Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 194 din 05/04/2013
 • Ordin ANAF nr. 378/2013 privind modificarea şi completarea Instrucţiunilor pentru aplicarea titlului IX din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, aprobate prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2.137/2011, Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 199 din 09/04/2013
 • Ordin ANAF nr. 339/2013 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare, din oficiu, în Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare şi a Procedurii de radiere, din oficiu, din Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare, precum şi a modelului şi conţinutului unor formulare, Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 203 din 10/04/2013
 • Ordin ANAF nr. 450/2013 privind aprobarea Instrucţiunilor pentru aplicarea titlului IX din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 236 din 24/04/2013
 • Ordin ANAF nr. 1534/2013 privind modificarea anexei la Ordinul vicepreşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2.028/2012 pentru stabilirea formularului unic al Uniunii Europene utilizat la declararea numerarului la frontiera comunitară, Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 235 din 24/04/2013
 • Ordin ANAF nr. 476/2013  privind modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 52/2012 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare prevăzute la titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 244 din 29/04/2013

III. Contabilitate practică – Fluxul documentelor. Modele de proceduri contabile aplicate la nivelul unei societăţi. Practici şi tehnici contabile aplicate. Monografii contabile pe diferite tipuri de activităţi. Proceduri de control intern si audit intern aplicate la nivelul unei firme. Seturi de verificări periodice ce trebuie efectuate în contabilitate. Procedeul celor patru ochi. Sfaturi practice

IV. Taxe şi impozite - Tratamente fiscale pentru speţe întâlnite în practică. Jurisprudenţă. Practică fiscală şi judiciară

V. Resurse umane - Practici şi tehnici utizate în cadrul departamentului de Resurse Umane. Modele de fişe de post. Regulamente aplicate direcţiei de contabilitate. Sfaturi şi opinii.

VI. Contabilitate IAS/IFRS  - IAS/IFRS de la teorie la practică. Implementare IFRS. Studii de caz aplicate. Monografii contabile. Sfaturi practice. Probleme cu care ne întâlnim şi posibile soluţii.

VII. Expertiză contabilă – Expertiza contabilă de la A la Z. Modele şi practici utilizate în activitatea de expertiză. Exemple de rapoarte de expertiză, cereri şi alte documente utilizate. Probleme cu care ne confruntăm în activitatea de expertiză. Sfaturi practice

VIII. Răspunderea în contabilitate – Cercetarea disciplinară. Pedepsirea contabilului. Jurisprudenţă. Doctrină. Exemple de documentaţie utilizată.

IX. Examene de profesie – Teste grilă pentru verificarea cunoştinţelor. Potenţiale subiecte şi abordări. Cum învăţăm şi cum pregătim un examen. Scheme de înţelegere. Sfaturi practice

X. Întrebări şi răspunsuri la speţele Dvs.- Speţe de caz analizate, comentate şi soluţionate.

XI. Aspecte practice privind organizarea activitatii de contabilitate – Cum se tine contabilitatea unei firme. Moduri si posibilitati de organizare a activitatii de activitatii. Contabilitatea de gestiunea vs contabilitatea financiara. Contabilitatea simpla vs contabilitatea in partida dubla. Modele si metodologii practice. Probleme si solutii.

 XII. Agenda contabila si fiscala.

 

Cum intraţi în posesia revistei Practici contabile pentru anul 2013?

1. Scrieţi-ne un email la This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , cu menţiunea că doriţi abonamentul anului 2013 la revista Practici contabile. Abonamentul conţine 12 numere. Este editat în format pdf. În email trebuie să menţionaţi datele pe care doriţi să vi se emită factura proformă. Menţionăm că nu suntem plătitori de TVA.

2. După primirea emailului de comandă, echipa noastră emite factura proformă şi vă transmite documentul pe email scanat.

3. Dvs efectuaţi plata şi ne informaţi despre efectuarea acesteia.

4. Noi vă transmitem revista pe email în cel mai scurt timp posibil, alături de factura fiscală finală.

 

Pentru orice alte informaţii, vă rugăm să ne contactaţi.

 

Vă mulţumim.

 

Cu respect,

 

Echipa “Practici contabile

Telefon: 0742 398 171

Web: www.contabilii.ro; E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Revista se distribuie electronic, numai prin abonamentul anual. Preţul unui abonament anual (12 luni) este 100 lei.

Plata se efectuează în baza facturii proforme.  Abonamentele se pot încheia prin email.