Echipa Contabilii.ro

Revista PRACTICI CONTABILE Nr. 6/2013

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

PRACTICI CONTABILE Nr. 6/2013

Anul 6 de apariţie. Din Respect pentru Contabil. Din Respect pentru Contabilitate. 

 

 

Luna iunie 2013

 

Cuprins

 

 

I. Editorial – Diferenţe şi asemănări constatate între reglementările contabile şi fiscale

II. Noutăţi contabile şi fiscale - D'ale Monitorului Oficial. Noutăţile & Modificările legislative. Modul de aplicare în practică. Legislaţie explicată şi comentată.

  • OMFP nr. 688/2013 privind componenţa şi funcţionarea Comisiei fiscale centrale, Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 323 din 04/06/2013
  • OMFP nr. 814/2013 pentru aprobarea Ghidului practic privind tratamentul fiscal al unor operaţiuni efectuate de către contribuabilii care aplică Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, aplicabile instituţiilor de credit, aprobate prin Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 27/2010, Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 385 din 28/06/2013
  • OMFP nr. 821/2.247/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea procedurilor privind raportarea situaţiilor de criză financiară a unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi pentru aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea procedurilor privind raportarea situaţiilor de insolvenţă a unităţilor administrativ-teritoriale, Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 410 din 08/07/2013
  • Ordin ANAF nr. 608/2013 pentru modificarea şi completarea anexei nr. 6 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.950/2012 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor şi taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă, Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 323 din 04/06/2013
  • Ordin ANAF nr. 618/2013 pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.294/2007 privind impozitele, contribuţiile şi alte sume reprezentând creanţe fiscale, care se plătesc de contribuabili într-un cont unic, Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 326 din 05/06/2013
  • Ordin ANAF nr. 641/2013 privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 52/2012 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare prevăzute la titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 341 din 11/06/2013
  • Ordin ANAF nr. 607/2013 privind aprobarea Procedurii de implementare şi de administrare a grupului fiscal unic, precum şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare, Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 345 din 12/06/2013
  • Ordin ANAF nr. 606/2013 privind modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 700/2012 pentru aprobarea Procedurii de modificare, din oficiu, a vectorului fiscal cu privire la TVA, precum şi a modelului şi conţinutului unor formulare, Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 351 din 13/06/2013
  • Ordin ANAF nr. 622/2013 privind modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 296/2013 pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea sumei reprezentând timbrul de mediu pentru autovehicule şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare, Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 359 din 17/06/2013

III. Contabilitate practică – Fluxul documentelor. Modele de proceduri contabile aplicate la nivelul unei societăţi. Practici şi tehnici contabile aplicate. Monografii contabile pe diferite tipuri de activităţi. Proceduri de control intern si audit intern aplicate la nivelul unei firme. Seturi de verificări periodice ce trebuie efectuate în contabilitate. Procedeul celor patru ochi. Sfaturi practice

IV. Taxe şi impozite - Tratamente fiscale pentru speţe întâlnite în practică. Jurisprudenţă. Practică fiscală şi judiciară

V. Resurse umane - Practici şi tehnici utizate în cadrul departamentului de Resurse Umane. Modele de fişe de post. Regulamente aplicate direcţiei de contabilitate. Sfaturi şi opinii.

VI. Contabilitate IAS/IFRS  - IAS/IFRS de la teorie la practică. Implementare IFRS. Studii de caz aplicate. Monografii contabile. Sfaturi practice. Probleme cu care ne întâlnim şi posibile soluţii.

VII. Expertiză contabilă – Expertiza contabilă de la A la Z. Modele şi practici utilizate în activitatea de expertiză. Exemple de rapoarte de expertiză, cereri şi alte documente utilizate. Probleme cu care ne confruntăm în activitatea de expertiză. Sfaturi practice

VIII. Răspunderea în contabilitate – Cercetarea disciplinară. Pedepsirea contabilului. Jurisprudenţă. Doctrină. Exemple de documentaţie utilizată.

IX. Examene de profesie – Teste grilă pentru verificarea cunoştinţelor. Potenţiale subiecte şi abordări. Cum învăţăm şi cum pregătim un examen. Scheme de înţelegere. Sfaturi practice

X. Întrebări şi răspunsuri la speţele Dvs.- Speţe de caz analizate, comentate şi soluţionate.

XI. Aspecte practice privind organizarea activitatii de contabilitate – Cum se tine contabilitatea unei firme. Moduri si posibilitati de organizare a activitatii de activitatii. Contabilitatea de gestiunea vs contabilitatea financiara. Contabilitatea simpla vs contabilitatea in partida dubla. Modele si metodologii practice. Probleme si solutii.

 XII. Agenda contabila si fiscala.

 

Cum intraţi în posesia revistei Practici contabile pentru anul 2013?

1. Scrieţi-ne un email la This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , cu menţiunea că doriţi abonamentul anului 2013 la revista Practici contabile. Abonamentul conţine 12 numere. Este editat în format pdf. În email trebuie să menţionaţi datele pe care doriţi să vi se emită factura proformă. Menţionăm că nu suntem plătitori de TVA.

2. După primirea emailului de comandă, echipa noastră emite factura proformă şi vă transmite documentul pe email scanat.

3. Dvs efectuaţi plata şi ne informaţi despre efectuarea acesteia.

4. Noi vă transmitem revista pe email în cel mai scurt timp posibil, alături de factura fiscală finală.

 

Pentru orice alte informaţii, vă rugăm să ne contactaţi.

 

Vă mulţumim.

 

Cu respect,

 

Echipa “Practici contabile

Telefon: 0742 398 171

Web: www.contabilii.ro; E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Revista se distribuie electronic, numai prin abonamentul anual. Preţul unui abonament anual (12 luni) este 100 lei.

Plata se efectuează în baza facturii proforme.  Abonamentele se pot încheia prin email.