Echipa Contabilii.ro

Revista de IFRS nr. 4/2015

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Revista de IFRS nr. 4/2015

 

Revista de IFRS

Nr. 4/2015

  Să înţelegem şi să aplicăm tehnica IFRS.

1. Ultimele noutăţi în materie de IFRS. - Modificări şi noi dispoziţii în legislaţia românească şi internaţională în materie de IFRS, comentarii, punte de vedere, opinii, interviuri cu specialişti şi oameni care deţin experienţa în IFRS

Contabilizarea formarii unui angajament comun in situatiile financiare ale angajamentului comun 

2. Tendinţe şi tehnici în IFRS, la nivel naţional şi internaţional. - Tratamente în materie de IFRS utilizate în diverse sectoare ale economiei, în ţară şi în străinătate. Tehnici de IFRS. Proceduri contabile bazate pe IFRS. Fluxuri ale documentelor. Înregistrări şi monografii contabile.

REGULAMENTUL (UE) NR. 1361/2014 AL COMISIEI din 18 decembrie 2014 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1126/2008 de adoptare a anumitor standarde internaționale de contabilitate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1606/2002 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește Standardele Internaționale de Raportare Financiară 3 și 13 și Standardul Internațional de Contabilitate 40

-Se modifică IFRS 3 Combinare de întreprinderi

- Se modifică IFRS 13 Evaluarea la valoarea justă

- Se modifică IAS 40 Investiții imobiliare

 3. Diferenţe şi asemănări între RAS şi IFRS. - Studii şi analize în ceea ce priveşte reglementările contabile bazate pe IFRS şi reglementările contabile conforme cu Directivele Europene. Experienţe, comentarii şi învăţăminte.

Matricea verificarilor incrucisate (partea 4) 

4. Implementarea IFRS. Comentarii, interpretări şi soluţii. - Cum ne organizăm, ce trebuie să avem în vedere, puncte nevralgice şi distorsiuni ale fenomenului de „trecere la IFRS”.

Politici contabilitate aplicate in implementarea IFRS (partea 4).

 5. Studii de caz, aplicaţii practice rezolvate. - Scheme practice ca să înţelegem IFRS, exerciţii şi probleme, studii de caz rezolvate şi comentate.

Teste grile privind IFRS (partea 4).

 

* * *