Echipa Contabilii.ro

ctb_partida_simpla

Title Filter 

Display # 
# Article Title Hits
1 DOCUMENT CUMULATIV 4580
2 FIŞĂ PENTRU OPERAŢIUNI DIVERSE 5841
3 JURNAL PRIVIND OPERAŢIUNI DIVERSE 2819
4 STAT DE SALARII 4323
5 BORDEROU DE ACHIZIŢIE 2756
6 REGISTRU DE CASĂ (în valută) 2439
7 CHITANŢĂ PENTRU OPERAŢIUNI ÎN VALUTĂ 1964
8 LISTĂ DE INVENTARIERE (pentru gestiuni global-valorice) 2219
9 LISTĂ DE INVENTARIERE 3355
10 FIŞĂ DE MAGAZIE 2352
11 BON DE CONSUM 2781
12 FIŞA MIJLOCULUI FIX 3216
13 REGISTRUL-INVENTAR 4697
14 REGISTRUL-JURNAL DE ÎNCASĂRI ŞI PLĂŢI 4009
15 Registrele şi formularele financiar-contabile, comune pe economie, utilizate de contribuabili în conducerea evidenţei contabile în partidă simplă 3760
16 EXTRAS DIN BORDEROUL DE PLĂŢI 3281
17 MONETAR 13779
18 FIŞĂ DE MAGAZIE A FORMULARELOR CU REGIM SPECIAL 10565
19 BON DE COMANDĂ-CHITANŢĂ 4856
20 FACTURA 1942
21 CHITANŢĂ 1565
22 Modele şi norme de întocmire şi utilizare a formularelor financiar-contabile, comune pe economie, cu regim special de tipărire, înseriere şi numerotare 2126
23 Calculul taxei pe valoarea adăugată 2064
24 Calculul venitului net 3062
25 Norme privind evidenţierea cheltuielilor 2196
26 Norme privind înregistrarea veniturilor 2858
27 Arhivarea şi păstrarea documentelor justificative şi financiar-contabile 2921
28 Reconstituirea documentelor justificative şi financiar-contabile pierdute, sustrase sau distruse 1908
29 Norme generale privind documentele justificative şi financiar-contabile 2482
30 Organizarea evidenţei contabile în partidă simplă 3539
31 Sfera de aplicare 1764
32 Cadru de reglementare privind organizarea şi conducerea evidenţei contabile în partidă simplă 2249