Echipa Contabilii.ro

ctb_partida_simpla

Title Filter 

Display # 
# Article Title Hits
1 DOCUMENT CUMULATIV 4675
2 FIŞĂ PENTRU OPERAŢIUNI DIVERSE 5940
3 JURNAL PRIVIND OPERAŢIUNI DIVERSE 2859
4 STAT DE SALARII 4414
5 BORDEROU DE ACHIZIŢIE 2794
6 REGISTRU DE CASĂ (în valută) 2474
7 CHITANŢĂ PENTRU OPERAŢIUNI ÎN VALUTĂ 2012
8 LISTĂ DE INVENTARIERE (pentru gestiuni global-valorice) 2294
9 LISTĂ DE INVENTARIERE 3391
10 FIŞĂ DE MAGAZIE 2398
11 BON DE CONSUM 2829
12 FIŞA MIJLOCULUI FIX 3267
13 REGISTRUL-INVENTAR 4729
14 REGISTRUL-JURNAL DE ÎNCASĂRI ŞI PLĂŢI 4065
15 Registrele şi formularele financiar-contabile, comune pe economie, utilizate de contribuabili în conducerea evidenţei contabile în partidă simplă 3831
16 EXTRAS DIN BORDEROUL DE PLĂŢI 3345
17 MONETAR 14126
18 FIŞĂ DE MAGAZIE A FORMULARELOR CU REGIM SPECIAL 10716
19 BON DE COMANDĂ-CHITANŢĂ 4983
20 FACTURA 1981
21 CHITANŢĂ 1605
22 Modele şi norme de întocmire şi utilizare a formularelor financiar-contabile, comune pe economie, cu regim special de tipărire, înseriere şi numerotare 2186
23 Calculul taxei pe valoarea adăugată 2096
24 Calculul venitului net 3121
25 Norme privind evidenţierea cheltuielilor 2218
26 Norme privind înregistrarea veniturilor 2922
27 Arhivarea şi păstrarea documentelor justificative şi financiar-contabile 3006
28 Reconstituirea documentelor justificative şi financiar-contabile pierdute, sustrase sau distruse 1980
29 Norme generale privind documentele justificative şi financiar-contabile 2522
30 Organizarea evidenţei contabile în partidă simplă 3600
31 Sfera de aplicare 1796
32 Cadru de reglementare privind organizarea şi conducerea evidenţei contabile în partidă simplă 2288