Echipa Contabilii.ro

examen_ceccar2010

Title Filter 

Display # 
# Article Title Hits
1 10 - setul de 100 de întrebări vor fi selectate câte 50 pentru fiecare din cele 12 variante de test. 12630
2 9 - setul de 100 de întrebări vor fi selectate câte 50 pentru fiecare din cele 12 variante de test. 3896
3 8 - setul de 100 de întrebări vor fi selectate câte 50 pentru fiecare din cele 12 variante de test. 2986
4 7 - setul de 100 de întrebări vor fi selectate câte 50 pentru fiecare din cele 12 variante de test. 2548
5 6 - setul de 100 de întrebări vor fi selectate câte 50 pentru fiecare din cele 12 variante de test. 2451
6 5 - setul de 100 de întrebări vor fi selectate câte 50 pentru fiecare din cele 12 variante de test. 2700
7 4 - setul de 100 de întrebări vor fi selectate câte 50 pentru fiecare din cele 12 variante de test. 2554
8 3 - setul de 100 de întrebări vor fi selectate câte 50 pentru fiecare din cele 12 variante de test. 2485
9 2 - setul de 100 de întrebări vor fi selectate câte 50 pentru fiecare din cele 12 variante de test. 2930
10 1 - setul de 100 de întrebări vor fi selectate câte 50 pentru fiecare din cele 12 variante de test. 3816
11 Precizati, conform IAS 17, înregistrarea contabilã efectuatã de locatar. 4202
12 Calculati fluxul net de trezorerie aferent activitãtii de exploatare. 5377
13 Rascumpararea propriilor actiuni 3143
14 Contabilizati tranzactiile în conditiile aplicãrii IAS 18 „Venituri” si determinati valoarea totalã a veniturilor curente la 31 decembrie N. 3524
15 venituri din dobanzi _ impact pe grup 2436
16 Se construieste o clãdire în regie proprie 3241
17 Sã se calculeze costul de achizitie al mijlocului de transport. 2414
18 Calculati valoarea DA si DS generate de cresterea de capital. 3700
19 Sã se stabileascã fluxurile de numerar pentru activitãtile de exploatare ale unei societãti 2952
20 contabilizare import marfa si influenta pe situatiiile financiare 2709
21 Se vând produse finite, în decembrie, fãrã facturã, 2940
22 Calculati valoarea actualizatã a plãtilor minimale de leasing. 3199
23 Explicaţi care sunt situaţiile de incompatibilitate în cazul expertizei contabile? 3314
24 În ce constă secretul profesional şi confidenţialitatea expertului contabil? 2774
25 Ce înţelegeţi prin calitatea expertizelor contabile? 2713
26 Analizați poziția financiară a unei întreprinderi din domeniul industriei prelucrătoare 3024
27 Să se calculeze soldurile intermediare de gestiune 5763
28 Care este valoarea substantialã brutã a unei întreprinderi care, dupã reevaluarea bunurilor, 4309
29 Cum se reevalueazã stocurile de materii prime din întreprinderea supusã evaluãrii, pe bazã de expertizã si diagnostic: 2154
30 Rolul bilantului functional în diagnosticul de evaluare. 2907
31 contabilizare __ fuziune __ problema rezolvata 4384
32 Prezentaţi cauzele dizolvării societăţilor comerciale. 2502
33 Definiţi dizolvarea societăţilor comerciale. 2830
34 Care sunt măsurile premergătoare lichidării? 2769
35 Care sunt organele care aplică procedura insolvenţei? 2486
36 Definiţi lichidarea societăţilor comerciale. 2974
37 contabilizare _ Operaţiile de lichidare __ exemplu detaliat 2583
38 Identificati si enumerati riscurile posibile ce pot sa apara si definiti proceduri de control intern care pot diminua aparitia riscurilor respective. 2803
39 Identificati si enumerati riscurile posibile ce pot sa apara si definiti proceduri de control intern care pot diminua aparitia riscurilor respective. 4245
40 Identificati si enumerati riscurile posibile ce pot sa apara si definiti proceduri de control intern care pot diminua aparitia riscurilor respective. 2401
41 Problema. fluxurile de numerar provenite din activitatea de investiţii şi finanţare. 3747
42 Problema. valoarea activului net corectat, valoare imobilizărilor necorporale, valoarea utilizărilor stabilite, valoarea resurselor stabilite, Frng, NFR de exploatare, NFR în afara exploatării , trezoreria netă, echilibrului financiar al firmei _SOLUTIE 5627
43 Problema. valoarea activului net corectat, valoare imobilizărilor necorporale, valoarea utilizărilor stabilite, valoarea resurselor stabilite, Frng, NFR de exploatare, NFR în afara exploatării , trezoreria netă, echilibrului financiar al firmei 3432
44 Subiecte 2008. Audit. Conceptul de imagine fidela 4341
45 Problema. IAS 7 determinaţi fluxul de numerar provenit din activităţile de exploatare, investiţii şi finanţare. 4278
46 Problema. Contabilizare fuziune. 2008 5979
47 Subiecte 2008. Doctrină si deontologie profesională 3881
48 Subiecte 2008. Audit. 2995
49 Problema. fluxurile de numerar provenite din activităţile de exploatare, investiţii şi finanţare 2008 3183
50 Probleme. Bilanţul contabil al societăţii Orion 2008 4052
51 Subiecte Examen CECCAR Aptitudini _ Examen Oral 26201
52 Problema. Determinaţi mărimea fondului de rulment net global, a necesarului în fond de rulment şi a trezoreriei nete. 3036
53 Problema. Indicatorii de echilibru financiar 4172
54 Problema. Calcul fluxuri de trezorerie. 8095
55 Problema. Determinaţi activul net corectat (prin ambele metode) şi capacitatea beneficiară. 3881
56 Problema. Analiza patrimoniala a societaii Omega. Contabilizare. 3310
57 Problema. Calcul activ net. 6016
58 Problema. Calcul bilant. Valoarea intriseca. 3394
59 Problema. Contabilizare componente ale ansamblului imobiliar utilizat într-un birou 2188
60 Problema. Fuziune. 4082
61 Problema. Calcul Braţul levierului 3915
62 Problema. Calcul si recunoaşterea pierderii din diferenţe de curs 2020
63 Problema. Determinaţi prin ambele metode valoarea patrimonială de bază a societăţii comerciale Exemplul SRL 3140
64 Problema. Delta îşi contabilizează imobilizările după metoda valorii reevaluate conform IAS 16 pentru imobilizările corporale şi IAS 38 pentru imobilizările necorporale. 2399
65 Problema. FR. NFR.TN 3471
66 Problema. Calcul fuxuri de trezorerie. 2697
67 Problema. Contabilizare majorare de capital. 2561
68 Problema. Analiza si interperetare politici contabile conform IAS 2652
69 METODA STANDARD-COST 4610
70 Metoda direct costing 3580
71 Problema, Punctul de echilibru sau pragul de rentabilitate 6534
72 PRINCIPII FUNDAMENTALE. ABORDAREA CADRULUI CONCEPTUAL 2023
73 NORMALIZAREA CONTABILITATII 3730
74 NATURA ŞI FORMELE CONTABILE CONTEMPORANE 3110
75 DELIMITARI PRIVIND CONCEPTUL DE CONTABILITATE 2302
76 OBIECTUL, EVOLUŢIA ŞI TENDINŢELE DREPTULUI CONTABIL ROMÂNESC 2648
77 SURSELE DREPTULUI CONTABIL 2081
78 1.1 DEFINIŢII ŞI CONCEPTE CU PRIVIRE LA DOCTRINA DREPTULUI CONTABIL 2034
79 Interpretare diagnostic financiar global - metoda MEFAT 2107
80 Interpretarea diagnosticului financiar 2459
81 Diagnostic financiar rapid 1774
82 Diagnostic financiar 2308
83 Solduri intermediare de gestiune 2437
84 Analiza modului de formare a rezultatelor 1897
85 Analiza echilibrului financiar 2427
86 Analiza structurală a bilanţului 2177
87 redactarea situatiilor financiare anuale 2345
88 lucrari contabile privind inchiderea exercitiului financiar 10787
89 UTILIZATORII SITUATIILOR FINANCIARE 2018
90 CARACTERISTICI CALITATIVE ALE SITUATIILOR FINANCIARE 3310
91 POZITIE FINANCIARA, PERFORMANTA SI MODIFICARI IN CADRUL POZITIEI FINANCIARE 2329
92 Schema de invatat _ Determinarea valorilor de randament 2545
93 Schema de invatat _ Metode de evaluare a goodwill-lui 3929
94 Schema de invatat _ Activul net de lichidare 3037
95 Schema de invatat __Activul net contabil corectat 8122
96 Stabilirea diagnosticului afacerii _ SWOT (Strenghts, Weaknesses, Opportunities, Threats) 1856
97 Schema indicatori financiari 4718
98 Ce este auditul financiar? Dar auditul statutar? 3941
99 Care sunt principalele obiective ale auditului intern? 2814
100 Definiţi auditul intern şi controlul intern şi relaţia dintre acestea. 2917
101 Care sunt elementele de bază ale controlului intern al unei entităţi? 2114
102 Care sunt principalele obiective ale controlului intern al unei entităţi? 2635
103 Structura dosarului permanent. 2401
104 Structura dosarului exerciţiului. 2082
105 Care sunt caracteristicile esentiale ale unei profesiei contabile? 3852
106 Care sunt imperativele fundamentale pentru realizarea obiectului profesiei contabile? 1944
107 In ce consta competenta profesionala? 1947
108 Explicati principiul confidentialitatii 3846
109 Competenta profesionala si responsabilitatea cand se utilizeaza lucrarile altui expert 1933
110 Activitati incompatibile cu exercitarea profesiei libere: 2059
111 Listati 6 situatii de incompatibilitati si conflicte de interese in exercitarea profesiei de expert contabil si contabil autorizat, conform normelor etice ale Corpului. 4737
112 Activitatea de consultanta fiscala, conform prevederilor Codului etic. 1823
113 Cum se rezolva conflictele de etica potrivit Codului etic national al profesionistilor contabili. 2291
114 Prezentaţi şi explicaţi cele 6 principii fundamentale prevăzute în Codul etic naţional al profesionaliştilor contabili? 2029
115 Prezentati semnificatia superprofitului- punct de plecare in dimensionarea goodwill-ului. 2398
116 Indicati cateva corectii aplicate rezultatului contabil pentru al transforma in capacitate beneficiara (metode de randament). 2207
117 Dati exemple privind corectiile care pot fi aplicate activelor curente in vederea determinarii activului net contabil corectat ( ANC) 4431
118 Cum influenteaza riscul de tara valoarea unei intreprinderi? 2094
119 Cum explicati relatia dintre politicile contabile si valoarea intreprinderii? 1877
120 Explicati influenta politicilor de amortizare asupra valorii intreprinderii? 2018
121 Cum este rolul bilantului economic in evaluarea unei intreprinderi? 2340
122 Care este structura standard a unui raport de evaluare a intreprinderii? 4005
123 Cum se evalueaza obligatiile din bilantul unei intreprinderi pentru determinarea valorii acesteia? 1787
124 Cum se evalueaza imobilizarile necorporale ale unei intreprinderi pentru determinarea valorii acesteia? 1831
125 Cum se evalueaza disponibilitatile din bilantul unei intreprinderi pentru a determina valoarea acesteia? 1732
126 Cum se evalueaza creantele din bilantul unei intreprinderi pentru a determina valoarea acesteia? 2232
127 Cum se evalueaza stocurile din cadrul unei intreprinderi pentru a determina valoarea acesteia? 2242
128 Cum se evalueaza actiunile detinute de intreprindere la capitalul altor intreprinderi? 1999
129 Care sunt cele patru etape (pasi) in evaluarea intreprinderii prin metoda fluxurilor de disponibilitati actualizate? 2214
130 Cum se determina si ce semnificatie au fluxurile de trezorerie in evaluarea unei intreprinderi? 2339
131 Prezentati si explicati patru corectii ce pot fi aduse rezultatelor din bilantul contabil pentru determinarea capacitatii beneficiare 2128
132 Care sunt pasii (etapele) pentru determinarea capacitatii beneficiare a unei intreprinderi? 2992
133 Ce este valoarea patrimoniala a unei intreprinderi? Prezentati cateva metode de determinare. 3448
134 Explicati relatia dintre rata de actualizare si valoarea intreprinderii. 1876
135 Explicati relatia dintre riscuri si valoarea intreprinderii. 1727
136 Explicati relatia dintre riscuri si rata de actualizare. 2045
137 Cum se detrmina costul capitalului propriu al unei intreprinderi? 2290
138 Prezentati si explicati modul de determinare a costului capitalului unei intreprinderi. 2422
139 Care sunt tehnicile de actualizare? 2603
140 Ce este rata de actualizare? 2945
141 Problema. activul net corijat al unei intreprinderi 3303
142 Cum se calculeaza valoarea substantiala bruta a unei intreprinderi? 3339
143 In ce consta metoda aditiva de calcul al activului net corijat? 2682
144 In ce consta metoda substractiva de calcul al activului net corijat? 2331
145 Care sunt pasii (etapele) in determinarea activului net corectat al unei intreprinderi? 2284
146 Rolul bilantului functional ion diagnosticul de evaluare. 1962
147 Rolul bilantului in diagnosticul de evaluare 1647
148 Obiectivele si mijloacele de realizare ale diagnosticului financiar contabil 1560
149 Obiectivul si mijloacele de realizare ale diagnosticului de organizare, management si resurse umane 2048
150 Obiectivul si mijloacele de realizare ale diagnosticului tehnic, tehnologic si de exploatare 1459
151 Obiectivul si mijloacele de realizare ale diagnosticului commercial 1542
152 Obiectivul si mijloacele de realizare a diagnosticului juridic 1580
153 2009-V5-A2.__Probleme. Diagnostic financiar. Mase financiare ale întreprinderii pe baza bilanţului financiar 5332
154 2009- V5-A1.Studiu de caz. Evoluţia stării de echilibru financiar al întreprinderii. Rentabilitate. 5305
155 V4-2009-A2.Problema rezolvata _ Studiu de caz ABSORTIE 6321
156 Alfa. Problema situatie patrimoniala. - rezolvare 3274
157 Alfa. Problema situatie patrimoniala. 3104
158 Oltina. Problema rezolvata. Bilant economic, Bilant contabil, Bilant financiar. Bilant Functional. Valoare intriseca. Prezentare situatie financiara. 7986
159 Omega. Problema rezolvata. Bilant economic, Bilant contabil. Valoare intriseca. Bilant financiar. Bilant functional. 7195
160 Speta AB.Rezolvare problema. Absortie. Fuziune. 4355
161 Speta AB. Problema. Absortie. Fuziune. 3000
162 Speta CAZ. Rezolvare problema. Bilant contabil. Bilant economic. Bilant financiar 9472
163 Speta CAZ. Problema. Bilant contabil. Bilant economic. Bilant financiar 4084
164 2009- V5-Doctrina şi deontologia profesiei contabile 3778
165 Care sunt comandamentele fundamentale ale profesiei contabile? 2626
166 Care sunt organele de conducere şi de control ale CECCAR? 2735
167 Ce este CECCAR şi cum este el organizat? 3710
168 Cum explicaţi rolul expertului contabil pentru dezvoltarea economiei? 2164
169 Ce înţelegeţi prin independenţa profesionistului contabil? 2356
170 2009- V5-Audit 2909
171 Ce sunt conturile semnificative în audit? 2806
172 Prezentaţi 5 deosebiri fundamentale între auditul intern şi auditul statutar. 3846
173 Definiţi conceptul de imagine fidelă în audit. 2448
174 Conţinutul paragrafului de opinie din raportul de audit statutar. 2219
175 V4-2009- Doctrină si deontologie profesională 2870
176 Care sunt serviciile (lucrările) pe care le poate efectua expertul contabil? 2309
177 Cum se obţine calitatea de expert contabil? 2194
178 Ce este Conferinţa Naţională, cum se constituie şi care sunt atribuţiile acesteia? 1901
179 Care sunt atribuţiile Consiliului Superior al Corpului? 1905
180 De ce este necesară reglementarea profesiei contabile? 2072
181 Definiţi profesia contabilă şi arătaţi activităţile care o compun. 2028
182 2009- V4-Audit 2793
183 Ce sunt sistemele şi domeniile semnificative în audit? 2393
184 Definiţi şi explicaţi pragul de semnificaţie în audit. 1934
185 Definiţi auditul în general şi identificaţi elementele fundamentale ale definiţiei. 2219
186 Prezentaţi 10 proceduri (diligente) pentru auditul ciclului furnizori - cumpărători. 3805
187 V3-2009- Doctrină si deontologie profesională 3375
188 Care sunt domeniile acoperite de standardele Internaţionale ale profesiei? 2214
189 Care sunt atribuţiile comisiilor de disciplină din cadrul CECCAR? 2579
190 Explicaţi relaţia contabilitate - fiscalitate din punct de vedere a doctrinei profesionale. 2362
191 Profesia contabilă: concept şi structură. 3974
192 Care sunt criteriile şi condiţiile pentru aprecierea calităţii unei reglementări a profesiei contabile? 2638
193 Subiecte V3-2009-Audit 2965
194 Prezentaţi schema metodologică a auditului statutar. 2238
195 Identificarea responsabilităţilor într-un raport de audit. 2306
196 Prezentaţi elementele fundamentale ale definiţiei auditului financiar. 2457
197 Prezentaţi 7 proceduri (diligente) pentru auditul ciclului vânzări - clienţi la o întreprindere industrială. 3322
198 2009- V3-A2 3350
199 Subiecte 2009- V3-A1 4168
200 2009-V2- Doctrinǎ şi deontologie profesionalǎ 3047
201 Enumeraţi 4 standarde profesionale emise de CECCAR care constituie criterii de apreciere a calităţii activităţii membrilor săi. 7119
202 Cum explicaţi rolul social al contabilului? 2367
203 Rolul profesiei contabile pentru apărarea interesului public. 3362
204 Cum explicaţi necesitatea unui organism al experţilor contabili? 2054
205 Care sunt atribuţiile adunării generale? 2756
206 Subiecte rezolvate 2009-V2-A3 4688
207 Paragraful introductiv al raportului de audit. 1883
208 Explicaţi relaţia dintre auditul financiar şi auditul statutar. 2366
209 Prezentati 10 proceduri (diligente) folosite în auditarea stocurilor la o întreprindere industrială 4404
210 Prezentaţi 5 elemente de bază ale raportului de audit statutar. 2193
211 subiecte 2008- V2-A1 4117
212 Ce este IFAC? 3461
213 .Ce sunt serviciile profesionale? 3749
214 De ce este necesar un organism al profesionistilor contabili? 2416
215 Ce înţelegeţi prin integritatea profesionistului contabil? 2209
216 Care sunt organele de conducere şi de control ale C.E.C.C.A.R.? 3011
217 Ce sunt elementele probante şi care sunt principalele tehnici pentru obţinerea acestora? 3257
218 Definiţi auditul statutar şi identificaţi elementele fundamentale ale definiţiei. 3140
219 Prezentaţi 4 deosebiri fundamentale între auditul statutar şi auditul intern. 2919
220 Prezentaţi 10 proceduri (diligente) pentru auditarea imobilizărilor corporale. 6037