Echipa Contabilii.ro

examen_auditor

Title Filter 

Display # 
# Article Title Hits
1 Camera Auditorilor Financiari din România organizează în cursul lunii noiembrie 2010 examenul de competentă profesionala, pentru atribuirea calităţii de auditor financiar. 1399
2 MODEL DE CONTRACT DE PRESTĂRI SERVICII 3498
3 Subiecte propuse _ NOV 2010__III. CONTABILITATE E. Subiecte in baza prevederilor Precizarilor privind unele masuri referitoare la organizarea si conducerea contabilitatii de gestiune, aprobate prin OMFP nr. 1.826/2003 1843
4 Subiecte propuse _ NOV 2010__III. CONTABILITATE D. Intrebari si cerinte de prezentare IAS / IFRS / OMFP nr. 3055/2009 2075
5 Subiecte propuse _ NOV 2010__III. CONTABILITATE C. Intrebari din IAS / IFRS - partea 8 1581
6 Subiecte propuse _ NOV 2010__III. CONTABILITATE C. Intrebari din IAS / IFRS - partea 7 1216
7 Subiecte propuse _ NOV 2010__III. CONTABILITATE C. Intrebari din IAS / IFRS - partea 6 1342
8 Subiecte propuse _ NOV 2010__III. CONTABILITATE C. Intrebari din IAS / IFRS - partea 5 1177
9 Subiecte propuse _ NOV 2010__III. CONTABILITATE C. Intrebari din IAS / IFRS - partea 4 921
10 Subiecte propuse _ NOV 2010__III. CONTABILITATE C. Intrebari din IAS / IFRS - partea 3 1025
11 Subiecte propuse _ NOV 2010__III. CONTABILITATE C. Intrebari din IAS / IFRS - partea 2 1057
12 Subiecte propuse _ NOV 2010__III. CONTABILITATE C. Intrebari din IAS / IFRS - partea 1 1242
13 Subiecte propuse _ NOV 2010__II. AUDIT INTERN 1884
14 Subiecte propuse _ NOV 2010__I. AUDIT FINANCIAR - partea 3 2427
15 Subiecte propuse _ NOV 2010__I. AUDIT FINANCIAR - partea 2 1815
16 Subiecte propuse _ NOV 2010__ I. AUDIT FINANCIAR - partea 1 2160
17 Exemple de informaţii financiare şi indicatori folosiţi frecvent în analiza situaţiei şi performanţelor financiare ale unei bănci 1623
18 Care sunt principalele aspecte care privesc creditele şi avansurile (functia de credit),ce trebuie avute în vedere de auditor în cazul băncilor, 1344
19 Riscuri şi aspecte în privinţa fraudelor şi actelor ilegale 2086
20 TRANZACŢII ÎNTRE PĂRŢI AFILIATE 2104
21 PROVIZION PENTRU IMPOZITUL PE PROFIT 1337
22 VENITURI DIN COMISIOANE ŞI SPEZE 2051
23 PROVIZIOANE PENTRU PIERDERI DIN CREDITE 1599
24 VENITURI DIN DOBÂNZI ŞI CHELTUIELI CU DOBÂNZI 1519
25 PROVIZIOANE, ACTIVE ŞI DATORII CONTINGENTE (ÎN AFARA INSTRUMENTELOR DERIVATE ŞI INSTRUMENTELOR FINANCIARE EXTRABILANŢIERE) 1330
26 CAPITAL ŞI REZERVE 1129
27 CONTURI ALE DEPONENŢILOR 1137
28 ÎMPRUMUTURI 1187
29 INVESTIŢII ÎN FILIALE ŞI ENTITĂŢI ASOCIATE 1110
30 INVESTIŢII DE PORTOFOLIU 1342
31 TITLURI DEŢINUTE ÎN SCOPUL TRANZACŢIONĂRII 1095
32 INSTRUMENTE PE PIAŢA MONETARĂ 1159
33 Recalculare 1077
34 Exemple de domenii pentru care auditorul poate folosi confirmarea sunt: 1203
35 129.Ce reprezintă “garanţiile reale”, “datoriile contingente”, “sarcina”,“compensarea”, “opţiunile”, “contractele de răscumpărare”, “custodia” şi “linia de credit”, potrivit definiţiilor date in Anexa la IAPS 1000? 1439
36 121. Proceduri de examinare isae 3400. 1613
37 119. Conţinutul raportului de asigurare – ISAE 3000. 2857
38 117. Acceptarea şi continuarea angajamentului ISAE 3000. 1671
39 116. Proceduri ilustrative detaliate care pot fi efectuate într-un angajament de revizuire a situaţiilor financiare ISRE 2400. 1356
40 116. Proceduri ilustrative detaliate care pot fi efectuate într-un angajament de revizuire a situaţiilor financiare ISRE 2400. 1141
41 115. Proceduri ilustrative detaliate care pot fi efectuate într-un angajament de revizuire a situaţiilor financiare ISRE 2400. 1192
42 108. Proceduri de fond pentru detectarea denaturării semnificative datorate aspectelor de mediu IASP 1010 1755
43 107. Recomandări cu privire la aplicarea ISA 310 „Cunoaşterea clientului” 1496
44 106. Riscuri şi probleme în activitatea bancară privată şi gestionarea activelor ISA 1006.Conformitatea cu cerinţele de reglementare. 1618
45 105. Exemple de informaţii financiare şi indicatori folosiţi frecvent în analiza situaţiei şi performanţelor financiare ale unei bănci ISA 1006 1304
46 104. Asertiuni importante – ISA 1006. 1292
47 102. Asertiuni importante – ISA 1006. 1240
48 102. Asertiuni importante ISA 1006 1316
49 101. Asertiuni importante – ISA 1006. 1379
50 100. Derularea procedurilor de fond – ISA 1006. 1252
51 99. Planificarea auditului unei banci ISA 1006. 1734
52 98. Există o serie de riscuri legate de activităţile bancare ISA 1006 1625
53 97. Pragul de semnificaţie în audit intreprinderi mici ISA 1005 1739
54 96. Caracteristicile întreprinderilor mici ISA 1005. 1516
55 95. Relaţia dintre organul de supraveghere bancară şi auditorul extern al băncii ISA 1004. 1362
56 94. Rolul organului de supraveghere bancară ISA 1004. 2565
57 92. Utilizarea, intocmirea si continutul cererilor de confirmare – ISA 1000. 1693
58 91. Garantii reale, datorii contingente – ISA 1000. 1576
59 90. Rapoarte asupra conformităţii cu contractile ISA 800 1759
60 89. Rapoarte asupra situaţiilor financiare întocmite în conformitate cu un cadru de raportare financiar-contabilă diferit de standardele internaţionale sau standardele naţionale de contabilitate ISA 800 1271
61 88. Cerintele ISA 720. 1145
62 87. Situatii financiare comparative – ISA 710. 1568
63 86. Cifre corespondente –ISA 710 1359
64 84. Situaţii din care poate rezulta o altă opinie decât cea fără rezerve ISA 700 1186
65 81. Elementele de baza ale raportului de audit – ISA 700. 5884
66 79. Cerintele ISA 600. 1499
67 78. Declaraţiile conducerii ca probe de audit ISA 580. 2567
68 77. Planificarea auditului si aplicarea procedurilor suplimetare – ISA 570. 1646
69 75. Evenimente ce apar pana la data emiterii raportului de audit – ISA 560. 1526
70 74. Tranzacţii cu părţile afiliate ISA 550 2233
71 73. Parti afiliate – ISA 550. 3192
72 72. Proceduri de audit aplicabile pentru riscul de denaturare semnificativă a evaluării gradului de adecvare a evaluărilor şi prezentărilor de informaţii privind valoarea justă efectuate de către entitate 1365
73 71. Evaluarea gradului de adecvare a evaluarilor si prezentarilor informatiilor – ISA 545. 1233
74 70. ISA 545 – Procedurile aplicate de entitatea auditata in leg. Cu evaluarea si prezentarea informatiilor privind valoarea justa. 1274
75 69. Cerintele ISA 540 Auditul estimarilor contabile. 2331
76 68. Exemple de factori care influenţează dimensiunea eşantionului în cazul procedurilor de fond ISA 530. 1434
77 67. Factori care influenţează dimensiunea eşantionului pentru teste asupra controalelor ISA 530. 1342
78 66. Esantionarea in audit – ISA 530. 4396
79 65. Definitii conform ISA 530 Esantioane in audit. 1602
80 64. Natura si scopul procedurilor analitice, tipuri de proceduri –ISA 520. 3320
81 63. Probe adecvate si implicatii in opinia de audit – ISA 510. 1750
82 62. Redactarea cererii de confirmare externă 1708
83 60. Investigarea cu privire la litigii şi revendicări ISA 501 1672
84 59. Proceduri de audit pentru obţinerea probelor de audit ISA 500 4117
85 58. Utilizarea aserţiunilor în obţinerea probelor de audit – ISA 500 3197
86 57.Cum sunt definite probele de audit- ISA 500 2652
87 56. Consideratiile auditorului in cazul utilizarii unei firme prestatoare de servicii – ISA 402. 1532
88 55. Evaluarea suficienţei şi adecvării probelor de audit obţinute 1357
89 54. Stabilirea naturii, duratei si intinderii testelor de audit – ISA 330. 2172
90 53. Momentul/perioada testelor controalelor 1185
91 52. De ce este necesara testarea controalelor si care este natura acestor teste – ISA 330. 1530
92 51. Continutul ISA 320 Pragul de semnificatie in audit. 4312
93 48. Evaluarea si tratarea riscurilor de denaturare semnificativa ISA 315. 3533
94 47. Cunoaşterea entităţii şi mediului său, inclusiv a controlului intern al acesteia ISA 315 1611
95 46. Aria de aplicabilitate si conducerea auditului – ISA 300 1676
96 45. Modificări ale deciziilor de planificare pe parcursul unui audit ISA 300 1351
97 44. Activităţi preliminare ale angajamentului ISA 300. 1686
98 43. Prezentati principalele cerinte ale ISA 260 Comunicarea problemelor de audit celor responsabili cu guvernanta. 1712
99 41. Considerarea de către auditor a conformităţii cu legislaţia şi reglementările în vigoare ISA 250. 1479
100 40. Factori de apariţie a riscului de fraudă asociaţi denaturărilor rezultate din delapidarea activelor ISA 240 1610
101 39. Factori de apariţie a riscului de fraudă asociaţi condiţiilor specifice sectorului de activitate ISA 240 1121
102 38. Factori de apariţie a riscului de fraudă asociaţi caracteristicilor conducerii şi influenţei asupra mediului de control ISA 240 1194
103 37. Cum procedeaza auditorul daca se afla in imposibilitatea de a continua angajamentul – ISA 240. 1079
104 36. Comunicarea conducerii privind denaturarile – ISA 240 1267
105 35. Declaraţiile conducerii 1198
106 34. Proceduri utilizate de auditor cand anumite circumstante indica o posibila denaturare ISA 240. 1209
107 33. Cu cine trebuie planificate discutiile – ISA 240 1284
108 32. Responsabilitatile auditorului financiar _ ISA 240. 2720
109 31. Caracteristici ale fraudei si erorii – ISA 240 2752
110 30. Forma si continutul documentelor de audit – ISA 230. 3423
111 29. Exemplu de scrisoare de angajament – ISA 210. 6580
112 28. Cerintele ISA 210 R - Termenii angajamentului de audit. 2298
113 27. Continutul riscului de audit si cele 3 categorii - ISA 200. 2448
114 26. Obiective, pricipii generale, sfera angajamentului si certficarea rezonabila – ISA 200. 1875
115 25. Publicitate şi solicitare 1199
116 24. Înlocuirea altui auditor financiar în practică publică 1287
117 23. In ce conditii vor accepta auditorii financiari noi angajamente. 1113
118 22. Prevederi privind marimea onorariilor, onorarii restante si contingente, daruri si eventuale litigii. 1851
119 21. Amenintari ale independentei prin prestarea unor servicii de non audit. 1479
120 20. Relatiile familiale si personale ale auditorului financiar 1354
121 19. Relaţii de afaceri apropiate cu clienţii de audit 1186
122 17. Măsuri de siguranţă 1199
123 16. Amenintari la adresa independentei auditorului financiar 4999
124 15. Conceptul de interes public si obiectivele de baza ale profesiei de auditor. 1786
125 14. Continutul principiului fundamental al confidentialitatii. 1327
126 13. Continutul principiilor fundamentale de integritate, obiectivitate si competenta profesionala 2044
127 11. Abaterile disciplinare săvârşite de auditorii financiari sunt următoarele: 1405
128 10. Camera elaborează norme de audit intern în conformitate cu standardele internaţionale în domeniu, scopul acestora fiind: 1244
129 9. Entităţile economice ale căror situaţii financiare anuale sunt supuse, potrivit legii, auditului financiar sunt obligate să organizeze şi să asigure exercitarea activităţii profesionale de audit intern, potrivit normelor legale în vigoare. 1473
130 8. Monitorizarea activităţii auditorilor financiari activi, membri ai Camerei, se organizează şi se desfăşoară potrivit Normelor privind procedurile de control al calităţii auditului financiar emise de Cameră, potrivit cărora: 989
131 7. Exercitarea profesiei de auditor financiar 1792
132 5. Drepturile şi obligaţiile membrilor Camerei persoane fizice 1345
133 4. Drepturile şi obligaţiile membrilor Camerei persoane fizice 1199
134 3. Pentru atribuirea calitatii de auditor financiar, candidatii persoane juridice trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii: 1261
135 2. Pentru atribuirea calitatii de auditor financiar, candidatii persoane fizice trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii: 1611
136 1. CAFR are, in principal, urmatoarele atributii: 1432
137 Finalizare anul I de stagiu, înscrierea in anul II 1552
138 Stagiari CAFR 1327
139 Examene de aptitudini profesionale, penru atribuirea calităţii de auditor financiar 1434
140 Indrumatori de stagiu 1144
141 CAFR - Testul de acces la stagiu 2393
142 Înscrierea în anul I de stagiu 1183
143 Cum devin stagiar? 1377
144 Date financiare de identificare a CAFR 1186
145 CAFR - Cum sa devin membru CAFR - pentru persoane juridice 1349
146 CAFR - Cum sa devin membru CAFR - pentru persoane fizice 1460
147 CAFR - Cotizatia variabila 1316
148 CAFR - Obligaţii ale auditorilor financiari, membri ai Camerei Auditorilor Financiari din România 1651
149 CAFR - Taxe si cotizatii 1250
150 CAFR - Reguli de organizare si desfasurare a testului de verificare a cunostintelor in domeniul financiar-contabil, pentru accesul la stagiu in activitatea de audit financiar 989
151 CAFR - Subiecte de la sesiunile trecute 2296
152 CAFR - Bibliografia pentru testul de verificare a cunostinŃelor în domeniul financiar contabil pentru accesul la stagiu - 2010 1142
153 CAFR - Tematica pentru testul de verificare a cunostintelor în domeniul financiar contabil pentru accesul la stagiu - 2010 1321
154 CAFR - test acces la stagiu 2010 2492