Echipa Contabilii.ro

pregatire_examen_CAFR

Title Filter 

Display # 
# Article Title Hits
1 SUBIECTE date in 2010 3930
2 Subiecte 2009 CAFR _ Organigrama CAFR 2821
3 Subiecte 2009 CAFR - Comisia de apel 1648
4 Subiecte 2009 CAFR - Comisia de auditori statutari 1473
5 Subiecte 2009 CAFR - Biroul permanent al Consiliului Camerei 1456
6 Subiecte 2009 CAFR - Conferinta Camerei 1755
7 Subiecte 2009 CAFR - Care sunt atributiile Consiliului CAFR? Raspunsuri. 2044
8 Nota 10 Alte informaţii 2143
9 Nota 9 Exemple de calcul şi analiză a principalilor indicatori economico-financiari 10958
10 Nota 8 Informaţii privind salariaţii şi membrii organelor de administraţie, conducere şi de supraveghere 1629
11 Nota 7 Participaţii şi surse de finanţare 1444
12 Nota 6 Principii, politici şi metode contabile 2289
13 Nota 5 Situaţia creanţelor şi datoriilor 1533
14 Nota 4 Analiza rezultatului din exploatare 1809
15 Nota 3 Repartizarea profitului*) 1582
16 Nota 2 Provizioane 1391
17 Nota 1 Active imobilizate 1526
18 Notele explicative 1636
19 SITUAŢIA FLUXURILOR DE NUMERAR 2225
20 APROBAREA, SEMNAREA ŞI PUBLICAREA SITUAŢIILOR FINANCIARE ANUALE 2261
21 AUDITAREA SAU VERIFICAREA SITUAŢIILOR FINANCIARE ANUALE 2108
22 CONTROLUL INTERN 1314
23 CONŢINUTUL RAPORTULUI ADMINISTRATORILOR 2116
24 NOTE EXPLICATIVE 2665
25 VENITURI ŞI CHELTUIELI 8803
26 CAPITAL ŞI REZERVE 1274
27 SUBVENŢII 1367
28 PROVIZIOANE 1497
29 DATORII PE TERMEN LUNG: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN 2399
30 DATORII PE TERMEN SCURT: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN 2130
31 Contabilitatea angajamentelor şi altor elemente extrabilanţiere . Active contingente. Datorii contingente. 1778
32 TERŢI 2552
33 Casa şi conturi la bănci 1179
34 Investiţii pe termen scurt 1137
35 Stocuri 1718
36 ACTIVE CIRCULANTE - reguli de baza 1329
37 Evaluarea la valoarea justă a instrumentelor financiare 1094
38 Imobilizări corporale 1433
39 Avansuri şi alte imobilizări necorporale 1355
40 Concesiunile, brevetele, licenţele, mărcile comerciale, drepturile şi activele similare 2496
41 Active de natura cheltuielilor de dezvoltare 1514
42 Imobilizări necorporale 1519
43 ACTIVE IMOBILIZATE -reguli de baza 1483
44 Evaluarea capitalurilor proprii 1600
45 Evaluarea pentru Titlurile pe termen lung 1275
46 Evaluarea pentru Titlurile pe termen scurt (acţiuni şi alte investiţii financiare) 1272
47 Evaluarea pentru Disponibilităţile băneşti, cecurile, cambiile, biletele la ordin, scrisorile de garanţie, acreditivele, ipotecile, precum şi alte valori aflate în casieria unităţilor 1701
48 Evaluarea la bilanţ a creanţelor şi a datoriilor 1505
49 valoare realizabilă netă a stocurilor - definitie 1998
50 Evaluarea stocurilor 1602
51 Evaluarea imobilizărilor corporale la data bilanţului 1192
52 elemente monetare - definitie 2026
53 Corectarea valorii imobilizărilor necorporale şi corporale 1471
54 Evenimente ulterioare datei bilanţului 1671
55 Corectarea erorilor contabile 1298
56 Evaluarea la data ieşirii din entitate 1242
57 Evaluarea la inventar şi prezentarea elementelor în bilanţ 1204
58 Evaluarea la data intrării în entitate 1458
59 REGULI GENERALE DE EVALUARE 1497
60 principiile contabile generale 1269
61 Elementele componente ale CPP. Cifra de afaceri. Cheltuieli. Venituri. Actitati curente. Elemente extraordinare. 3033
62 bilant - prezentarea elementelor componente.cheltuieli in avand. venituri in avans. ajustari permanente. ajustari provizorii. 2469
63 Caracteristicile calitative ale situatiilor financiare anuale 2498
64 Utilizatorii situaţiilor financiare 1247
65 Bilanţul. Active. Datorii. Capitaluri proprii. Beneficii economice. 3398
66 moneda in care se tine contabilitatea 1418
67 categorii de persoane ce aplica reglementarile contabile din Romania 1381
68 reglementarile contabile din Romania 1372
69 Sancţiunile aplicabile pentru încălcarea prevederilor reglementărilor contabile 1288
70 Situaţiile financiare anuale consolidate + CRITERII 3020
71 politicile contabile proprii fiecarei societati 2325
72 audit / certificare / verificare pentru situatiile financiare anuale 1735
73 criterii de marime pt intocmirea de situaţii financiare anuale 3394