Echipa Contabilii.ro

pregatire_examen_CAFR

Title Filter 

Display # 
# Article Title Hits
1 SUBIECTE date in 2010 3884
2 Subiecte 2009 CAFR _ Organigrama CAFR 2753
3 Subiecte 2009 CAFR - Comisia de apel 1606
4 Subiecte 2009 CAFR - Comisia de auditori statutari 1435
5 Subiecte 2009 CAFR - Biroul permanent al Consiliului Camerei 1415
6 Subiecte 2009 CAFR - Conferinta Camerei 1728
7 Subiecte 2009 CAFR - Care sunt atributiile Consiliului CAFR? Raspunsuri. 1986
8 Nota 10 Alte informaţii 2104
9 Nota 9 Exemple de calcul şi analiză a principalilor indicatori economico-financiari 10762
10 Nota 8 Informaţii privind salariaţii şi membrii organelor de administraţie, conducere şi de supraveghere 1597
11 Nota 7 Participaţii şi surse de finanţare 1411
12 Nota 6 Principii, politici şi metode contabile 2203
13 Nota 5 Situaţia creanţelor şi datoriilor 1495
14 Nota 4 Analiza rezultatului din exploatare 1772
15 Nota 3 Repartizarea profitului*) 1538
16 Nota 2 Provizioane 1364
17 Nota 1 Active imobilizate 1472
18 Notele explicative 1611
19 SITUAŢIA FLUXURILOR DE NUMERAR 2180
20 APROBAREA, SEMNAREA ŞI PUBLICAREA SITUAŢIILOR FINANCIARE ANUALE 2144
21 AUDITAREA SAU VERIFICAREA SITUAŢIILOR FINANCIARE ANUALE 2062
22 CONTROLUL INTERN 1272
23 CONŢINUTUL RAPORTULUI ADMINISTRATORILOR 2075
24 NOTE EXPLICATIVE 2564
25 VENITURI ŞI CHELTUIELI 8510
26 CAPITAL ŞI REZERVE 1249
27 SUBVENŢII 1321
28 PROVIZIOANE 1464
29 DATORII PE TERMEN LUNG: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN 2234
30 DATORII PE TERMEN SCURT: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN 2009
31 Contabilitatea angajamentelor şi altor elemente extrabilanţiere . Active contingente. Datorii contingente. 1700
32 TERŢI 2480
33 Casa şi conturi la bănci 1152
34 Investiţii pe termen scurt 1083
35 Stocuri 1680
36 ACTIVE CIRCULANTE - reguli de baza 1300
37 Evaluarea la valoarea justă a instrumentelor financiare 1073
38 Imobilizări corporale 1402
39 Avansuri şi alte imobilizări necorporale 1327
40 Concesiunile, brevetele, licenţele, mărcile comerciale, drepturile şi activele similare 2417
41 Active de natura cheltuielilor de dezvoltare 1480
42 Imobilizări necorporale 1467
43 ACTIVE IMOBILIZATE -reguli de baza 1444
44 Evaluarea capitalurilor proprii 1574
45 Evaluarea pentru Titlurile pe termen lung 1242
46 Evaluarea pentru Titlurile pe termen scurt (acţiuni şi alte investiţii financiare) 1244
47 Evaluarea pentru Disponibilităţile băneşti, cecurile, cambiile, biletele la ordin, scrisorile de garanţie, acreditivele, ipotecile, precum şi alte valori aflate în casieria unităţilor 1649
48 Evaluarea la bilanţ a creanţelor şi a datoriilor 1474
49 valoare realizabilă netă a stocurilor - definitie 1915
50 Evaluarea stocurilor 1576
51 Evaluarea imobilizărilor corporale la data bilanţului 1163
52 elemente monetare - definitie 1960
53 Corectarea valorii imobilizărilor necorporale şi corporale 1445
54 Evenimente ulterioare datei bilanţului 1629
55 Corectarea erorilor contabile 1269
56 Evaluarea la data ieşirii din entitate 1209
57 Evaluarea la inventar şi prezentarea elementelor în bilanţ 1154
58 Evaluarea la data intrării în entitate 1407
59 REGULI GENERALE DE EVALUARE 1465
60 principiile contabile generale 1244
61 Elementele componente ale CPP. Cifra de afaceri. Cheltuieli. Venituri. Actitati curente. Elemente extraordinare. 2906
62 bilant - prezentarea elementelor componente.cheltuieli in avand. venituri in avans. ajustari permanente. ajustari provizorii. 2404
63 Caracteristicile calitative ale situatiilor financiare anuale 2443
64 Utilizatorii situaţiilor financiare 1216
65 Bilanţul. Active. Datorii. Capitaluri proprii. Beneficii economice. 3206
66 moneda in care se tine contabilitatea 1399
67 categorii de persoane ce aplica reglementarile contabile din Romania 1345
68 reglementarile contabile din Romania 1346
69 Sancţiunile aplicabile pentru încălcarea prevederilor reglementărilor contabile 1268
70 Situaţiile financiare anuale consolidate + CRITERII 2881
71 politicile contabile proprii fiecarei societati 2295
72 audit / certificare / verificare pentru situatiile financiare anuale 1690
73 criterii de marime pt intocmirea de situaţii financiare anuale 3277