Echipa Contabilii.ro

Impozitul pe profit

Title Filter 

Display # 
# Article Title Hits
1 OUG nr. 87/2010 - pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal 2768
2 OMFP nr. 2559/2010. - Modificari. Modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor, taxelor şi contribuţiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă 1453
3 OMFP nr. 2689/2010 - Noua declaraţie de impozit pe profit pentru anul 2010 2901
4 Depunerea declaraţiilor de impozit pe profit 2598
5 Plata impozitului 2821
6 Pierderi fiscale externe 1518
7 Credit fiscal 1634
8 Venituri obţinute de persoanele juridice străine din proprietăţi imobiliare şi din vânzarea-cesionarea titlurilor de participare 1393
9 Veniturile unui sediu permanent 1458
10 Asocieri fără personalitate juridică 1402
11 Regimul fiscal comun care se aplică fuziunilor, divizărilor, divizărilor parţiale, transferurilor de active şi schimburilor de acţiuni între societăţile din diferite state membre ale Uniunii Europene 1207
12 Reorganizări, lichidări şi alte transferuri de active şi titluri de participare 1678
13 Pierderi fiscale 2456
14 Contracte de leasing 1579
15 Amortizarea fiscala 5655
16 Cheltuieli cu dobânzile şi diferenţe de curs valutar 1997
17 Contribuabilul are dreptul la deducerea rezervelor şi provizioanelor, 3301
18 deductibilitatea provizioanelor 1965
19 provizioanele pentru garanţii de bună execuţie acordate clienţilor 2377
20 rezerva legală este deductibilă în limita unei cote de 5% aplicată asupra profitului contabil, înainte de determinarea impozitului pe profit, din care se scad veniturile neimpozabile şi se adaugă cheltuielile aferente acestor venituri neimpozabile 2827
21 Pentru a deduce cheltuielile cu serviciile de management, consultanţă, asistenţă sau alte prestări de servicii 1600
22 Exemplu de calcul privind scăderea din impozitul pe profit datorat a cheltuielilor reprezentând sponsorizarea. 2424
23 cheltuieli nu sunt deductibile 3035
24 cheltuieli cu deductibilitate limitată 2554
25 cheltuieli efectuate în scopul realizării de venituri 1918
26 cheltuieli deductibile 1576
27 Regimul fiscal al dividendelor primite din statele membre ale Uniunii Europene 1595
28 venituri neimpozabile la calculul profitului impozabil 1973
29 Profitul investit reprezintă soldul contului de profit şi pierdere, respectiv profitul contabil cumulat de la începutul anului, utilizat în acest scop în anul efectuării investiţiei. 1319
30 Profitul investit în producţia şi/sau achiziţia de echipamente tehnologice 1373
31 activităţile de cercetare-dezvoltare 1236
32 Tranzacţiile între persoane afiliate 1656
33 activităţi de servicii internaţionale care aplică regulile de evidenţă şi decontare a veniturilor şi cheltuielilor 1171
34 Metodele contabile 1525
35 stabilirea profitului impozabil 2202
36 Impozit minim 1469
37 Cotele de impozitare 1482
38 Anul fiscal 1341
39 scutiţi de la plata impozitului pe profit 1918
40 Sfera de cuprindere a impozitului 1274
41 Notiunea de contribuabil 1511
42 Estimarea preţului de piaţă al tranzacţiilor 1646
43 Moneda de plată şi de calcul a impozitelor şi taxelor 1301