Spete_caz

Title Filter 

Display # 
# Article Title Hits
1 întocmirea documentelor primare şi modalitatea de aplicare a semnăturii 1619
2 utilizarea foii de parcurs la prestarea serviciilor de transport şi documentarea acestor servicii 1470
3 Corectarea facturilor fiscale - Direcţia Generală a Finanţelor Publice Vâlcea 2438
4 Corectarea facturilor 2797
5 Corectare decont TVA 3042
6 Import aur scutire TVA 1972
7 Regim TVA pt. case de amanet 2805
8 Regim TVA livrari intre doua antrepozite fiscale 1582
9 Impozitare servicii informatice din Romania pt. Grecia 1330
10 TVA operatiune Romania - Islanda - Danemarca 1343
11 TVA produse in Romania, facturate catre Luxemburg 1562
12 Deducere TVA investitii fonduri europene 2157
13 O persoana fizica autorizata pentru care venitul net se determina pe baza de norme de venit poate fi platitoare de TVA? 1203
14 Care este amenda pentru nedepunerea declaratiei 394 4245
15 Care este procedura de lucru in cazul acordarii de dobanzi pentru sumele nerestituite in termenul legal de solutionare 992
16 Stingerea creantelor fiscale prin plata, compensare si restituire 2113
17 Ce obligatii fiscale are o Asociatie de proprietari care plateste salarii sau indemnizatii? 1465
18 Cat timp este valabil un certificat de atestare fiscala eliberat unei persoane fizice? 1623
19 Inreg in evid fiscala a oblig stabilite suplim de inspectia fiscala. 1382
20 Control sponsorizare 1634
21 Plata impozitului pe profit stabilit suplimentar. 1450
22 Care sunt obligatiile declarative pentru o societate comerciala care si-a suspendat temporar activitatea? 1317
23 Declaratia 101 trebuie vizata de un consultant fiscal? 1544
24 Se pierde regimul derogatoriu în situaţia în care societatea plăteşte utilităţile şi chiria aferente spaţiului unde se află sediul societăţii? 1068
25 Ce declaratii se depun pe perioada suspendarii activitatii si pentru care regimul de declarare derogatoriu a fost aprobat de organul fiscal? 1231
26 Sunt obligat sa depun declaratii fiscale in caz de inactivitate temporara ? 1223
27 Se poate renunta la codul fiscal atribuit punctului de lucru daca numarul de angajati este mai mic de 5? 1083
28 Care este procedura de pastrare a evidentelor contabile si fiscale ale persoanelor fizice si juridice? 1362
29 Un imobil inchiriat, folosit pentru cazarea personalului, trebuie inregistrat ca punct de lucru? 1319
30 Persoana fizica ce realizeaza venituri din activitati independente pentru care platile anticipate se fac prin retinere la sursa, are obligatia depunerii declaratiei de inregistrare fiscala la organul fiscal ori de cate ori se afla in situatia de beneficia 1077
31 In cazul contribuabililor declarati inactivi pentru o perioada, acestia au dreptul sa foloseasca facturi fiscale in perioada respectiva si daca aceste documente emise produc efecte din punct de vedere fiscal? 1155
32 Este necesară prezentarea certificatului de cazier fiscal în cazul cooptării de noi membri în cadrul asociaţiilor/organizaţiilor non-guvernamentale? 862
33 Drepturile speciale in bani si stimulente acordate functionarilor publice se includ in baza de calcul pentru contributia de asigurari sociale? 875
34 Înregistrarea în contabilitate a bunurilor achitate cu de bon fiscal 2091
35 Care este modalitatea de semnare a situatiilor financiare anuale, in cazul in care organizarea si conducerea contabilitatii este efectuata de o societate autorizata? 844
36 Care este modul de calcul al accizei, aplicabil in anul 2007 si 2008, pentru amestecul cu cafea solubila? 881
37 Un operator care achizitioneaza din spatiul comunitar bijuterii de aur trebuie sa fie inregistrat la autoritatea fiscala competenta? 1199
38 Unde se declara în formularul 100, acciza în cazul aditivilor care intră în amestec cu combustibilii pentru motor sau combustibilii pentru încălzire? 855
39 CAZUL 14 - evaziune fiscala - 700 tone de legume ºi fructe pentru care nu existau documente legale 1270
40 CAZUL 13 - evaziune fiscala - trei autotrenuri care transportau containere încãrcate cu mãrfuri (articole de încãlþãminte) de proveninenþã China pentru care nu existau documente legale de însotire 1064
41 CAZUL 12 - evaziune fiscala - acþiuni de control al achiziþiilor intracomunitare care s-au finalizat cu confiscarea sau indisponibilizarea a peste 53 de tiruri cu produse 1199
42 CAZUL 11 - evaziune fiscala - a fost identificatã o locaþie în care erau depozitate ºi comercializate cereale fara a se plati taxele si impozitele aferente acestor tranzactii 1109
43 CAZUL 10 - evaziune fiscala - a înregistrat în evidenţa contabilă facturi reprezentând achiziţii de cereale emise de către societăţi cu un comportament specific unor firme "fantomă" 1394
44 CAZUL 9 - evaziune fiscala *- acţiuni de verificare a societăţilor comerciale care efectuează achiziţii intracomunitare, acţiuni ce sunt parte a strategiei A.N.A.F. de combatere a evaziunii fiscale din domeniile cu risc fiscal ridicat. 1107
45 CAZUL 8 - evaziune fiscala -instituirea de măsuri asiguratorii 1143
46 CAZUL 7 - evaziune fiscala - o reţea de firme cu comportament de tip fantomă prin care se derulau tranzacţii cu mărfuri importate din China destinate comercializării fără plata obligaţiilor fiscale. 1042
47 CAZUL 6 - evaziune fiscala - acţiuni de control ce au vizat în principal disciplinarea agenţilor economici care desfăşoară activităţi în centrele comerciale angro, recuperarea debitelor pe care unele societăţi comerciale le înregistrează faţă de bugetul s 1111
48 CAZUL 5 - evaziune fiscala - verificări cu privire la legalitatea producţiei de ţigarete 918
49 CAZUL 4 - evaziune fiscala - suspiciunea formării unei lanţ de fraudă la TVA, "frauda carusel", în vederea fraudării bugetului consolidat al statului. 1556
50 CAZUL 3 - evaziune fiscala - fraudarea bugetului de stat prin rambursări necuvenite de taxă pe valoare adăugată 1280
51 CAZUL 2 - evaziune fiscala - controale încrucişate derulate în perioada octombrie 2010 - ianuarie 2011, două grupări de firme care derulau tranzacţii fictive cu scopul obţinerii rambursării de TVA şi care comercializau ilicit mărfuri importate din China, 1245
52 CAZUL 1 - evaziune fiscala - Operaţiuni fictive cu scopul de a obţine rambursare TVA 1506
53 speta - Cota redusa TVA pt. apartament 1233
54 speta - Se pot depune declaratii rectificative pentru veniturile obtinute din activitati independente? 1501
55 speta - Declaratii informative cod 392, 392A si 392B 1806
56 infractiuni economice la legea contabilitatii, evaziune fiscala - op ec inselatoare, fals in inscrisuri 1307
57 Fals intelectual la legea contabilităţii speta 2011 - contabilitate - incadrari infractiuni 2008
58 Fals intelectual la legea contabilităţii ICCJ - Decizia nr. 147/2011 - infractiuni de evaziune fiscala si infractiuni pe legea contabilitatii 3826
59 Decizie nr. 628 din 15/10/2009 delapidarea (art. 215 ind.1 C.p.) 1859
60 Decizie nr. 97/A/2010 din 11/02/2010 delapidarea (art. 215 ind.1 C.p.) 1260
61 Decizie nr. 149/2010 din 18/02/2010 infractiuni la legea contabilităţii (Legea nr.82/1991) 1296
62 Decizie nr. 211/B din 25/02/2010 contestaţie act administrativ fiscal 1299
63 Decizie nr. 211/A din 25/02/2010 contestaţie act administrativ fiscal 1244
64 Plătitorii de venituri din drepturi de proprietate intelectuală au obligaţia 1159
65 In cazul obtinerii de venituri din activitati independente este obligatorie achitarea contributiei individuale de asigurari sociale de sanatate? 2437
66 Care este modul de calcul al accizei, aplicabil in anul 2007 si 2008, pentru amestecul cu cafea solubila? 1217
67 Inreg operatorilor ec. care achizitioneaza bijuterii de aur din UE 1590
68 Declarare acciza aferenta aditivilor 1355
69 TVA deseuri lemnoase 2657
70 Masuri de simplificare cand s-a deschis procedura de insolventa 1589
71 Corectarea facturilor 1871
72 Societate romaneasca, beneficiar italian, inregistrat si in Romania 1460
73 TVA utilaje exonerate in 2004, vandute in 2007 1220
74 Facturi cu semn minus/plus 2386
75 Se colecteaza TVA pentru sumele incasate din organizarea examenelor de primire in avocatura? 1126
76 O societate comerciala este obligata sa emita factura cand plateste cotizatia la organizatia patronala din care face parte? 1299
77 SRL constituit de doua firme straine si colectarea TVA 1401
78 Care este procedura de anulare a inregistrarii societatii in scopuri de taxa pe valoare adaugata? 1286
79 Se pot refactura lucrarile de constructii-montaj cuTVA stabilita ca diferenta de catre organele de control prin decizia de impunere si se poate deduce aceasta de catre beneficiarul lucrarilor, corectandu-se decontul de TVA dupa efectuarea verificarii fisc 948
80 Sunt persoana fizica autorizata - cabinet de arhitectura. Nu am depus declaratia 392 B si am fost amendat. Care este baza legala? 2968
81 O societate comerciala trebuie sa primeasca factura atunci cand plateste cotizatia la organizatia patronala din care face parte? 1085
82 O societate intentioneaza sa realizeze un import de aur sub forma de lingouri si plachete avand urmatoarele caracteristici: puritate de cel putin 99,5%; plachete si lingouri cu greutate de peste 1 gram. Societatea detine autorizatie pentru derularea tranz 1205
83 Import aur cu scutire TVA 1546
84 Care sunt conditiile care trebuie indeplinite de facturile trimise exclusiv prin e-mail? 1590
85 TVA livrare apartamente 2507
86 Calcul plafon scutire pt cei care incep activitatea in cursul anului 1246
87 S-a depasit plafon scutire TVA si nu s-a inregistrat in termen 1946
88 Cursul de schimb la care se calculeaza plafonul de 35.000 euro 1446
89 Regim TVA pt. case de amanet 1949
90 Deducere TVA investitii neutilizate 1812
91 Includere in pro-rata venituri vanzare actiuni 1569
92 TVA apa grea activ. nucleare 1281
93 Colectare si deducere TVA la institutie publica aviatie 1667
94 Cum se poate deduce TVA aferenta unor facturi emise in anul 2005, pentru lucrari efectuate in anul 2004? 1139
95 Deducere TVA pt. achizitii in scopul inchirierii unui imobil 1934
96 Deducere TVA livrari antrepozit fiscal 1360
97 Refacturare, acum cu TVA 1792
98 Se poate aplica TVA pentru livrarile de bunuri ce fac obiectul unui contract, incheiat intre doua societati, pentru care a fost obtinut certificat de scutire de TVA in 2006, dar care nu s-a derulat pana in octombrie 2008? 827
99 TVA dobanda imprumut si comision amanet 2080
100 TVA imobil cumparat in 2005, vandut in 2008 1302
101 Care este regimul taxei pe valoarea adaugata aplicabil unor livrari de bunuri efectuate intre doua antrepozite fiscale? 1027
102 TVA pt servicii de consultanta financiar bancara 1655
103 Donatiile in bani pentru ajutorarea persoanelor sinistrate, inclusiv cele facute telefonic in cadrul teledonurilor sunt scutite de TVA ? 1223
104 Scutire TVA pt livrari de o soc. din Romania catre beneficiarul din UE 1470
105 Cum se aplica taxa pe valoarea adaugata in cazul operatiunilor imobiliare constand in vanzari de cladiri si terenuri? 1857
106 Care este regimul taxei pe valoarea adaugata aplicabil serviciilor de cazare, masa si tratament prestate de persoane impozabile care isi desfasoara activitatea in statiuni balneoclimaterice? 945
107 Organizarea de cursuri in domenii diferite , de catre asociatiile constituite in temeiul O.G. nr. 26/2000 privind asociatiile si fundatiile, este operatiune purtatoare de taxa pe valoarea adaugata? 1104
108 Factura fiscala intocmita de un executor judecatoresc pentru executarea unui bun imobil este purtatoare de taxa pe valoarea adaugata? 1804
109 Un cabinet medical (pentru asistenta medicala umana) a depasit la sfarsitul anului 2007 cifra de afaceri de 200.000 lei. Este necesara inregistrarea in scopuri de TVA? 1436
110 O persoană fizică a achiziţionat cu credit ipotecar, prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, un apartament şi a încheiat în acest sens un contract de construire cu un antreprenor. Facturarea apartamentului de către antreprenor se poate face cu cota redusă 900
111 Mod calcul suprafaţă locuinţă 2112
112 TVA locuinţe sociale 1362
113 Se poate aplica cota redusă de 5% de TVA potrivit cu prevederile art.140 alin.(2^1) din Codul fiscal, în cazul unor persoane străine (de altă naţionalitate) care intenţionează să achiziţioneze apartamente situate în România? 1300
114 Care este cursul valutar folosit pentru stabilirea bazei de impozitare a unei operatiuni, alta decât importul de bunuri ? 1321
115 Care este baza de impozitare a TVA , în cazul sprijinului financiar acordat producătorilor agricoli, persoane fizice si/sau juridice, crescatori de păsări, care livrează pui broiler la abatoare autorizate sanitar-veterinar şi licenţiate, cu o greutate de 1217
116 Se aplica prevederile art. 137 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal si pct. 18 alin (1) din normele metodologice de aplicare a Titlului VI din Codul fiscal, pentru subventiile acordate producatorilor agricoli din sectorul vegetal (motorina utilizata pentru 2641
117 O societate are incheiat un contract pentru executare de lucrari instalatii in valoare de 200.000 Euro. Conform contractului beneficiarul a achitat un avans de 17%, respectiv 34.000 Euro, facturat la cursul de 3,6767 lei/euro. La sfarsitul lunii (probabil 2779
118 O persoana contracteaza in anul 2008 un apartament care va fi finalizat in cursul anului 2009. In anul 2008 persoana a achitat un avans, iar in 2009 va achita diferenta si va intra in posesia apartamentului. Apartamentul indeplineste conditiile prevazute 788
119 Cand este exigibila taxa pe valoare adaugata din facturile de avans emise inainte de data incasarii avansului? 1284
120 O societate care are ca obiect de activitate impresariatul artistic, recrutează persoane cu aptitudini artistice, pe care le instruieşte cu ajutorul unui coregraf, pentru a susţine spectacole coregrafice în ţări din Uniunea Europeană şi în afara acesteia. 1045
121 Care este regimul taxei pe valoarea adaugata aplicabil unor prestari de servicii efectuate de o societate din Romania catre partenerul sau din Cipru, persoana impozabila, inregistrata in scopuri de TVA in Cipru? 1402
122 Cine este persoana obligata la plataTVA in situatia prevazuta la art. 133 alin. (3) lit. a) din Codul fiscal, si care este modul de facturare al serviciilor de inchiriere autoturisme de agentia de turism catre clienti, in conditiile in care clientul are s 956
123 O agentie de turism inregistrata in scopuri de TVA in Romania achizitioneaza servicii de inchiriere autoturisme de la o firma din afara Uniunii Europene, pe care le vinde catre un client, persoana fizica sau persoana juridica neimpozabila inregistrat in s 964
124 O agentie de turism inregistrata in scopuri de taxa pe valoarea adaugata in Romania achizitioneaza servicii de inchiriere autoturisme de la o firma din Turcia, pe care le vinde catre un client roman, persoana fizica sau juridica inregistrata in scopuri de 933
125 O agentie de turism inregistrata in Romania in scopuri de TVA achizitioneaza servicii de "rent a car" de la o firma din Austria, pe care le vinde catre un client roman, persoana fizica sau juridica inregistrata in scopuri de taxa pe valoarea adaugata in R 1042
126 Care este regimul taxei pe valoarea adaugata aplicabil unor prestari de servicii constand in organizarea unui spectacol in Italia, efectuate de un prestator roman, persoana impozabila, inregistrata in scopuri de TVA in Romania, in favoarea unei institutii 901
127 Se incadreaza, la operatiuni scutite de TVA cu drept de deducere conform art. 143 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal, exportul de energie electrica, respectiv, care este tratamentului fiscal din punct de vedere al TVA pentru livrarile de energie electrica 2084
128 Impozitare servicii informatice din Romania pt. Grecia 1327
129 TVA operatiune Romania - Islanda - Danemarca 1426
130 TVA produse in Romania, facturate catre Luxemburg 1208
131 Care este tratamentul fiscal aplicabil din punct de vedere al TVA in cazul unor prestari de servicii constand in reparatii ale unui mijloc de transport, efectuate in Romania de catre o persoana impozabila romana, al caror beneficiar este o persoana impoza 1029
132 Cum se aplica TVA in situatia in care o persoana juridica romana platitoare de TVA tine cursuri de instruire pentru personalul unor firme din statele membre UE? 1126
133 Deducere TVA investitii fonduri europene 1630
134 O societate din Luxemburg se inregistreaza in scopuri de TVA printr-un reprezentant fiscal din Romania, o persoana juridica inregistrata in scopuri de TVA. Societatea din Luxemburg, prin reprezentantul sau fiscal, efectueaza achizitii de materii prime de 1973
135 O societate comerciala are ca obiect principal de activitate leasing-ul financiar, majoritatea contractelor fiind incheiate cu clienti persoane fizice, iar bunurile care fac obiectul acestor contracte sunt bunuri mobile de folosinta indelungata cum ar fi: 1129
136 Care sunt elementele obligatorii pe care trebuie sa le cuprinda documentul de transport pentru a fi acceptat ca document justificativ pentru acordarea scutirii de TVA pentru livrarea intracomunitara? 2570
137 Administratia Nationala a Penitenciarelor este o institutie publica care realizeaza si activitati care intra in sfera taxei pe valoarea adaugata, cum ar fi livrarile de bunuri si prestarile de servicii utilizand munca detiunutilor. In momentul achizitiilo 1139
138 Cesiunea de creanţe este operaţiune impozabilă din punct de vedere al taxei pe valoarea adăugată ? 1262
139 Intrebare Care este tratamentul fiscal din punct de vedere al TVA in cazul unei societati care a detinut in proprietate un imobil ce a fost retrocedat, conform unei deciziei a Curtii de Apel si pentru care Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Stat 990
140 Care este modalitatea de impozitare a veniturilor din salarii obtinute de un cetatean roman, cu domiciliul in Romania, care desfasoara activitate in Italia in calitate de detasat al unui angajator roman? 1423
141 Care este modalitatea de impunere a veniturilor din redevente obtinute din Romania de o companie rezidenta in Marea Britanie? 1049
142 Care este modalitatea de impunere a veniturilor din redevente obtinute din Romania de o companie rezidenta in Marea Britanie? 1400
143 Cum se impun veniturile obtinute din cesionarea partilor sociale detinute la o persoana juridica romana de o persoana fizica rezidenta in Marea Britanie, catre o persoana fizica nerezidenta in Romania? 1153
144 Care sunt obligatiile unui nerezident pentru a beneficia de aplicarea conventiei de evitare a dublei impuneri? 1428
145 De ce nu este afisata pe portalul ANAF o conventie de evitare a dublei impuneri care a fost publicata recent in Monitorul Oficial? 960
146 In Insula Man se aplica Conventia pentru evitarea dublei impuneri incheiata intre Romania si Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord, ratificata de catre Romania prin Decretul nr. 26/1976? 892
147 Care este cota de impozit care se aplica veniturilor obtinute de catre o persoana juridica rezidenta in Germania, din inchirieri pe teritoriul României? 1289
148 Cum se stabileste care este sediul permanent in România al unei firme straine? 1526
149 Ce moneda se foloseste la certificatul de atestare a impozitului platit in România de catre nerezidenti? 1281
150 Cine elibereaza certificatul de atestare fiscala pentru nerezidenti? 1765
151 Care sunt obligatiile declarative si de plata aplicabile persoanelor juridice straine care realizeaza venituri din vanzarea sau cesionarea titlurilor de participare in România? 1014
152 O microintreprindere are un singur salariat care intra in concediu de maternitate, isi mai pastreaza statutul de microintreprindere in aceasta perioada? 1176
153 La ce curs de schimb valutar se calculeaza plafonul de 100.000 euro pentru a stabili daca o microintreprindere devine platitoare de impozit pe profit? 1616
154 Daca o microintreprindere devine platitoare de impozit pe profit in cursul anului fiscal, se tine cont de suma achitata ca impozit pe venit? 1051
155 Cum se stabileste baza impozabila a impozitului pe veniturile microintreprinderilor? 1439
156 O societate comerciala nou infiintata se incadreaza in categoria microintreprinderilor platitoare de impozit pe veniturile microintreprinderilor daca angajeaza in decurs de 60 de zile de la infiintare un singur salariat cu norma de 2 ore/zi, celelalte con 1571
157 O societate care a fost incadrata din punct de vedere fiscal in categoria microintreprinderilor platind astfel impozit pe veniturile microintreprinderilor, incepand cu luna aprilie 2007 a depasit numarul de 9 angajati. In aceste conditii ce regim de impoz 754
158 Daca o microintreprindere devine platitoare de impozit pe profit in cursul anului fiscal, se tine cont de suma achitata ca impozit pe venit? 1069
159 La ce curs de schimb valutar se calculeaza plafonul de 100.000 euro pentru a stabili daca o microintreprindere devine platitoare de impozit pe profit ? 1741
160 Cum se impoziteaza veniturile din pariuri sportive pe Internet obtinute de o persoana fizica rezidenta romana, din strainatate? 1878
161 Care este tratamentul fiscal aplicat unui agent economic care nu mai are personalitate juridica, trecand in categoria asocierilor fara personalitate juridica, constituita intre persoane fizice? 1130
162 Dacă am constatat că în declaraţia privind veniturile realizate în 2008 formular 200 am omis să declar un venit, cum pot remedia situaţia ? 1069
163 Beneficiarii prevederilor Decretului-Lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonie 2183
164 are este modul de calcul al impozitului pe venit in cazul intocmirii unui certificat de mostenitor cu partaj succesorial? 1500
165 Organizatorii de jocuri de noroc pot acorda premii promotionale jucatorilor? 1071
166 Persoanele beneficiare ale Legii nr. 44/1994 privind veteranii de razboi, precum si unele drepturi ale invalizilor si vaduvelor de razboi, sunt scutite de plata impozitului pe veniturile din pensii? 1372
167 Sunt scutit de la plata impozitului pe venitul din pensie, ca urmare a faptului ca sunt beneficiar a Legii 189/2000, referitoare la persoanele persecutate din motive politice? 865
168 Beneficiaza veteranii si vaduvele de razboi de scutire la plata impozitului pe venitul din pensii? 3012
169 Se acorda scutiri la plata impozitului pe veniturile din pensiile care depasesc plafonul neimpozabil de 1.000 RON, realizate de persoanele cu handicap? 1254
170 Sunt scutit de la plata impozitului pe venitul din pensie, ca urmare a faptului ca sunt beneficiar a Legii 189/2000, referitoare la persoanele persecutate din motive politice? 1255
171 Se impoziteaza veniturile obtinute in urma unor tranzactii de tip FOREX? 2190
172 In cazul rascumpararii propriilor actiuni, sumele astfel distribuite sunt asimilate dividendelor? 1083
173 Care este procedura pentru plata impozitului pe dividendele obtinute de un nerezident in Romania, cetatean canadian? 1400
174 Ce se intelege prin venituri din investitii obtinute de o persoana fizica? 1478
175 In cursul anului 2007 am realizat venituri din dividende. Trebuie sa depun declaratie de venit? 1104
176 În cazul rascumpararii propriilor actiuni, sumele astfel distribuite sunt asimilate dividendelor ? 1356
177 In cursul anului 2007 am realizat venituri din dividende. Trebuie sa depun declaratie de venit ? 1030
178 Un contribuabil a inchiriat un imobil, dar societatea respectiva nu si-a platit chiria. Proprietarul poate fi scutit de plata impozitului pentru veniturile din cedarea folosintei bunurilor? 1166
179 Cum se impun veniturile obtinute in baza contractelor de concesiune a unor terenuri, incheiate pentru o perioada de 49 ani, si care sunt termenele de plata a impozitului? 1166
180 Se pot acorda scutiri la plata majorarilor de intarziere aferente impozitului pe venitul din cedarea folosintei bunurilor? 1479
181 Cum se impun veniturile obtinute de persoanele fizice ca urmare a concesionarii unor terenuri? 1015
182 Am dat cu chirie un apartament. Unde trebuie sa platesc impozitul, la unitatea fiscala de care tine apartamentul, sau la cea de care tine domiciliul meu? 1547
183 Care este regimul fiscal al cheltuielilor deductibile efectuate de proprietarul unui imobil care a fost inchiriat? 1011
184 In cursul anului 2007 am realizat venituri din cedarea folosintei bunurilor. Am primit formularul 200 (Declaratie privind veniturile realizate). Chiria a fost platita in valuta, cum sa calculez venitul brut? 730
185 Am dat cu chirie un apartament. La ce unitate fiscala trebuie sa platesc impozitul, la cea in a carei raza teritoriala este situat apartamentul, sau la unitatea in a carei raza teritoriala se afla domiciliul meu? 724
186 Ce declaratii se completeaza la închirierea unui apartament? 1245
187 are este regimul fiscal aplicabil tichetelor cadou oferite de angajatori salariatilor? 1114
188 Sunt afectat de un handicap, iar angajatorul mi-a retinut impozit pe salariu. A procedat corect? Daca nu, cum pot recupera banii retinuti drept impozit? 1021
189 Cum se impoziteaza persoanele fizice care realizeaza venituri platite de Asociatiile de proprietari/locatari? 1053
190 La ce tip de venituri se acorda deducerea personala? 1100
191 Cum se impoziteaza venitul administratorului unei societati comerciale? 1288
192 In cazul in care angajatorul nu a avut posibilitatea sa plateasca salariile, care este termenul de plata a impozitului si contributiilor aferente veniturilor din salarii? 1037
193 Se pot obtine precizari privind impozitarea primelor de vacanta? 1080
194 Este scutit de impozit venitul obtinut de o persoana cu handicap, venit obtinut in urma unei conventii civile? 1210
195 O persoana este administratorul unei societati comerciale, fiind in acelasi timp si asociatul unic al acesteia. Care este regimul fiscal al veniturilor astfel obtinute? 1106
196 Care este modul de impozitare a platilor compensatorii in cazul concedierilor individuale de munca? 1187
197 Sunt cuprinse elementele salariale precum sporurile, premiile si orele suplimentare in calculul bazei de impozitare a veniturilor din salarii sau asimilate salariilor? 977
198 Daca o persoana cu handicap grav sau accentuat este incadrata cu contract de munca la doi angajatori, scutirea de la plata impozitului aferent veniturilor din salarii se aplica in ambele cazuri? 872
199 Persoanele fizice cu handicap grav si accentuat beneficiazã de scutire la plata impozitului pe veniturile obtinute în baza unui contract de colaborare? 945
200 Ce impozit se retine in cazul unui salariat care realizeaza venituri in afara functiei de baza? 1030
201 Un premiu banesc acordat unui salariat, aferent anului 2007 si platit in cursul lunii ianuarie 2008, se considera venit obtinut in 2007 sau in 2008? 1103
202 Care este regimul fiscal aplicabil tichetelor cadou oferite de angajatori salariatilor? 1124
203 Pentru ce salarii se aplica prevederile OUG 93/2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sanatatii? 1025
204 O persoana fizica nerezidenta este detasata de catre angajatorul sau din strainatate, iar cazarea este asigurata de catre firma (persoana juridica rezidenta) unde a fost detasata. Ce tratament fiscal se aplica la contravaloarea chiriei si a utilitatilor 1004
205 In calitate de contribuabili membrii unui sindicat pot opta pentru virarea sumei de 2% din impozitul pe veniturile din salarii in contul Sindicatului? 1346
206 Indemnizatiile si sumele primite de membrii alesi ai asociatiilor de proprietari sunt impozabile? 1108
207 ine poate beneficia de cota de 2% din impozitul pe venit? 1268
208 Un angajat cu dizabilitati care prezinta certificat de handicap grav, beneficiaza de scutire de impozit de venit? 1122
209 Ce declaraţii trebuie să depună, în anul 2009, un traducător care a început activitatea în septembrie 2008 ? 1029
210 Care sunt obligatiile fiscale ale unei persoane angajate de o asociatie de proprietari? 1077
211 Cum se deduc cheltuielile ocazionate de efectuarea expertizei tehnice judiciare? 1060
212 Este posibila deducerea cheltuielilor cu amortizarea unui autoturism achizitionat in baza unui contract de comodat, pentru exercitarea profesiei de avocat? 1374
213 Se pot depune declaratii rectificative pentru veniturile obtinute din activitati independente? 3497
214 Care sunt reglementarile fiscale referitoare la deductibilitatea cheltuielilor pentru infiintarea si functionarea cabinetelor medicale? 997
215 Care este tratamentul fiscal al avansului achitat de o persoana juridica unei persoane fizice conform unui Antecontract de vanzare-cumparare a unui imobil? 959
216 Cum se stabileste impozitul pe veniturile din activitati independente, desfasurate în baza contractelor de agent, comision sau mandat comercial? 1036
217 Care sunt obligatiile fiscale referitoare la impozitul pe venit in cazul conventiilor civile incheiate intre o persoana juridica si o persoana fizica? 1205
218 Contractele de cesiune drepturi de autor se inregistreaza la organele fiscale? 1485
219 Pot fi scutite persoanele fizice autorizate de la plata impozitului pe venitul din activitati independente, ca urmare a faptului ca sunt in varsta si bolnavi de diabet? 1459
220 In anul 2003 o persoana fizica achizitioneaza un teren cu pasune si fanete, cu 2 EUR/mp. In perioada urmatoare achizitiei infiinteaza pe terenul respectiv o plantatie intensiva de pomi fructiferi (meri) efectuand o serie de cheltuieli in acest scop. In pr 1116
221 O societate comerciala are incheiate contracte cu unitati protejate si efectueaza achizitii de la acestea lunar. Trebuie sa le reflecte in formularul 100? 1054
222 In ce conditii sunt aplicabile beneficiile prevederilor art. 36 alin. (4) din Codul fiscal, referitoare la impunerea dividendelor dupa aderarea Romaniei la U.E.? 1127
223 O societate care nu are angajati si este platitoare de impozit pe profit are obligatia de a depune Declaratia 100, lunar, cu sume “0”, sau trimestrial, la termenul de plata a impozitului pe profit ? 1149
224 Cum completez declaratia 100, in cazul in care in trimestrul I am inregistrat profit si am declarat impozit la randurile 1,2 iar in trimestrul II (cumulat) inregistrez pierdere fiscala? 2387
225 Cum se determina impozitul pe profit in cazul unei persoane juridice straine care desfasoara activitate prin intermediul unui sediu permanent in România? 1235
226 Care sunt obligatiile declarative si de plata aplicabile persoanelor juridice straine care realizeaza venituri din vanzarea sau cesionarea titlurilor de participare in România? 821
227 La ce perioada din punct de vedere fiscal se refera expresia "urmeaza a fi utilizate" din art. 15 din Codul Fiscal, unde se prevede scutirea de impozit pe profit în cazul asociatiilor de proprietari, „pentru veniturile obtinute din activitati economice si 783
228 Care este regimul de impozitare a veniturilor obtinute de o persoana fizica intr-o asociere cu o persoana juridica romana, platitoare de impozit pe profit, asocierea neavand persoanalitate juridica? (introdusa la data de 05.06.2007) 844
229 Sunt deductibilite cheltuielile cu drepturile banesti pe perioada delegarii si detasarii în alta localitate, acordate salariatilor de catre o companie nationala, in conditiile prevazute in contractele colective sau individuale de munca? 948
230 Cum se evidentiaza in contabilitate veniturile realizate din comercializarea dulciurilor prin distribuitoare automate? 1198
231 Care este data de la care se datoreaza impozit pe mijloacele de transport in cazul unui contract de leasing financiar? 1005
232 Care este tratamentul fiscal în cazul contractelor de leasing? 1335
233 Pentru acoperirea pierderilor din anii precedenti, care ani de pierdere sunt acoperiti conform art. 26 alin. (4) din Codul Fiscal al Romaniei? Doar perioada 01.01.2000 - 31.08.2001? Cu restul sumelor din contul "Rezultatul reportat" ce se intampla? 1354
234 Care este tratamentul fiscal al cheltuielilor cu valoarea ramasa neamortizata ca urmare a vanzarii sau scoaterii din functiune a mijloacelor fixe reevaluate? 1898
235 Cheltuielile efectuate de o societate comerciala pentru achizitionarea si ulterior demolarea unor hale de productie sunt cheltuieli deductibile la calculul profitului impozabil ? 1105
236 In ce conditii sunt deductibile cheltuielile cu dobanzile la imprumuturile contractate de o societate comerciala? 1234
237 Sunt cheltuieli deductibile la calculul profitului impozabil, cheltuielile legate de deplasarea in strainatate a administratorului unei societati comerciale? 1324
238 Societatile comerciale care se afla in procedura insolventei (Lg.85/2006 privind procedura insolventei) si cele aflate in lichidare voluntara (Lg.31/1990 privind societatile comerciale) datoreaza impozit minim anual conform OUG 34/2009? 1216
239 Dacă am depus în cursul anului 2007 la unitatea fiscală o declaraţie de întrerupere a activităţii firmei, în 2009 există obligaţia la plata impozitului minim prevăzut de OUG 34/2009 792
240 Care sunt caracteristicile dosarului privind preturile de transfer? 1727
241 Daca un ONG a desfasurat o activitate economica devine platitor de impozit pe profit? 3253
242 Valoare ramasa neamortizata a unui mijloc fix in cazul vanzarii acestuia este deductibila fiscal la calculul impozitului pe profit? 4167
243 Cum se sanctioneaza nedepunerea in termenul legal a declaratiilor informative 392, 392A si 392B aferente anilor 2006, 2007, 2008 si 2009? 1595
244 O persoana fizica poate obtine restituirea unei sume platite la bugetul de stat cu titlul de impozit datorat pentru venitul din transferul dreptului de proprietate în situaţia în care prin hotarare judecatoreasca s-a constatat nulitatea absoluta a actului 1227
245 Ce obligatii fiscale are o Asociatie de proprietari care plateste salarii sau indemnizatii? 1497
246 Cat timp este valabil un certificat de atestare fiscala eliberat unei persoane fizice? 2811
247 Exista o procedura privind virarea sumei pentru sponsorizarea entitatilor nonprofit? Se controleaza modul de utilizare a sumelor provenind din sponsorizarea cu 2%? 1552
248 În ce limbă trebuie completată cererea de rambursare a TVA dintr-un stat membru al UE ? 1409
249 Pentru depunerea unei cereri pentru obţinerea certificatului digital poate fi împuternicită o persoană din firmă care nu este salariat sau colaborator? 1219
250 Se poate prezenta la DGFP, pentru verificarea actelor în vederea depunerii on-line, un delegat al firmei? 995
251 Dacă administratorul firmei semnează declaraţiile fiscale, cu ce act trebuie să se prezinte acesta? Mai trebuie împuternicire? 1268
252 O firmă românească este condusă de un administrator străin. Persoana respectiva nu are Număr de Identificare Fiscală. In cerearea pentru certificat digital trebuie trecut CNP sau NIF. Cum este posibilă obţinerea certificatului digital în acest caz? 1196
253 Societatea noastră depune deja on-line declaraţiile fiscale, folosind un certificat digital obţinut prin e-guvernare. Mai trebuie să luăm un certificat digital prin portalul ANAF? 933
254 Dacă administratorul este cel care semnează declaratiile de TVA, iar în actul constitutiv al societăţii este numit administrator cu atribuţii de organizare, mai trebuie întocmită împuternicirea? Şi dacă da, atunci de cine trebuie semnată? 1466
255 Cum se procedează în situaţia în care contribuabilul acordă dreptul de a completa declaraţiile fiscale unei firme de expertiză contabilă, aceasta doreşte să folosească declararea on-line, iar certificatul digital se acordă unei persoane fizice? 1200
256 Cum arata imputernicirea acordata unei persoane care solicita certificatul digital? 3290
257 Ce document reprezinta „actul de autorizare a functionarii contribuabilului”? 1413
258 Ce trebuie sa fac daca se defecteaza calculatorul pe care am instalat certificatul digital? 1488
259 Referitor la declaratia 300 Decont de taxa pe valoarea adaugata transmisa prin serviciul de depunere on-line, am primit mesajul „Declaratia a fost prelucrata si au fost identificate erori. Veti fi notificat pentru corectarea acestora”. De ce nu am primit 1721
260 Care este procedura de urmat în cazul în care persoana împuternicita sa semneze declaratiile în format digital nu mai lucreaza în cadrul firmei? 1242
261 Am depus actele cerute pentru obtinerea unui certificat digital pentru depunerea declaratiilor on-line, din partea Ministerului Economiei si Finantelor, dar dupa doua zile nu am primit nici un raspuns. Cum trebuie sa procedez in continuare? 1015
262 In cazul schimbarii sediului unei firme, aceasta avand deja certificat digital pentru depunere electronica a declaratiilor, cum se procedeaza? Trebuie obtinut un certificat nou? 1255
263 Se poate folosi formularul 150 Cerere pentru utilizarea unui certificat calificat asa cum este inclus pe portalul ANAF, la rubrica Toate formularele? 1983
264 Cine depune cererea pentru folosirea serviciului de depunere a declaratiilor fiscale prin mijloace electronice de transmitere la distanta in cazul sediilor secundare? 951
265 Cate certificate digitale calificate sunt necesare pentru a depune on-line declaratiile fiscale pentru mai multe companii? 1276
266 Cum se procedeaza în cazul în care se depun on-line declaratii fiscale pentru o companie cu mai multe puncte de lucru? 1092
267 De ce nu mai pot vedea situaţia declaraţiilor depuse de mine? 1431
268 Care sunt obligatiile declarative pentru o societate comerciala care si-a suspendat temporar activitatea? 1220
269 Declaratiile fiscale anuale ale contribuabililor persoane juridice vor fi certificate de catre un consultant fiscal, in conditiile legii, cu exceptia celor pentru care este obligatorie auditarea. Obligativitatea certificarii declaratiilor fiscale anuale a 1003
270 Ce declaratii se depun pe perioada suspendarii activitatii si pentru care regimul de declarare derogatoriu a fost aprobat de organul fiscal? 1319
271 Sunt obligat sa depun declaratii fiscale in caz de inactivitate temporara 1377
272 Se poate renunta la codul fiscal atribuit punctului de lucru daca numarul de angajati este mai mic de 5? 1059
273 Care este procedura de radiere din evidentele fiscale a sediilor secundare desfiintate? 1448
274 In ce conditii se inregistreaza fiscal structurile organizatorice apartinand institutiilor publice? 1200
275 In cazul unei asocieri in participatiune dintre persoane juridice romane, constituita potrivit Codului Comercial, persoanele juridice au obligatie de a declara sau inregistra asocierea, din punct de vedere fiscal? 2525
276 Care este organul competent pentru eliberarea certificatului de atestare fiscala pentru punctele de lucru inregistrate apartinand unei persoane juridice? 1881
277 Care este procedura de modificare ulterioara a declaratiei de înregistrare fiscala? 1076
278 Este necesara inregistrarea fiscala a agentilor de marketing persoane fizice? 1133
279 Persoanele juridice romane care au in derulare contracte incheiate cu persoane juridice straine sau persoane fizice nerezidente, care au fost inregistrate la organul fiscal competent potrivit actelor normative, mai au obligatia reinregistrarii acestora po 1244
280 Cum se inregistreaza un contract pe perioada nedeterminata? Ce trebuie completat la rubrica “perioada de desfasurare a activitatii: de la….pana la…”? 1108
281 Cum se inregistreaza in Romania sediul permanent al unei firme straine? 2247
282 Contribuabilii care infiinteaza sedii secundare au obligatia declararii acestora? 1652
283 Doresc să angajez o persoană pentru îngrijirea copilului (o bonă), cu carte de muncă. Ce obligaţii fiscale voi avea ? 1810
284 Doresc să angajez o persoană pentru îngrijirea copilului (o bonă), cu carte de muncă. Ce obligaţii fiscale voi avea ? 1213
285 În cazul schimbării sediului unei firme, aceasta având deja certificat digital pentru depunerea electronică a declaraţiilor, cum se procedează? Trebuie obţinut un certificat nou? 1362
286 In cazul contribuabililor declarati inactivi pentru o perioada, acestia au dreptul sa foloseasca facturi fiscale in perioada respectiva si daca aceste documente emise produc efecte din punct de vedere fiscal? 1011
287 Drepturile speciale in bani si stimulente acordate functionarilor publice se includ in baza de calcul pentru contributia de asigurari sociale? 1536
288 Care este modalitatea de semnare a situatiilor financiare anuale, in cazul in care organizarea si conducerea contabilitatii este efectuata de o societate autorizata? 893
289 Persoanele fizice autorizate impuse pe baza de norme de venit sunt obligate sa emita facturi fiscale si sa utilizeze aparate de marcat electronice fiscale ? 1217
290 Un cabinet stomatologic are obligatia sa utilizeze aparate de marcat electronice fiscale? 1665
291 O persoana fizica autorizata care comercializeaza produse agricole in targuri si oboare, are obligatia sa utilizeze aparate de marcat electronice fiscale? 1897
292 Persoanele fizice autorizate care au ca obiect de activitate lucrari de constructii si sunt impuse pe baza de norma de venit, au obligatia de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale? 1116
293 vând în vedere abrogarea H.G. nr. 831/1997, care sunt condiţiile în care pot fi înregistrate în contabilitate bonurile fiscale emise de aparatele de marcat electronice fiscale? 1230
294 O societate comerciala care produce si furnizează apa potabila prin intermediul distribuitoarelor plasate la clienti, pe baza de contract, este obligata sa utilizeze aparate de marcat electronice fiscale? 828
295 Plafoanele statelor membre pentru vanzari la distanta 1239
296 stabilirea perioadei fiscale de către persoanele impozabile care au realizat achiziţii intracomunitare de bunuri în anul 2009 1032
297 Aplicarea scutirii de TVA pentru operaţiunile de negociere în acordarea de credite 1046
298 Clarificari privind metodologia de calcul a cifrei de afaceri din perspectiva TVA 1226
299 Dreptul de deducere al TVA pentru achizitii intracomunitare 1718
300 regimul TVA aferent donatiilor in bani, inclusiv a celor realizate prin intermediul operatorilor de telefonie 1181
301 Achizitia intracomunitara de mijloace de transport 1977
302 Importul de mijloace de transport 1063
303 operatiunile de intermediere in asigurari 1167
304 Informatii cu privire la garantiile de buna executie 1656