Echipa Contabilii.ro

jurisprudenta_TVA

Title Filter 

Display # 
# Article Title Hits
1 „Directiva 69/335/CEE – Impozitarea indirectă a majorării de capital – Onorarii notariale – Reglementare națională care prevede perceperea de onorarii pentru întocmirea actelor notariale prin care se autentifică cesiunea de părți sociale ale unei societăț 1191
2 Taxă antidumping asupra importurilor de mese de călcat 1273
3 TVA pentru «Cadouri de afaceri» sau «alte gratificații» 1373
4 Interzicerea tuturor interdicțiilor totale cu privire la comunicările comerciale ale profesiilor reglementate – Profesia de expert contabil – Interdicția de atragere a clientelei prin abordare directă 1105
5 Comercializarea drepturilor de folosință pe durată limitată („timesharing”) asupra locuințelor situate în complexe rezidențiale turistice 1194
6 Factura rectificativa 1571
7 Se consideră că un autovehicul închiriat este utilizat în scopul operațiunilor taxabile ale persoanei impozabile dacă există o legătură directă și imediată între utilizarea acestui vehicul și activitatea economică a persoanei impozabile, iar la expirarea 783
8 Răspunderea fiecărui agent economic pentru înregistrările pe care le face în contabilitate presupune şi cunoaşterea regimului documentelor justificative financiare şi contabile. 1131
9 Instituţie publică de interes naţional. Persoană impozabilă cu regim mixt. Sfera de aplicare a dreptului de deducere a TVA. 982
10 TVA. Drept de deducere. Reconstituirea documentelor fiscale pe baza cărora deducerea poate fi justificată. Condiţii. 1799
11 20. Exigibilitatea taxei pe valoarea adăugată aferentă serviciilor importate. 1602
12 19. Data la care devenea exigibilă TVA colectată aferentă serviciilor prestate unor clienţi, în situaţia în care contravaloarea acestor servicii a fost facturată iniţial cu cota zero de TVA iar ulterior a fost facturată cu cota de TVA de 19% 1362
13 18. Data începând de la care TVA devine exigibilă pentru activităţi de prestări servicii cu caracter continuu 1390
14 17. Exigibilitatea TVA în condiţiile modificării clauzelor privind plata în rate printr-un addendum la contract 1460
15 16. Exigibilitatea TVA în cazul prestărilor de servicii prevăzute în anexa la H.G. nr.211/2000 1284
16 15. Exigibilitatea TVA în cazul unei operaţiuni consemnate într-un contract comercial la care ulterior s-a încheiat un addendum 1323
17 14. Exigibilitatea taxei pe valoarea adăugată înscrisă într-o factură fiscală 1377
18 13. TVA aferentă activelor vândute de către o societate aflată în lichidare 2587
19 12. TVA datorată la livrarea de produse pe baza de aviz de însoţire a mărfurilor 1733
20 113. Obligaţia de a factura şi colecta TVA pentru prestările de servicii a căror contravaloare se încasează în natură în momentul recepţiei produselor aduse spre prelucrare. 2736
21 112. Obligaţia colectarii TVA aferentă bunurilor acordate clienţilor în cadrul campaniilor promoţionale 2370
22 111. Obligaţia de colectare a TVA pentru BCF-uri date pentru utilizare altei societăţi 1614
23 110. Obligaţia de a colecta TVA pentru vânzarea unor imobile de locuinţe de către o societate cu capital majoritar de stat 1469
24 109. Obligaţia de colectare a TVA în sistemul de vânzare prin distribuitori 2355
25 108. Obligaţia de a colecta TVA pentru activele vândute unei alte societăţi, posesoare a unui certificat provizoriu de investitor într-o zonă defavorizată 1226
26 107. Condiţiile de colectare a TVA aferentă veniturilor obţinute din vânzarea de mijloace fixe prin executare silită. 1543
27 106. Obligaţia de a colecta, evidenţia şi vira TVA în cazul transferului dreptului de proprietate a unui imobil către o terţă societate prin executare silită 1484
28 60. Includerea la calculul pro-ratei a subvenţiilor sau alocaţiilor primite de la bugetul de stat 1437
29 59. Calculul pro-ratei pentru determinarea TVA deductibilă în condiţiile în care se realizează şi operaţiuni scutite fără drept de deducere. 3144
30 105. TVA aferentă discounturilor acordate clienţilor în condiţiile în care preţul real de vânzare a mărfurilor a fost inferior costului de achiziţie a acestora. 1805
31 104. Baza de impozitare pentru TVA aferentă serviciilor contractate cu prestatori cu sediul în străinătate sau cu domiciliul în străinătate. 1394
32 103. Baza de impozitare a taxei pe valoarea adăugată în cazul vânzării unor mijloace fixe la un preţ inferior valorii rămase neamortizate. 1403
33 102. Includerea în baza de impozitare pentru calculul TVA aferentă livrărilor de carburanţi a accizei datorate la importurile de aditivi utilizaţi în scop tehnologic pentru realizarea carburanţilor comercializaţi. 1546
34 101. Determinarea bazei de impozitare a TVA 1660
35 100. Baza de impozitare a TVA în cazul importurilor de servicii 1660
36 99. TVA aferentă retururilor de presa scrisă 1574
37 67. TVA datorată la data încasării avansurilor de la clienţi şi a taxelor de participare la licitaţii. 1487
38 66. Exercitarea dreptului de deducere, respectiv de rambursare a TVA aferentă avansurilor facturate şi achitate pentru “recolta viitoare “, în condiţiile în care la data solicitării rambursării TVA, nu se transferase proprietatea. 1324
39 65. Modul de calcul al TVA aferentă unui avans încasat şi rămas neutilizat. 1909
40 64. TVA datorată pentru un avans încasat în baza unui contract de prestări servicii reziliat ulterior printr-un act adiţional 1492
41 63. Obligaţia de colectare a TVA pentru avansurile primite de la clienţi 1589
42 62. Data la care devine exigibilă TVA aferentă unui avans încasat în baza unui contract preliminar de vânzare-cumpărare imobiliară şi sublocaţie. 1683
43 61. Obligaţia de a evidenţia şi de a colecta TVA aferentă avansurilor primite de la persoane juridice cu sediul în România 1207
44 11. TVA nedeductibila înscrisă în facturile privind închirierea unor apartamente puse la dispoziţia managerilor străini 1790
45 10. TVA aferentă contractelor de închiriere în condiţiile în care ulterior au fost încheiate acte adiţionale prin care s-au suspendat prevederile referitoare la obligaţia lunară de plată a chiriei 1687
46 9. Data la care ia naştere obligaţia de plată a taxei pe valoarea adăugată aferentă unor operaţiuni de leasing extern. 1304
47 8. TVA datorată pentru activitatea de subînchiriere a utilajelor care au făcut obiectul unui contract de leasing 1351
48 7. TVA aferentă ratelor de leasing 1392
49 6. TVA aferentă plăţilor efectuate cu titlu de avansuri acordate în baza unor contracte de leasing financiar încheiate cu prestatori externi. 1387
50 5. TVA aferentă garanţiilor încasate de la utilizatori în cazul contractelor de leasing 1642
51 4. TVA pentru chiria aferentă închirierii de utilaje 2977
52 3. Momentul la care devine exigibilă TVA aferentă ratelor de leasing datorate de o societate în baza contractelor încheiate cu furnizorii externi 1265
53 2. TVA aferentă operaţiunilor de leasing financiar desfăşurate de la sediul in cadrul zonei libere 1425
54 1. TVA aferentă diferenţelor dintre ratele facturate şi ratele convenite iniţial în cazul unor contracte de leasing financiar ca urmare a evoluţiei cursului valutar. 1371