Echipa Contabilii.ro

noutati_legislative

Title Filter 

Display # 
# Article Title Hits
1 Comunicat MFP: Ministerul Finanţelor Publice a retras pe de site-ul ministerului proiectele Codului Fiscal şi al celui de Procedură Fiscală 641
2 Regulament de organizare şi funcţionare a Colegiului Consultativ al Consiliului Concurenţei 1267
3 2012 - Reguli privind stabilirea impozitului în cazul opţiunii pentru determinarea venitului net în sistem real 1283
4 2012 - Reguli privind stabilirea impozitului pe venitul determinat pe baza normei anuale de venit 1271
5 2012 - Reţinerea la sursă a impozitului reprezentând plăţi anticipate pentru unele venituri din activităţi independente 1333
6 DE LA 01.01.2012 CONFORM OUG 125/2011 Contribuabilii care aplică reglementările contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară pentru determinarea valorii fiscale vor avea în vedere şi următoarele reguli: 1248
7 Argumentele pentru care a fost emisa OUG 125/2011 1352
8 Lista actelor care modifica Codul fiscal - actualizata la 27/04/2012 1631
9 Contributia datorata de pensionarii ale caror venituri din pensii depasesc 740 de lei - extrase din legislatie 1183
10 Ordin ANAF nr. 3294/2011 privind competenţa de exercitare a verificării situaţiei fiscale personale 1135
11 Ordin MFP nr. 418/2012 pentru aprobarea condiţiilor privind distrugerea în antrepozitul fiscal a produselor accizabile care nu au fost eliberate pentru consum 1011
12 Ordinul ANAF nr. 283/2012 pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.294/2011 privind competenţa de exercitare a verificării situaţiei fiscale personale 855
13 Cum se stabilesc onorariile contabilului 1106
14 Taxele incluse in pretul benzinei la 01.01.2012: 1321
15 juridice.ro_ Legislatia Romaniei: Gratuit si Integral 1384
16 cursul valabil la 31.12.2011 este de – 4,3197 lei pentru un euro 1270
17 In atentia membrilor CECCAR - ref REVISAL 1389
18 Noutăţi privind Declaraţia 394 - 2012 4429
19 Marţi, 10 ianuarie 2012., termen pentru unele obligaţii fiscale 1138
20 Modificări ale Codului Fiscal: impozit pe venit 2012 1488
21 Un nou formular pentru Decontul de TVA 2012 1713
22 Modificări ale Codului Fiscal: taxa pe valoarea adăugată 2012 1152
23 Noutăţi privind scoaterea din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA 2012 1417
24 Formulare noi pentru declararea impozitelor, taxelor şi contribuţiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă 2012 1084
25 Modificări ale Codului Fiscal: impozit pe profit 2012 3063
26 Ref legislatie contabila si fiscala 1257
27 Ordonanţă de urgenţă nr. 125/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal (2) 1362
28 Ordonanţă de urgenţă nr. 125/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal (1) 1030
29 OUG 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale - actualizata la zi 1361
30 Pt.soferi _ Decizia Curtii Constitutionale nr. 1135/13.09.2011 - ridicarea unei masini de pe domeniul public (privarea de dreptul de proprietate) 1600
31 DECIZIA Curtii Constitutionale Nr. 1.052 din 14 iulie 2011 ref Codul fiscal 1539
32 Raport privind convergența dintre IFRS și principiile contabile naționale general acceptate ale țărilor terțe (GAAP) 2701
33 Proiect BNR - CNVM - tratamentul riscului de credit 1255
34 BNR _ proiect _ aprobarea modelelor situaţiilor financiare periodice şi a normelor metodologice privind întocmirea şi utilizarea acestora 1461
35 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind reglementarea unor măsuri financiar - fiscale 1297
36 LEGE pentru modificarea si completarea Legii nr. 500/2002 privind finantele publice 1161
37 Proiect ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind organizarea şi funcţionarea inspecţiei economico-financiare la operatorii economici 1469
38 O.G. nr. 25/2011 pentru modificarea art. 7 din Ordonanţa Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea şi funcţionarea cazierului fiscal 1309
39 O.G. nr. 29/2011 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală 1951
40 O.G. nr. 30/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale 1424
41 2011-07-11 | În atenţia operatorilor economici - Sistemul de raportare contabilă la 30 iunie 2011 1505
42 ORDIN MFP nr. 2.382/2011 pentru completarea unor reglementari contabile 2481
43 Ordinul MFP nr. 2234/2011 privind Sistemul de raportare contabila la 30 iunie 2011 a operatorilor economici 2762
44 COMUNICAT cu privire la suspendarea certificarii declaratiilor fiscale de catre consultantii fiscali pana 01.01.2013 1329
45 OMFP nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial, cuprinzând standardele de control intern/managerial la entitatile publice si pentru dezvoltarea sistemelor de control intern/managerial, republicat 2447
46 ORDIN MFP nr. 2215/2011 pentru aplicarea unitara a prevederilor art. 296^19 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal 2817
47 Hotărâre Camera Consultanţilor Fiscali nr. 4/2011 de certificare a declaraţiilor fiscale anuale ale contribuabililor persoane juridice, cu excepţia celor pentru care este obligatorie auditarea 1097
48 Controlul calităţii şi managementul relaţiilor cu clienţii unui cabinet de expertiză contabilă sau de contabilitate 1992
49 Asociaţii de Proprietari -documente 1346
50 Obtinere - Certificate de Atestare Fiscală - documente 1893
51 Impunere Persoane Juridice - documente 1468
52 Impunere Persoane Fizice - documente 1234
53 INFORMATII DESPRE IMPOZITE SI TAXE LOCALE (2011) 1470
54 Ordonanţă de urgenţă nr. 6/2011 pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii tineri 1207
55 Proiect Ordonanţa de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi a altor prevederi financiar-fiscale - publicat în data de 25.05.2011 1205
56 Proiect Ordin pentru aprobarea Sistemului simplificat de contabilitate - publicat în data de 07.06.2011 1193
57 Proiect Ordin pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2011 a operatorilor economici - publicat în data de 07.06.2011 1208
58 SISTEM SIMPLIFICAT DE CONTABILITATE REGLEMENTĂRI CONTABILE SIMPLIFICATE 1397
59 O noua directiva - Un viitor apropiat cu taxe si impozite similare pentru toti europenii 1878
60 Norma de certificare a declaraţiilor fiscale anuale ale contribuabililor persoane juridice, cu excepţia celor pentru care este obligatorie auditarea 1591
61 DE INTERES IN CAZUL autorităţilor şi instituţiilor publice - ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 23/2011 1787
62 Hotatarea Camerei consultantilor fiscali nr. 5/09.03.2011 - Programul de pregătire profesională continuă aferent anului 2011 (s-a publicat in MOF 168/09.03.2011) - taxa de participare la cursurile de pregătire profesională continuă cu plată este de 200 1802
63 Circulara emisă de Ministerul Finanţelor Publice în aplicarea art. 34 alin. (16) din Codul fiscal 2365
64 PRECIZĂRI REFERITOARE LA CONTRIBUŢIA DE ASIGURĂRI SOCIALE DE SĂNĂTATE ÎN CAZUL BENEFICIARILOR DE PENSII ACHITATE PRIN INTERMEDIUL CASELOR TERITORIALE DE PENSII 1581
65 Cum se obtine certificatul pentru spatiul cu destinatie de sediu social 1932
66 Codul Fiscal modificat, TVA de 24% de la 01 iulie 2010 1487
67 Ordonanţa de Urgenţă nr. 51/16.06.2010, privind reglementarea unor măsuri pentru reducerea unor arierate din economie precum şi alte măsuri financiare 1303
68 NOUTATI FISCALE - Urgenţă a Guvernului nr. 54/2010 privind unele măsuri pentru combaterea evaziunii fiscale, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 421/23.06.2010, Partea I, au fost aduse modificări şi completări Codului Fiscal (CF). 1161
69 determinarea impozitului pe profit - noutati foscale 2324
70 INREGISTRAREA FISCALA A PERSOANELOR FIZICE CARE AU CALITATEA DE COMERCIANT SAU A CELOR CARE EXERCITA PROFESII LIBERE 3032
71 Formularistica folosita in domeniul aplicarii Conventiilor de evitarea dublei impuneri incheiate de Romania cu alte state 2360
72 Modalităţile de contestare a deciziei DGFP Vaslui în situaţia în care persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public 1278
73 FACILITATI FISCALE 2768
74 DGFP Vaslui - o serie de modificări şi completări Titlului IV indice1 „Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor” - OUG 117/2010 1318
75 DGFP Vaslui - o serie de modificări şi completări Titlului VI „Taxa pe valoarea adăugată”.Prezentăm, sintetic, principalele modificări cu aplicabilitate de la 1 ianuarie 2011 _OUG 117/2010 1267
76 Beneficiile implementarii declaratiei unice 1333
77 Servicii de asistenţă fiscală asigurate de Finanţele Publice 1468
78 Declaraţia 390 VIES - documentar fiscal 1693
79 Declaraţia 225 - documentar fiscal 1583
80 Obţinerea certificatului digital calificat pentru semnătura electronică 1990
81 17 ianuarie 2011 - termen limită pentru înregistrarea contractelor de închiriere 1533
82 Opţiunea de renunţare la calitatea de plătitor de TVA 3167
83 "Declaraţia unică", prioritate pentru Finanţele Publice 1827
84 De la 01 ianuarie 2011, contributiile sociale sunt reglementate prin Codul fiscal 4426
85 Art. XVIII. - Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 852 din 20 decembrie 2010, se modifică şi se completează după cum urmează: 3268
86 Art. XI. - Legea nr. 200/2006 privind constituirea şi utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 453 din 25 mai 2006, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urm 1072
87 Art. X. - Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 103 din 6 februarie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după 1296
88 Art. IX. - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.074 din 29 noiembrie 2005, aprobată cu modificări şi completări pr 1007
89 Art. VIII. - Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 372 din 28 aprilie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează: 1464
90 Art. IV. - Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 513 din 31 iulie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 1182
91 Art. III. - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 439 din 26 iunie 2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2010 1416
92 Art. II. - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 58/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi alte măsuri financiar-fiscale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 431 din 28 iunie 2010, cu modifi 1031
93 OMFP nr. 2606/2010 (de modificare a Codului fiscal) 1449
94 Limitări speciale ale dreptului de deducere, incepand cu 01.01.2011 2284
95 Dreptul de deducere a TVA, incepand cu 01.01.2011 2093
96 Scutiri de TVA, noutati din 01.01.2011 3183
97 Exemplu: Societatea A din România a primit o factură pentru un avans la o achiziţie intracomunitară de bunuri în sumă de 1.000 euro, emisă la data de 12 mai 2010. Taxa aferentă achiziţiei intracomunitare s-a determinat pe baza cursului de schimb în vigoar 1418
98 TVA. Exigibilitatea pentru livrări de bunuri şi prestări de servicii. Incepand cu 01.01.2011 1645
99 TVA. Reguli referitoare la locul de prestare a serviciilor. incepand cu 01.01.2011 2155
100 TVA. Prestarea de servicii, incepand cu 01.01.2011 1743
101 Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor 1599
102 câştigul net anual din operaţiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, şi orice alte operaţiuni de acest gen, realizate de persoanele fizice în anul 2010 1233
103 Venituri obţinute din străinătate, din 01.01.2011 1860
104 Venituri ale persoanelor fizice nerezidente din activităţi dependente 1798
105 Venituri ale persoanelor fizice nerezidente din activităţi independente, din 01.01.2011 1486
106 Proprietatea comună şi asociaţiile fără personalitate juridică, din 01.01.2011 2302
107 Stabilirea şi plata impozitului anual datorat, incepand cu 01.01.2011 1646
108 Declaraţia privind venitul realizat, incepand cu 01.01.2011 2065
109 Venitul net anual impozabil, incepand cu 01.01.2011 2743
110 Venituri din alte surse, incepand cu 01.01.2011 2665
111 Venituri din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal, incepand cu 01.01.2011 2396
112 Venituri din premii şi din jocuri de noroc, incepand cu 01.01.2011 5249
113 Venituri din investiţii, incepand cu 01.01.2011 (OUG nr. 117/2010) 1913
114 Reţinerea la sursă a impozitului reprezentând plăţi anticipate pentru unele venituri din activităţi independente , incepand cu 01.01.2011 (introdus prin OUG nr. 117/2010) 1742
115 Stabilirea venitului net anual din drepturile de proprietate intelectuală, incepand cu 01.01.2011 (introdus prin OUG nr. 117/2010) 1483
116 Stabilirea venitului net anual pe baza normelor de venit, incepand cu 01.01.2011 (introdus prin OUG nr. 117/2010) 1329
117 Venitul net din activităţi independente, incepand cu 01.01.2011 (introduse prin OUG nr. 117/2010) 2178
118 Venituri neimpozabile, incepand cu 01.01.2011 (introduse prin OUG nr. 117/2010) 5932
119 Categoriile de venituri supuse impozitului pe venit, incepand cu 01.01.2011 (introduse prin OUG nr. 117/2010) 1523
120 cheltuieli nedeductibile incepand cu 01.01.2011 (introduse prin OUG nr. 117/2010) 15738
121 cheltuieli cu deductibilitate limitată incepand cu 01.01.2011 (introduse prin OUG nr. 117/2010) 5749
122 cheltuieli deductibile incepand cu 01.01.2011 (introduse prin OUG nr. 117/2010) 7163
123 Impozitul pe dividende, noutati aplicabile cu 01.01.2011 17076
124 Recuperarea pierderii fiscale - noutati aplicabile cu 01.01.2011 2247
125 o tranzacţie efectuată de un contribuabil declarat inactiv 1398
126 Impozitele, taxele şi contribuţiile sociale reglementate de Codul fiscal incepand cu 01.01.2011 (introduse prin OUG nr. 117/2010) 1273
127 Materia reglementata de codul fiscal incepand cu 01.01.2011 (introdus prin OUG nr. 117/2010) 1463
128 Contribuţii sociale obligatorii, introduse prin OUG nr. 117/2010 4068