Echipa Contabilii.ro

modele de contracte

Title Filter 

Display # 
# Article Title Hits
1 Cerere pentru Registrul Unic de control 13679
2 Cerere pentru Registrul de Evidenta Fiscala 8795
3 Contract de administrare 2304
4 CONTRACT DE IMPRUMUT DE FOLOSINTA - COMODAT 3642
5 Contract de imprumut societate 7420
6 Contract de comodat autovehicule 2439
7 Contract de colaborare 5626
8 Notificare pentru rezilierea unui contract 2733
9 Societate comercială pe acţiuni - model 2523
10 Societate comercială mixtă, cu participare străină - model 2411
11 Societate comercială mixtă (asociere între două societăţi) - model 1624
12 Societate comercială în nume colectiv - model 2165
13 Societate comercială în comandită simplă - model 1939
14 Societate comercială cu răspundere limitată - cu asociat unic - model 1531
15 Societate comercială cu răspundere limitată - cu asociat unic - model 1707
16 Societate comercială cu răspundere limitată - cu asociat unic - model 3864
17 Societate comercială cu răspundere limitată - cu mai mulţi asociaţi - model 2104
18 Societate comercială cu răspundere limitată - cu mai mulţi asociaţi - model 2523
19 Reclamatie administrativa (2) 1646
20 Reclamatie administrativa (1) 1443
21 Cerere-tip 1625
22 Modalitati de contestare a deciziei autoritatii 1579
23 CONTRACT DE GARANTIE 1608
24 CONTRACT DE CONSULTANTA 1798
25 CONTRACT DE DONAŢIE 1479
26 CONTRACT DE DONAŢIE 1345
27 CONTRACT DE DONAŢIE 1352
28 CONTRACT DE EDITARE 1278
29 CONTRACT DE GAJ 1350
30 CONTRACT DE GAJ*) 1296
31 CONTRACT DE IMPRUMUT DE CONSUMATIE 1722
32 CONTRACT DE IMPRUMUT GARANTAT CU IPOTECA 1487
33 CONTRACT DE IMPRUMUT GARANTAT CU GAJ 2048
34 CONTRACT DE AUTOR 1779
35 CONTRACT DE ASISTENŢĂ FINANCIARĂ 1382
36 Cerere pentru autentificarea unui contract de vanzare-cumparare 1361
37 CONTRACT DE CONSULTANTA 1610
38 CONTRACT DE MANAGEMENT 1680
39 ACORD DE CONSULTANŢĂ 1253
40 CONTRACT DE CONSULTANTA 1738
41 CONTRACT DE CONSULTANTA 1424
42 CONVENŢIE DE REMITERE A DATORIEI 3717
43 CONTRACT DE VOLUNTARIAT 3959
44 CONTRACT DE DEPOZIT 1491
45 TRANZACŢIE 1345
46 CONTRACT DE BARTER 2467
47 CONTRACT DE MECENAT 5830
48 CONTRACT DE SPONSORIZARE 1616
49 CONTRACT DE UCENICIE LA LOCUL DE MUNCĂ 1586
50 FIŞA POSTULUI (elemente constitutive) 3480
51 DECIZIE DE SANCŢIONARE DISCIPLINARĂ 3148
52 DECIZIE DE ÎNCETARE A CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCĂ 3915
53 ACORD PRIVIND ÎNCETAREA CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCĂ 2324
54 ANEXA LA CONTRACTUL INDIVIDUAL DE MUNCĂ 5051
55 CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCĂ 1693
56 CONTRACT DE FRANCIZĂ 1972
57 CONTRACT DE EDITARE LA COMANDĂ 1371
58 CONTRACT DE EDITARE 1326
59 CONTRACT DE LICENŢĂ DESEN/MODEL INDUSTRIAL 1413
60 CONTRACT DE LICENŢĂ A MĂRCII 3240
61 CONTRACT DE COMISION 1914
62 CONTRACT DE INTERMEDIERE 2290
63 CONTRACT DE MANDAT 1794
64 PROCURĂ SPECIALĂ 1709
65 CONTRACT DE WEBHOSTING 1397
66 CONTRACT DE UTILIZARE A UNUI PROGRAM PENTRU CALCULATOR 1626
67 CONTRACT DE DISTRIBUŢIE EXCLUSIVĂ/NEEXCLUSIVĂ 2312
68 CONTRACT DE CONSULTING-ENGINEERING 1721
69 CONTRACTUL DE IMPRESARIAT ARTISTIC 3098
70 CONTRACT DE PUBLICITATE 2190
71 CONTRACT DE FACTORING 2924
72 CONTRACT DE PRELUCRARE ÎN LOHN 1835
73 CONTRACTUL DE TRANSPORT RUTIER DE MĂRFURI 2058
74 CONTRACT DE WEBDESIGN ŞI ASISTENŢĂ TEHNICĂ 2443
75 CONTRACT DE PUNERE LA DISPOZIŢIE DE PERSONAL 5954
76 CONTRACT DE PRESTĂRI SERVICII DE AUDIT FINANCIAR 2314
77 CONTRACT DE PRESTĂRI SERVICII DE CONSULTANŢĂ FISCALĂ 2775
78 CONTRACT DE PRESTĂRI SERVICII FINANCIAR-CONTABILE 6421
79 CONTRACT DE ANTREPRIZĂ 1390
80 CONTRACT DE PRESTĂRI SERVICII 2831
81 CONTRACT DE ESCROW 2556
82 CONTRACT DE GARANŢIE A GESTIONARULUI 1627
83 CONTRACT DE FIDEJUSIUNE 2758
84 CONTRACT DE GAJ ASUPRA UNUI DREPT DE CREANŢĂ 1692
85 CONTRACT DE IPOTECĂ 1555
86 CONTRACT DE LEASING OPERAŢIONAL MOBILIAR 1417
87 CONTRACT DE LEASING FINANCIAR MOBILIAR 1534
88 CONTRACT DE CONSTITUIRE A UNUI DREPT DE UZUFRUCT 3290
89 CONTRACT DE CONSTITUIRE A UNUI DREPT DE SUPERFICIE 5213
90 CONTRACT DE COMODAT 2097
91 CONTRACT DE CONCESIUNE BUNURI PROPRIETATE PUBLICĂ 1513
92 CONTRACT DE ARENDARE 3814
93 CONTRACT DE ÎNCHIRIERE A UNUI SPAŢIU COMERCIAL 14776
94 CONVENŢIE DE REZILIERE A CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE 11172
95 CONTRACT DE ÎNCHIRIERE A LOCUINŢEI 6045
96 CONTRACT DE RENTĂ VIAGERĂ 1692
97 CONTRACT DE ÎNTREŢINERE 1344
98 DECLARAŢIE NOTARIALĂ CU PRIVIRE LA RECUNOAŞTEREA DATORIEI LA CONTRACTELE DE VÂNZARE-CUMPĂRARE 2406
99 CONTRACT DE DONAŢIE 1342
100 CONTRACT DE CESIUNE DE CREANŢĂ 8529
101 CONTRACT DE VÂNZARE-CUMPĂRARE MĂRFURI 7629
102 CONTRACT DE VÂNZARE-CUMPĂRARE BUNURI 10565
103 CONTRACT DE VÂNZARE-CUMPĂRARE FOND DE COMERŢ 4156
104 CONTRACT DE VÂNZARE-CUMPĂRARE TEREN 9248
105 ANTECONTRACT DE VÂNZARE-CUMPĂRARE A UNUI IMOBIL 3185
106 CERERE PENTRU ÎNSCRIEREA FUNDAŢIEI ÎN REGISTRUL ASOCIAŢIILOR ŞI FUNDAŢIILOR 1991
107 CERERE PENTRU ÎNSCRIEREA ASOCIAŢIEI ÎN REGISTRUL ASOCIAŢIILOR ŞI FUNDAŢIILOR 8426
108 HOTĂRÂRE DE CONSTITUIRE A FUNDAŢIEI 1128
109 HOTĂRÂRE DE CONSTITUIRE A ASOCIAŢIEI 1225
110 STATUT FUNDAŢIE 1798
111 STATUT ASOCIAŢIE 1439
112 ACT CONSTITUTIV AL FUNDAŢIEI 1134
113 ACT CONSTITUTIV AL ASOCIAŢIEI 1288
114 PROIECT DE FUZIUNE 2433
115 STATUT DE SOCIETATE AGRICOLĂ 5434
116 CONTRACT DE SOCIETATE AGRICOLĂ 1648
117 CONTRACTUL DE ASOCIERE ÎN PARTICIPAŢIUNE 1944
118 CONTRACT DE JOINT-VENTURE 2205
119 CONTRACT DE SOCIETATE CIVILĂ 1881
120 ACTUL CONSTITUTIV AL UNEI SOCIETĂŢI ÎN COMANDITĂ PE ACŢIUNI 1659
121 ACTUL CONSTITUTIV AL UNEI SOCIETĂŢI ÎN COMANDITĂ SIMPLĂ 1271
122 ACTUL CONSTITUTIV AL UNEI SOCIETĂŢII ÎN NUME COLECTIV 1325
123 CONVENŢIE PRIVIND RETRAGEREA UNUI ASOCIAT DIN SOCIETATE 1900
124 CONTRACT DE GARANŢIE REALĂ MOBILIARĂ ASUPRA PĂRŢILOR SOCIALE 2187
125 CONTRACT DE CESIUNE DE PĂRŢI SOCIALE 1898
126 HOTĂRÂRE A ASOCIAŢILOR PRIVIND CONSTITUIREA UNEI SOCIETĂŢI CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ 1235
127 HOTĂRÂRE A ASOCIATULUI UNIC/ADUNĂRII GENERALE PENTRU MAJORAREA/REDUCEREA CAPITALULUI SOCIAL 9726
128 HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAŢILOR PENTRU NUMIREA ADMINISTRATORILOR 2160
129 HOTĂRÂRE A ADUNĂRII GENERALE A ACŢIONARILOR PENTRU MODIFICAREA ACTULUI CONSTITUTIV 1279
130 CONTRACT DE ADMINISTRARE A UNEI SOCIETĂŢI COMERCIALE 2956
131 ACTUL CONSTITUTIV AL UNEI SOCIETĂŢI CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ CU ASOCIAT UNIC 3019
132 ACT CONSTITUTIV AL UNEI SOCIETĂŢI CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ 1370
133 HOTĂRÂRE A ADUNĂRII GENERALE A ACŢIONARILOR 1314
134 ORDINEA DE ZI A ADUNĂRII GENERALE A ACŢIONARILOR 1360
135 CONVOCARE A ADUNĂRII GENERALE A ACŢIONARILOR 1417
136 DECLARAŢIE A ADMINISTRATORULUI PRIVIND ÎNDEPLINIREA CONDIŢIILOR PENTRU EXERCITAREA FUNCŢIEI 2902
137 CONTRACT DE VÂNZARE-CUMPĂRARE DE ACŢIUNI 2468