Echipa Contabilii.ro

modele de contracte

Title Filter 

Display # 
# Article Title Hits
1 Cerere pentru Registrul Unic de control 12813
2 Cerere pentru Registrul de Evidenta Fiscala 8532
3 Contract de administrare 2218
4 CONTRACT DE IMPRUMUT DE FOLOSINTA - COMODAT 3539
5 Contract de imprumut societate 7211
6 Contract de comodat autovehicule 2365
7 Contract de colaborare 5432
8 Notificare pentru rezilierea unui contract 2668
9 Societate comercială pe acţiuni - model 2493
10 Societate comercială mixtă, cu participare străină - model 2370
11 Societate comercială mixtă (asociere între două societăţi) - model 1599
12 Societate comercială în nume colectiv - model 2106
13 Societate comercială în comandită simplă - model 1909
14 Societate comercială cu răspundere limitată - cu asociat unic - model 1477
15 Societate comercială cu răspundere limitată - cu asociat unic - model 1670
16 Societate comercială cu răspundere limitată - cu asociat unic - model 3729
17 Societate comercială cu răspundere limitată - cu mai mulţi asociaţi - model 2059
18 Societate comercială cu răspundere limitată - cu mai mulţi asociaţi - model 2480
19 Reclamatie administrativa (2) 1601
20 Reclamatie administrativa (1) 1415
21 Cerere-tip 1588
22 Modalitati de contestare a deciziei autoritatii 1541
23 CONTRACT DE GARANTIE 1586
24 CONTRACT DE CONSULTANTA 1719
25 CONTRACT DE DONAŢIE 1430
26 CONTRACT DE DONAŢIE 1305
27 CONTRACT DE DONAŢIE 1329
28 CONTRACT DE EDITARE 1232
29 CONTRACT DE GAJ 1312
30 CONTRACT DE GAJ*) 1262
31 CONTRACT DE IMPRUMUT DE CONSUMATIE 1646
32 CONTRACT DE IMPRUMUT GARANTAT CU IPOTECA 1431
33 CONTRACT DE IMPRUMUT GARANTAT CU GAJ 1980
34 CONTRACT DE AUTOR 1730
35 CONTRACT DE ASISTENŢĂ FINANCIARĂ 1344
36 Cerere pentru autentificarea unui contract de vanzare-cumparare 1327
37 CONTRACT DE CONSULTANTA 1547
38 CONTRACT DE MANAGEMENT 1645
39 ACORD DE CONSULTANŢĂ 1228
40 CONTRACT DE CONSULTANTA 1699
41 CONTRACT DE CONSULTANTA 1399
42 CONVENŢIE DE REMITERE A DATORIEI 3543
43 CONTRACT DE VOLUNTARIAT 3848
44 CONTRACT DE DEPOZIT 1449
45 TRANZACŢIE 1315
46 CONTRACT DE BARTER 2359
47 CONTRACT DE MECENAT 5671
48 CONTRACT DE SPONSORIZARE 1583
49 CONTRACT DE UCENICIE LA LOCUL DE MUNCĂ 1509
50 FIŞA POSTULUI (elemente constitutive) 3418
51 DECIZIE DE SANCŢIONARE DISCIPLINARĂ 3107
52 DECIZIE DE ÎNCETARE A CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCĂ 3801
53 ACORD PRIVIND ÎNCETAREA CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCĂ 2240
54 ANEXA LA CONTRACTUL INDIVIDUAL DE MUNCĂ 4870
55 CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCĂ 1627
56 CONTRACT DE FRANCIZĂ 1876
57 CONTRACT DE EDITARE LA COMANDĂ 1350
58 CONTRACT DE EDITARE 1305
59 CONTRACT DE LICENŢĂ DESEN/MODEL INDUSTRIAL 1384
60 CONTRACT DE LICENŢĂ A MĂRCII 3117
61 CONTRACT DE COMISION 1881
62 CONTRACT DE INTERMEDIERE 2241
63 CONTRACT DE MANDAT 1739
64 PROCURĂ SPECIALĂ 1684
65 CONTRACT DE WEBHOSTING 1358
66 CONTRACT DE UTILIZARE A UNUI PROGRAM PENTRU CALCULATOR 1607
67 CONTRACT DE DISTRIBUŢIE EXCLUSIVĂ/NEEXCLUSIVĂ 2244
68 CONTRACT DE CONSULTING-ENGINEERING 1686
69 CONTRACTUL DE IMPRESARIAT ARTISTIC 2977
70 CONTRACT DE PUBLICITATE 2124
71 CONTRACT DE FACTORING 2837
72 CONTRACT DE PRELUCRARE ÎN LOHN 1776
73 CONTRACTUL DE TRANSPORT RUTIER DE MĂRFURI 2035
74 CONTRACT DE WEBDESIGN ŞI ASISTENŢĂ TEHNICĂ 2388
75 CONTRACT DE PUNERE LA DISPOZIŢIE DE PERSONAL 5743
76 CONTRACT DE PRESTĂRI SERVICII DE AUDIT FINANCIAR 2236
77 CONTRACT DE PRESTĂRI SERVICII DE CONSULTANŢĂ FISCALĂ 2659
78 CONTRACT DE PRESTĂRI SERVICII FINANCIAR-CONTABILE 6306
79 CONTRACT DE ANTREPRIZĂ 1369
80 CONTRACT DE PRESTĂRI SERVICII 2774
81 CONTRACT DE ESCROW 2468
82 CONTRACT DE GARANŢIE A GESTIONARULUI 1588
83 CONTRACT DE FIDEJUSIUNE 2702
84 CONTRACT DE GAJ ASUPRA UNUI DREPT DE CREANŢĂ 1662
85 CONTRACT DE IPOTECĂ 1514
86 CONTRACT DE LEASING OPERAŢIONAL MOBILIAR 1389
87 CONTRACT DE LEASING FINANCIAR MOBILIAR 1501
88 CONTRACT DE CONSTITUIRE A UNUI DREPT DE UZUFRUCT 3196
89 CONTRACT DE CONSTITUIRE A UNUI DREPT DE SUPERFICIE 5042
90 CONTRACT DE COMODAT 2050
91 CONTRACT DE CONCESIUNE BUNURI PROPRIETATE PUBLICĂ 1488
92 CONTRACT DE ARENDARE 3762
93 CONTRACT DE ÎNCHIRIERE A UNUI SPAŢIU COMERCIAL 14310
94 CONVENŢIE DE REZILIERE A CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE 10538
95 CONTRACT DE ÎNCHIRIERE A LOCUINŢEI 5826
96 CONTRACT DE RENTĂ VIAGERĂ 1654
97 CONTRACT DE ÎNTREŢINERE 1325
98 DECLARAŢIE NOTARIALĂ CU PRIVIRE LA RECUNOAŞTEREA DATORIEI LA CONTRACTELE DE VÂNZARE-CUMPĂRARE 2301
99 CONTRACT DE DONAŢIE 1305
100 CONTRACT DE CESIUNE DE CREANŢĂ 8223
101 CONTRACT DE VÂNZARE-CUMPĂRARE MĂRFURI 7254
102 CONTRACT DE VÂNZARE-CUMPĂRARE BUNURI 10090
103 CONTRACT DE VÂNZARE-CUMPĂRARE FOND DE COMERŢ 3974
104 CONTRACT DE VÂNZARE-CUMPĂRARE TEREN 8974
105 ANTECONTRACT DE VÂNZARE-CUMPĂRARE A UNUI IMOBIL 3088
106 CERERE PENTRU ÎNSCRIEREA FUNDAŢIEI ÎN REGISTRUL ASOCIAŢIILOR ŞI FUNDAŢIILOR 1955
107 CERERE PENTRU ÎNSCRIEREA ASOCIAŢIEI ÎN REGISTRUL ASOCIAŢIILOR ŞI FUNDAŢIILOR 8158
108 HOTĂRÂRE DE CONSTITUIRE A FUNDAŢIEI 1099
109 HOTĂRÂRE DE CONSTITUIRE A ASOCIAŢIEI 1206
110 STATUT FUNDAŢIE 1769
111 STATUT ASOCIAŢIE 1388
112 ACT CONSTITUTIV AL FUNDAŢIEI 1097
113 ACT CONSTITUTIV AL ASOCIAŢIEI 1248
114 PROIECT DE FUZIUNE 2365
115 STATUT DE SOCIETATE AGRICOLĂ 5291
116 CONTRACT DE SOCIETATE AGRICOLĂ 1614
117 CONTRACTUL DE ASOCIERE ÎN PARTICIPAŢIUNE 1906
118 CONTRACT DE JOINT-VENTURE 2137
119 CONTRACT DE SOCIETATE CIVILĂ 1850
120 ACTUL CONSTITUTIV AL UNEI SOCIETĂŢI ÎN COMANDITĂ PE ACŢIUNI 1596
121 ACTUL CONSTITUTIV AL UNEI SOCIETĂŢI ÎN COMANDITĂ SIMPLĂ 1247
122 ACTUL CONSTITUTIV AL UNEI SOCIETĂŢII ÎN NUME COLECTIV 1296
123 CONVENŢIE PRIVIND RETRAGEREA UNUI ASOCIAT DIN SOCIETATE 1864
124 CONTRACT DE GARANŢIE REALĂ MOBILIARĂ ASUPRA PĂRŢILOR SOCIALE 2133
125 CONTRACT DE CESIUNE DE PĂRŢI SOCIALE 1823
126 HOTĂRÂRE A ASOCIAŢILOR PRIVIND CONSTITUIREA UNEI SOCIETĂŢI CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ 1198
127 HOTĂRÂRE A ASOCIATULUI UNIC/ADUNĂRII GENERALE PENTRU MAJORAREA/REDUCEREA CAPITALULUI SOCIAL 9212
128 HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAŢILOR PENTRU NUMIREA ADMINISTRATORILOR 2118
129 HOTĂRÂRE A ADUNĂRII GENERALE A ACŢIONARILOR PENTRU MODIFICAREA ACTULUI CONSTITUTIV 1241
130 CONTRACT DE ADMINISTRARE A UNEI SOCIETĂŢI COMERCIALE 2832
131 ACTUL CONSTITUTIV AL UNEI SOCIETĂŢI CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ CU ASOCIAT UNIC 2937
132 ACT CONSTITUTIV AL UNEI SOCIETĂŢI CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ 1344
133 HOTĂRÂRE A ADUNĂRII GENERALE A ACŢIONARILOR 1289
134 ORDINEA DE ZI A ADUNĂRII GENERALE A ACŢIONARILOR 1336
135 CONVOCARE A ADUNĂRII GENERALE A ACŢIONARILOR 1394
136 DECLARAŢIE A ADMINISTRATORULUI PRIVIND ÎNDEPLINIREA CONDIŢIILOR PENTRU EXERCITAREA FUNCŢIEI 2862
137 CONTRACT DE VÂNZARE-CUMPĂRARE DE ACŢIUNI 2350