Echipa Contabilii.ro

Dictionar_contabilitate

Title Filter 

Display # 
# Article Title Hits
1 Sancţiune severă 1465
2 Arhivarea şi păstrarea registrelor şi a documentelor financiar-contabile 3459
3 Reconstituirea documentelor financiar-contabile pierdute, sustrase sau distruse 1690
4 Inventarul intermitent 2123
5 Evidenta obiectelor de inventar 5303
6 Evidenta stocurilor. Metoda global-valorică 2808
7 Evidenta stocurilor. Metoda cantitativ-valorică 3494
8 Evidenta stocurilor. Metoda operativ-contabilă 3968
9 Model de înregistrare combinată "maestru-şah cu jurnale" 1356
10 Model de înregistrare combinată "maestru-şah cu jurnale" 1671
11 Model de înregistrare "maestru-şah" 1510
12 Model de înregistrare în contabilitate "pe jurnale" 2358
13 Cartea mare 1495
14 Registrul inventar 1368
15 Registrul jurnal 1345
16 Factura 1339
17 Inregistrarile in contabilitate 1573
18 Externalizarea prelucrarii documentelor contabile 1141
19 Corectarea documentelor justificative si contabile 1269
20 Documentele justificative si contabile 2212
21 Inventarierea 3827
22 Contabilitatea Trezoreriei Statului şi a instituţiilor publice 2655
23 Registrele de contabilitate 2840
24 Situaţiile financiare anuale 1131
25 Contabilitatea 1329
26 Scoaterea din funcţiune a mijloacelor fixe 1443
27 Amortizarea accelerată 1342
28 Amortizarea degresivă 1597
29 Amortizarea liniară 1676
30 Valoarea de Intrare a mijloacelor fixe 1958
31 Amortizarea 1352
32 Activele necorporale aferente capitalului imobilizat 1132
33 Mijloace fixe 1422
34 Activele corporale aferente capitalului imobilizat 1161
35 Amortizarea capitalului imobilizat. 1111
36 Politicile contabile 1687
37 Contabilitatea operaţiunilor realizate în cadrul contractelor de asocieri în participaţie 1327
38 Pierderile 1169
39 Cheltuielile entităţii 1260
40 Veniturile din reluarea provizioanelor, respectiv a ajustărilor pentru depreciere sau pierdere de valoare 1746
41 Venituri din redevenţe, chirii, dobânzi şi dividende 1295
42 Venituri din prestarea de servicii 1111
43 Venituri din vânzări de bunuri 1339
44 Veniturile financiare 1380
45 Variaţia stocurilor de produse finite şi în curs de execuţie pe parcursul perioadei 1877
46 Veniturile din exploatare 2787
47 Suma veniturilor rezultate dintr-o tranzacţie 1205
48 Câştigurile 996
49 Contul de profit şi pierdere 1699
50 Pierderea contabilă reportată 1380
51 Repartizarea profitului 2747
52 Rezultatul exerciţiului 2237
53 Rezervele statutare sau contractuale 1190
54 Rezervele legale 1075
55 Rezerve din reevaluare 1640
56 Prima de conversie a obligaţiunilor în acţiuni 1394
57 Prima de aport 1275
58 Prima de fuziune 1399
59 Prima de emisiune 1265
60 Primele legate de capital 1135
61 Evaluarea 1111
62 Principiul contabilităţii de angajamente 3752
63 Activităţile curente 1155
64 Elementele extraordinare 1390
65 Cheltuielile 1148
66 Veniturile 1174
67 Cifra de afaceri netă 10048
68 Ajustările de valoare 1185
69 Comparabilitatea situatiilor financiare anuale 1478
70 Credibilitatea situatiilor finananciare anuale 1219
71 Relevanţa situatiilor financiare anuale 1217
72 Inteligibilitatea situatiilor financiare 1359
73 Utilizatorii situaţiilor financiare 1325
74 Beneficiile economice 1244
75 Capitalurile proprii ale societatii 1096
76 Datoria societatii 1252
77 Activul societatii 1418
78 Bilanţul 1264
79 Subunităţile fără personalitate juridică 2544
80 Persoanele care aplica Legea contabilitatii, in sensul art. 1 din legea nr. 82/1991 2447