Echipa Contabilii.ro

Dictionar_contabilitate

Title Filter 

Display # 
# Article Title Hits
1 Sancţiune severă 1506
2 Arhivarea şi păstrarea registrelor şi a documentelor financiar-contabile 3570
3 Reconstituirea documentelor financiar-contabile pierdute, sustrase sau distruse 1738
4 Inventarul intermitent 2189
5 Evidenta obiectelor de inventar 5479
6 Evidenta stocurilor. Metoda global-valorică 2881
7 Evidenta stocurilor. Metoda cantitativ-valorică 3655
8 Evidenta stocurilor. Metoda operativ-contabilă 4148
9 Model de înregistrare combinată "maestru-şah cu jurnale" 1406
10 Model de înregistrare combinată "maestru-şah cu jurnale" 1733
11 Model de înregistrare "maestru-şah" 1550
12 Model de înregistrare în contabilitate "pe jurnale" 2448
13 Cartea mare 1531
14 Registrul inventar 1398
15 Registrul jurnal 1385
16 Factura 1376
17 Inregistrarile in contabilitate 1611
18 Externalizarea prelucrarii documentelor contabile 1174
19 Corectarea documentelor justificative si contabile 1308
20 Documentele justificative si contabile 2251
21 Inventarierea 3949
22 Contabilitatea Trezoreriei Statului şi a instituţiilor publice 2733
23 Registrele de contabilitate 2919
24 Situaţiile financiare anuale 1174
25 Contabilitatea 1377
26 Scoaterea din funcţiune a mijloacelor fixe 1482
27 Amortizarea accelerată 1366
28 Amortizarea degresivă 1623
29 Amortizarea liniară 1720
30 Valoarea de Intrare a mijloacelor fixe 2010
31 Amortizarea 1390
32 Activele necorporale aferente capitalului imobilizat 1177
33 Mijloace fixe 1456
34 Activele corporale aferente capitalului imobilizat 1194
35 Amortizarea capitalului imobilizat. 1140
36 Politicile contabile 1723
37 Contabilitatea operaţiunilor realizate în cadrul contractelor de asocieri în participaţie 1379
38 Pierderile 1199
39 Cheltuielile entităţii 1286
40 Veniturile din reluarea provizioanelor, respectiv a ajustărilor pentru depreciere sau pierdere de valoare 1801
41 Venituri din redevenţe, chirii, dobânzi şi dividende 1371
42 Venituri din prestarea de servicii 1144
43 Venituri din vânzări de bunuri 1367
44 Veniturile financiare 1424
45 Variaţia stocurilor de produse finite şi în curs de execuţie pe parcursul perioadei 1962
46 Veniturile din exploatare 2879
47 Suma veniturilor rezultate dintr-o tranzacţie 1257
48 Câştigurile 1037
49 Contul de profit şi pierdere 1739
50 Pierderea contabilă reportată 1419
51 Repartizarea profitului 2796
52 Rezultatul exerciţiului 2283
53 Rezervele statutare sau contractuale 1231
54 Rezervele legale 1125
55 Rezerve din reevaluare 1683
56 Prima de conversie a obligaţiunilor în acţiuni 1427
57 Prima de aport 1319
58 Prima de fuziune 1460
59 Prima de emisiune 1306
60 Primele legate de capital 1158
61 Evaluarea 1143
62 Principiul contabilităţii de angajamente 3861
63 Activităţile curente 1204
64 Elementele extraordinare 1418
65 Cheltuielile 1210
66 Veniturile 1210
67 Cifra de afaceri netă 11108
68 Ajustările de valoare 1212
69 Comparabilitatea situatiilor financiare anuale 1539
70 Credibilitatea situatiilor finananciare anuale 1252
71 Relevanţa situatiilor financiare anuale 1252
72 Inteligibilitatea situatiilor financiare 1396
73 Utilizatorii situaţiilor financiare 1363
74 Beneficiile economice 1281
75 Capitalurile proprii ale societatii 1124
76 Datoria societatii 1295
77 Activul societatii 1455
78 Bilanţul 1309
79 Subunităţile fără personalitate juridică 2654
80 Persoanele care aplica Legea contabilitatii, in sensul art. 1 din legea nr. 82/1991 2489