Echipa Contabilii.ro

Regulamentul Financiar din 21 decembrie 1997

Title Filter 

Display # 
# Article Title Hits
1 DISPOZIŢII FINALE 1281
2 DISPOZIŢII APLICABILE GESTIONARII FONDURILOR DESTINATE CHELTUIELILOR ADMINISTRATIVE DIN AFARA COMUNITĂŢII (articolele 121, 122 şi 123 din Regulamentul Financiar). 1002
3 DISPOZIŢII APLICABILE ALOCĂRILOR PENTRU CERCETARE ŞI DEZVOLTARE (art. 94 şi art. 96 din Regulamentul Financiar) 1091
4 ELABORAREA ŞI FUNCŢIONAREA PLANULUI DE CONTURI (art. 70 din Regulamentul Financiar) 1459
5 ANUNŢURILE DE SCOATERE LA VÂNZARE A BUNURILOR MOBILE (art. 66 din Regulamentul Financiar) 1044
6 LIMITA DE LA CARE BUNURILE MOBILE TREBUIE ÎNREGISTRATE ÎN INVENTAR (art. 65 din Regulamentul Financiar) 1084
7 DISPOZIŢII PRIVIND APLICAREA DE CĂTRE INSTITUŢIILE COMUNITARE A DIRECTIVELOR CONSILIULUI PRIVIND CONTRACTELE DE LUCRĂRI PUBLICE, CONTRACTELE DE ACHIZIŢII PUBLICE ŞI CONTRACTELE DE SERVICII PUBLICE (art. 64 din Regulamentul Financiar) 824
8 GARANŢII ŞI DEPOZITE PREALABILE CONSTITUITE CA GARANŢIE PENTRU BUNA DERULARE A CONTRACTELOR (art. 62 din Regulamentul Financiar) 1006
9 FUNCŢIONAREA COMITETELOR CONSULTATIVE PENTRU ACHIZIŢII PUBLICE ŞI CONTRACTE (art. 60 şi art. 97 din Regulamentul Financiar) 1121
10 STABILIREA DIFERITELOR PRAGURI PRIVIND CONTRACTELE (Art. 128 din Regulamentul Financiar) 1320
11 PROCEDURI DE LICITAŢIE (Art. 57 din Regulamentul Financiar) 936
12 CONDIŢII DE PLATĂ A DOBÂNZII ÎN CAZUL RECUPERĂRII UNOR PLĂŢI NEDATORATE (Art. 49 din Regulamentul Financiar) 1087
13 AVANSURI (Art. 54 din Regulamentul Financiar) 1128
14 CONTURI GIRO DESCHISE LA BĂNCI ŞI OFICII POŞTALE (Art. 53 din Regulamentul Financiar) 1523
15 PLAŢI ÎN AVANS (Art. 46 din Regulamentul Financiar) 1040
16 DOCUMENTE JUSTIFICATIVE (Articolele 28 alin. (2), 37, 41 şi 45 din Regulamentul Financiar) 1131
17 APROBAREA PROPUNERILOR DE ANGAJARE A UNEI CHELTUIELI (Art. 38 din Regulamentul Financiar) 1079
18 ÎNREGISTRAREA PROPUNERILOR DE ANGAJARE A CHELTUIELII, DUPĂ APROBAREA ACESTORA DE CĂTRE CONTROLORUL FINANCIAR (Art. 37 din Regulamentul Financiar) 895
19 ANGAJAREA CHELTUIELILOR (Art. 36 din Regulamentul Financiar) 1319
20 RECUPERAREA DATORIILOR (Art. 28 şi art. 29 din Regulamentul Financiar) 1180
21 NORME APLICABILE CONTROLORULUI FINANCIAR ŞI CONTROLORILOR FINANCIARI ADJUNCŢI (Art. 24 din Regulamentul Financiar) 1257
22 NORME APLICABILE ORDONATORULUI DE CREDITE, CONTABILILOR ADJUNCŢI ŞI GESTIONARILOR AVANSURILOR 954
23 GESTIUNEA CU AJUTORUL SISTEMELOR COMPUTERIZATE INTEGRATE (Art. 23 din Regulamentul Financiar) 1050
24 DELEGAREA ATRIBUŢIILOR (Art. 22 din Regulamentul Financiar) 1195
25 CONDIŢIILE DE APLICARE A ECU LA CALCULAREA VENITURILOR ŞI CHELTUIELILOR (art. 11 alin. (4) din Regulamentul Financiar) 969
26 REGULAMENTUL COMISIEI (EURATOM, CECO, CE) nr. 3418/93 din 9 decembrie 1993 de stabilire a unor norme detaliate de aplicare a anumitor dispoziţii din Regulamentul Financiar din 21 decembrie 199 847