Echipa Contabilii.ro

Directiva TVA

Title Filter 

Display # 
# Article Title Hits
1 Terminologie TVA 1662
2 Istoric Directiva TVA 1520
3 LISTA OPERAȚIUNILOR SUPUSE DEROGĂRILOR PREVĂZUTE LA ARTICOLELE 370, 371 ȘI 380-390 1661
4 OBIECTE DE ARTĂ, OBIECTE DE COLECȚIE ȘI ANTICHITĂȚI PREVĂZUTE LA ARTICOLUL 311 ALINEATUL (1) PUNCTELE 2, 3 și 4 1398
5 LISTA ORIENTATIVĂ A SERVICIILOR AGRICOLE PREVĂZUTE LA ARTICOLUL 295 ALINEATUL (1) PUNCTUL 5 1405
6 LISTA ACTIVITĂȚILOR DE PRODUCȚIE AGRICOLĂ PREVĂZUTE LA ARTICOLUL 295 ALINEATUL (1) PUNCTUL 4 1291
7 LISTA LIVRĂRILOR DE BUNURI ȘI PRESTĂRILOR DE SERVICII PREVĂZUTE LA ARTICOLUL 199 ALINEATUL (1) LITERA (d) 1338
8 LISTA SERVICIILOR PREVĂZUTE LA ARTICOLUL 106 1265
9 LISTA LIVRĂRILOR DE BUNURI ȘI PRESTĂRILOR DE SERVICII CĂRORA LE POT FI APLICATE COTELE REDUSE PREVĂZUTE LA ARTICOLUL 98 1291
10 LISTA ORIENTATIVĂ A SERVICIILOR FURNIZATE PE CALE ELECTRONICĂ PREVĂZUTE LA ARTICOLUL 56 ALINEATUL (1) LITERA (K) 1396
11 LISTA ACTIVITĂȚILOR PREVĂZUTE LA ARTICOLUL 13 ALINEATUL (1) AL TREILEA PARAGRAF 1251
12 Observatii 1174
13 Transpunere și intrare în vigoare 1107
14 Măsuri tranzitorii aplicabile în contextul aderării la Uniunea Europeană 1074
15 Regim tranzitoriu pentru impozitarea schimburilor comerciale dintre statele membre 1158
16 Alte impozite, drepturi și taxe 1189
17 Cursuri de schimb 1212
18 DISPOZIȚII DIVERSE 1042
19 DEROGĂRI 1313
20 Regim special pentru persoanele impozabile nestabilite care prestează servicii pe cale electronică unor persoane neimpozabile 1221
21 Regimul special pentru aurul de investiții 1958
22 Măsuri de prevenire a denaturărilor concurenței și a evaziunii fiscale 1075
23 Regimul special pentru vânzările prin licitație publică 1556
24 Regimuri speciale pentru bunuri second-hand, obiecte de artă, obiecte de colecție și antichități 2062
25 Regimul special pentru agențiile de turism 1881
26 Regimul comun forfetar pentru producători agricoli 1518
27 REGIMURI SPECIALE 1389
28 Obligații privind anumite operațiuni de import și export 1482
29 Dispoziții diverse 1115
30 Declarații recapitulative 6294
31 Declarații 1132
32 Contabilitate 1238
33 Măsuri de simplificare 1244
34 Transmiterea facturilor prin mijloace electronice 1461
35 Conținutul facturilor 1463
36 Facturare 1342
37 OBLIGAȚIILE PERSOANELOR IMPOZABILE ȘI ALE ANUMITOR PERSOANE NEIMPOZABILE 1189
38 Ajustarea deducerilor 1108
39 Norme care reglementează exercitarea dreptului de deducere 1236
40 Restricții privind dreptul de deducere 1157
41 Pro rata de deducere 1497
42 DEDUCERI 1431
43 Operațiuni scutite în vederea exportului și în cadrul schimburilor comerciale dintre statele membre 1106
44 Scutiri pentru operațiunile legate de comerțul internațional 1189
45 Scutiri pentru prestările de servicii efectuate de către intermediari 1148
46 Scutiri referitoare la anumite operațiuni asimilate exporturilor 1070
47 Scutiri legate de transportul internațional 1113
48 Scutiri la export 1274
49 Scutiri pentru anumite servicii de transport 1132
50 Scutiri pentru achizițiile intracomunitare de bunuri 1142
51 Scutiri pentru operațiunile intracomunitare 1174
52 SCUTIRI 1354
53 COTE de TVA 1660
54 BAZĂ DE IMPOZITARE 3696
55 FAPT GENERATOR ȘI EXIGIBILITATEA TVA 4040
56 LOCUL OPERAȚIUNILOR TAXABILE 1511
57 OPERAȚIUNI TAXABILE 1538
58 PERSOANE IMPOZABILE 1386
59 SFERĂ DE APLICARE TERITORIALĂ 1189
60 OBIECT ȘI SFERĂ DE APLICARE 1164
61 CUPRINS 1175
62 Directiva 2006/112/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată 1528
63 Directiva 2006/112/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată 1106