Echipa Contabilii.ro

Directiva TVA

Title Filter 

Display # 
# Article Title Hits
1 Terminologie TVA 1584
2 Istoric Directiva TVA 1467
3 LISTA OPERAȚIUNILOR SUPUSE DEROGĂRILOR PREVĂZUTE LA ARTICOLELE 370, 371 ȘI 380-390 1582
4 OBIECTE DE ARTĂ, OBIECTE DE COLECȚIE ȘI ANTICHITĂȚI PREVĂZUTE LA ARTICOLUL 311 ALINEATUL (1) PUNCTELE 2, 3 și 4 1356
5 LISTA ORIENTATIVĂ A SERVICIILOR AGRICOLE PREVĂZUTE LA ARTICOLUL 295 ALINEATUL (1) PUNCTUL 5 1361
6 LISTA ACTIVITĂȚILOR DE PRODUCȚIE AGRICOLĂ PREVĂZUTE LA ARTICOLUL 295 ALINEATUL (1) PUNCTUL 4 1244
7 LISTA LIVRĂRILOR DE BUNURI ȘI PRESTĂRILOR DE SERVICII PREVĂZUTE LA ARTICOLUL 199 ALINEATUL (1) LITERA (d) 1276
8 LISTA SERVICIILOR PREVĂZUTE LA ARTICOLUL 106 1230
9 LISTA LIVRĂRILOR DE BUNURI ȘI PRESTĂRILOR DE SERVICII CĂRORA LE POT FI APLICATE COTELE REDUSE PREVĂZUTE LA ARTICOLUL 98 1245
10 LISTA ORIENTATIVĂ A SERVICIILOR FURNIZATE PE CALE ELECTRONICĂ PREVĂZUTE LA ARTICOLUL 56 ALINEATUL (1) LITERA (K) 1353
11 LISTA ACTIVITĂȚILOR PREVĂZUTE LA ARTICOLUL 13 ALINEATUL (1) AL TREILEA PARAGRAF 1201
12 Observatii 1123
13 Transpunere și intrare în vigoare 1073
14 Măsuri tranzitorii aplicabile în contextul aderării la Uniunea Europeană 1020
15 Regim tranzitoriu pentru impozitarea schimburilor comerciale dintre statele membre 1099
16 Alte impozite, drepturi și taxe 1155
17 Cursuri de schimb 1166
18 DISPOZIȚII DIVERSE 1004
19 DEROGĂRI 1269
20 Regim special pentru persoanele impozabile nestabilite care prestează servicii pe cale electronică unor persoane neimpozabile 1191
21 Regimul special pentru aurul de investiții 1858
22 Măsuri de prevenire a denaturărilor concurenței și a evaziunii fiscale 1016
23 Regimul special pentru vânzările prin licitație publică 1518
24 Regimuri speciale pentru bunuri second-hand, obiecte de artă, obiecte de colecție și antichități 2001
25 Regimul special pentru agențiile de turism 1791
26 Regimul comun forfetar pentru producători agricoli 1473
27 REGIMURI SPECIALE 1336
28 Obligații privind anumite operațiuni de import și export 1432
29 Dispoziții diverse 1074
30 Declarații recapitulative 6262
31 Declarații 1090
32 Contabilitate 1198
33 Măsuri de simplificare 1191
34 Transmiterea facturilor prin mijloace electronice 1408
35 Conținutul facturilor 1402
36 Facturare 1292
37 OBLIGAȚIILE PERSOANELOR IMPOZABILE ȘI ALE ANUMITOR PERSOANE NEIMPOZABILE 1159
38 Ajustarea deducerilor 1070
39 Norme care reglementează exercitarea dreptului de deducere 1206
40 Restricții privind dreptul de deducere 1122
41 Pro rata de deducere 1446
42 DEDUCERI 1384
43 Operațiuni scutite în vederea exportului și în cadrul schimburilor comerciale dintre statele membre 1060
44 Scutiri pentru operațiunile legate de comerțul internațional 1151
45 Scutiri pentru prestările de servicii efectuate de către intermediari 1112
46 Scutiri referitoare la anumite operațiuni asimilate exporturilor 1025
47 Scutiri legate de transportul internațional 1069
48 Scutiri la export 1201
49 Scutiri pentru anumite servicii de transport 1100
50 Scutiri pentru achizițiile intracomunitare de bunuri 1092
51 Scutiri pentru operațiunile intracomunitare 1132
52 SCUTIRI 1281
53 COTE de TVA 1609
54 BAZĂ DE IMPOZITARE 3537
55 FAPT GENERATOR ȘI EXIGIBILITATEA TVA 3888
56 LOCUL OPERAȚIUNILOR TAXABILE 1459
57 OPERAȚIUNI TAXABILE 1481
58 PERSOANE IMPOZABILE 1336
59 SFERĂ DE APLICARE TERITORIALĂ 1159
60 OBIECT ȘI SFERĂ DE APLICARE 1123
61 CUPRINS 1136
62 Directiva 2006/112/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată 1461
63 Directiva 2006/112/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată 1060