Echipa Contabilii.ro

Examen Consultant fiscal 2011

Title Filter 

Display # 
# Article Title Hits
1 Modalitatea de accesare a sistemului de e-Learning a Camerei Consultanţilor Fiscali 1396
2 Statistica - promovabilitate examen CCF 2290
3 CCF - Cursurile de perfecţionare în fiscalitate organizate de Camera Consultanţilor Fiscali 1122
4 Comunicat CCF - 08.10.2011 1219
5 examen CCF 15 noiembrie 2011 1723
6 TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA DE EXAMEN Octombrie 2011 1376
7 40 examen categorii de venituri sunt considerate venituri neimpozabile, la calculul impozitului pe profit? 1816
8 39 examen termenul de plată a impozitului pe profitul realizat de Sc cu venituri din pomicultura 1445
9 38 examen situaţiile financiare anuale prescurtate 1289
10 37 examen obligaţia desemnării unui reprezentant fiscal 1551
11 36 examen -Domiciliul fiscal pentru asocieri si alte entităţi fără personalitate juridică 1254
12 35 examen -plătitor al obligaţiilor fiscale - Pentru contribuabilii care au sedii secundare înregistrate fiscal 1199
13 34 examen perioada pe durata căreia chiriasul poate deduce amortizarea fiscală 1221
14 33 examen produse supuse sistemului de marcare 1245
15 32 examen Există posibilitatea regularizării impozitului pe venitul nerezidenţilor reţinut la sursă în România 1137
16 31 examen -Care dintre următoarele operaţiuni sunt scutite de TVA cu drept de deducere 1122
17 30 examen -serviciu de transport intracomunitar de bunuri de la Bucuresti la Paris 1263
18 29 examen Obligaţia depunerii declaraţiei fiscale nu se menţine în cazul în care: 1144
19 28 examen Pierderile rezultate din tranzacţiile cu părţi sociale si valori mobiliare, în cazul societăţilor închise 1208
20 27 examen contract de asigurare pentru un autoturism 1125
21 26 examen Care din următoarele categorii de persoane nu este plătitoare de impozit pe profit? 1100
22 25 examen Livrarea este taxabilă cu cota de TVA de: 1120
23 24 examen Principiul general de calcul si reţinere a impozitului pe venitul obţinut din România de nerezidenţi este: 1104
24 23 examen În cazul în care se utilizează expresia „regim suspensiv vamal”, se înţelege că aplicându-se, în cazul mărfurilor necomunitare, următoarelor regimuri: 1228
25 22 examen Nulitatea unei societăţi înmatriculate în registrul comerţului poate fi declarată de tribunal 1099
26 21 examen redevenţă, potrivit Codului fiscal 1459
27 20 examen -Nivelul accizelor 1070
28 19 Care este reglementarea legală pe care o aplică plătitorul de venit din România în cazul în care beneficiarul de venit nu prezintă certificatul de rezidenţă fiscală? 1010
29 18 Care este limita de deducere a diurnei la calculul profitului impozabil 1346
30 17 examen Nu constituie prestări de servicii efectuate cu plată din punct de vedere al TVA operaţiuni precum: 1168
31 16 examen Actul administrativ fiscal prin care se stabileste suma aprobată la rambursare 1351
32 15 Când intervine exigibilitatea din punct de vedere al TVA pentru livrarea efectuată de societatea X? 1193
33 14 examen -Veniturile din jocuri de noroc se impun prin reţinerea la sursă, cu o cotă de: 1180
34 13 examen - Intră sub incidenţa regimului de antrepozitare fiscală prevăzut la Titlul VII – Accize si alte taxe speciale din Codul fiscal: 1032
35 12 Constituie contravenţie, sancţionată cu amendă, fapta de a nu menţiona în orice factură, ofertă, comandă, tarif, prospect si alte documente întrebuinţate în comerţ, emanând de la o societate, a următoarelor elemente 1046
36 11 examen -Care este perioada pentru care un santier de construcţii este considerat sediu permanent, potrivit titlului I din Codul fiscal? 1087
37 10 examen - Depozitarea exclusivă a produselor energetice în regim suspensiv de accize poate avea loc în antrepozitele fiscale 1079
38 9 examen - contract de leasing operaţional, un utilaj tehnologic 1206
39 8 examen Orice distribuire de bunuri din activele unei persoane impozabile către asociaţii sau acţionarii săi, cu excepţia transferului neimpozabil de active, constituie din punct de vedere al TVA: 1085
40 7 examen - certificat de amânare de la plata TVA în vamă pentru importurile realizate 1208
41 6 examen În cazul în care se schimbă domiciliul fiscal, potrivit legii, competenţa teritorială trece la noul organ fiscal de la data: 1120
42 5 examen Venitul net din drepturile de proprietate intelectuală se stabileste prin scăderea din venitul brut a unei cheltuieli deductibile egală 1020
43 4 examen regimul TVA afferent serviciilor de închiriere a mijlocului de transport 1146
44 3 examen -Expresia „mărfuri obţinute în întregime într-o ţară” reprezintă 1166
45 2 examen În cazul ţigaretelor, acciza ad valorem se calculează prin aplicarea procentului legal asupra 1124
46 1 examen - contabil vorbind, un activ reprezintă 1237
47 ISTORIC. Informatii publicate pe ministerul finantelor publice in legatura cu examenul de consultant fiscal 1467
48 OPINII. IMPRESII. PUNCTE DE VEDERE. ARTICOLE. - Atentie la subiectele false pentru examenul de consultant fiscal 1881
49 OPINII. IMPRESII. PUNCTE DE VEDERE. ARTICOLE. -Senzatii tari la examenul de consultanti fiscali - de Edward Pastia 2090
50 COMUNICAT cu privire la suspendarea certificarii declaratiilor fiscale de catre consultantii fiscali pana 01.01.2013 1081
51 Model contestatie examen CCF 1120
52 20- Examenul de consultant fiscal, sesiunea martie 2011 - SUBIECTE 3308
53 19- - Examenul de consultant fiscal, sesiunea martie 2011 - SUBIECTE 2030
54 18- - Examenul de consultant fiscal, sesiunea martie 2011 - SUBIECTE 1879
55 17- - Examenul de consultant fiscal, sesiunea martie 2011 - SUBIECTE 1865
56 16- - Examenul de consultant fiscal, sesiunea martie 2011 - SUBIECTE 1499
57 15- - Examenul de consultant fiscal, sesiunea martie 2011 - SUBIECTE 1547
58 14- - Examenul de consultant fiscal, sesiunea martie 2011 - SUBIECTE 1532
59 13-- Examenul de consultant fiscal, sesiunea martie 2011 - SUBIECTE 1589
60 12- - Examenul de consultant fiscal, sesiunea martie 2011 - SUBIECTE 1605
61 11-- Examenul de consultant fiscal, sesiunea martie 2011 - SUBIECTE 1437
62 10- Examenul de consultant fiscal, sesiunea martie 2011 - SUBIECTE 1628
63 9-- Examenul de consultant fiscal, sesiunea martie 2011 - SUBIECTE 1573
64 8-- Examenul de consultant fiscal, sesiunea martie 2011 - SUBIECTE 1679
65 7-- Examenul de consultant fiscal, sesiunea martie 2011 - SUBIECTE 1483
66 6-- Examenul de consultant fiscal, sesiunea martie 2011 - SUBIECTE 1633
67 5-- Examenul de consultant fiscal, sesiunea martie 2011 - SUBIECTE 1559
68 4- - Examenul de consultant fiscal, sesiunea martie 2011 - SUBIECTE 1551
69 3- - Examenul de consultant fiscal, sesiunea martie 2011 - SUBIECTE 1772
70 2- - Examenul de consultant fiscal, sesiunea martie 2011 - SUBIECTE 1673
71 1 - - Examenul de consultant fiscal, sesiunea martie 2011 - SUBIECTE 2277
72 C O M U N I C A T Camera Consultanţilor Fiscali organizează examenul pentru atribuirea calităţii de consultant fiscal 1154
73 TAXE SI COTIZATII - CAMERA CONSULTANTILOR FSCALI 1126
74 Activitatea de consultanţă fiscală - Persoane juridice 940
75 Activitatea de consultanţă fiscală - Persoane fizice 1066
76 BIBLIOGRAFIE - EXAMEN PENTRU ATRIBUIREA CALITĂŢII DE CONSULTANT FISCAL SESIUNEA OCTOMBRIE 2011 1366
77 TEMATICA DE EXAMEN noiembrie 2010 1000
78 EXAMEN PENTRU ATRIBUIREA CALITĂŢII DE CONSULTANT FISCAL SESIUNEA OCTOMBRIE 2011 1625
79 VARIANTA B 2841
80 VARIANTA A 2373
81 Subiecte 2009 _17 octombrie 2009 _ VARIANTA F 2160
82 Subiecte 2009 _17 octombrie 2009 _VARIANTA E 1499
83 Subiecte 2009 _17 octombrie 2009 _VARIANTA D 1396
84 Subiecte 2009 _17 octombrie 2009 _VARIANTA C 1253
85 Subiecte 2009 _17 octombrie 2009 _VARIANTA B 1154
86 Subiecte 2009 _17 octombrie 2009 _VARIANTA A 1291
87 Subiecte 2009 _ 21 Martie 2009_VARIANTA F 1314
88 Subiecte 2009 _ 21 Martie 2009_VARIANTA E 1246
89 Subiecte 2009 _ 21 Martie 2009_VARIANTA D 1164
90 Subiecte 2009 _ 21 Martie 2009_ VARIANTA C 1571
91 Subiecte 2009 _ 21 Martie 2009_ VARIANTA B 1161
92 Subiecte 2009 _ 21 Martie 2009_ VARIANTA A 1714
93 Subiecte 2010_ 20 Martie 2010 - CHESTIONAR DE EXAMEN - VARIANTA F 2527
94 Subiecte 2010_ 20 Martie 2010 - CHESTIONAR DE EXAMEN - VARIANTA E 2281
95 Subiecte 2010_ 20 Martie 2010 - CHESTIONAR DE EXAMEN - VARIANTA D 1676
96 Subiecte 2010_ 20 Martie 2010 - CHESTIONAR DE EXAMEN - VARIANTA C 1579
97 Subiecte 2010_ 20 Martie 2010 - CHESTIONAR DE EXAMEN - VARIANTA B 1544
98 Subiecte 2010_ 20 Martie 2010 - CHESTIONAR DE EXAMEN - VARIANTA A 2164
99 EXAMEN PENTRU ATRIBUIREA CALITĂŢII DE CONSULTANT FISCAL (teste) - martie 2009 2265
100 Model - CONTESTATIE EXAMEN 35010
101 TAXE SI COTIZATII - percepute de camera consultantilor fiscali 1528
102 Exercitarea activitatii de consultanta fiscala - persoanele juridice 1085
103 Exercitarea activitatii de consultanta fiscala - persoanele fizice 1207
104 CONDITII pentru atribuirea calitatii de consultant fiscal 1598
105 Organele de Conducere ale Camerei Consultanţilor Fiscali: 1043
106 Camera Consultantilor Fiscali - Membrii Consiliului Superior 2244
107 Hotărârea CCF nr. 1/2011 privind aprobarea nivelului taxei de înscriere în evidenţele Camerei pentru anul 2011 1247
108 Hotărârea CCF nr. 2/2011 privind aprobarea nivelului taxei de înscriere la examenul de atribuire a calităţii de consultant fiscal 1239
109 Hotărârea CCF nr. 3/2011 privind modalitatea şi termenele de plată a cotizaţiilor fixe în anul 2011 şi a cotizaţiilor variabile datorate de consultanţii fiscali pentru veniturile realizate în anul 2010 şi depunerea declaraţiilor în anul 2011 1312
110 OG nr. 71/2001 privind organizarea şi exercitarea activităţii de consultanţă fiscală 1413