Echipa Contabilii.ro

CECCAR in stagiu - Anul III

Title Filter 

Display # 
# Article Title Hits
1 37. Situaţia înainte de dubla mărire a capitalului social se prezintă astfel: capital social 50.000.000 lei împărţit în 10.000 de acţiuni; rezerve 15.000.000 lei. Se decide creşterea capitalului social prin dubla mărire astfel: faza I aporturi în numerar 1487
2 Precizaţi care este formula contabilă privind anularea obligaţiunilor emise: 1402
3 Care este înregistrarea contabilă privind reducerea capitalului: 1233
4 mărimea capitalurilor proprii este: 1899
5 Se transformă 8.000 de obligaţiuni în 3.000 acţiuni, în condiţiile în care valoarea nominală a unei obligaţiuni este de 1.000 lei/obligaţiune iar valoarea nominală a unei acţiuni 1.700 lei/acţiune. 2552
6 Care este valoarea matematică contabilă a noilor acţiuni, prima de emisiune unitară şi formula contabilă: 2651
7 În această situaţie care este valoarea matematică contabilă veche şi nouă, mărimea teoretică a DA-ului şi formula contabilă: 1520
8 Care este formula contabilă la rambursare prin anularea obligaţiunilor: 1660
9 Care este valoarea contabilă a unei acţiuni înainte şi după majorarea capitalului , mărimea teoretică a DS-ului şi raportul de paritate între vechile şi noile acţiuni. 3327
10 Emisiunea obligaţiunilor se înregistrează prin formula: 1532
11 Care sunt sumele şi înregistrările corecte privind anularea acţiunilor: 1011
12 O societate emite un împrumut obligatar cu următoarele caracteristici: 2040
13 Care dintre elementele de mai jos se încadrează conform IAS 1 "Prezentarea situaţiilor financiare" în categoria informaţiilor ce trebuie prezentate fie în contul de profit şi pierdere fie în notele explicative: 898
14 Conform IAS 37 "Provizioane, datorii şi active contingente" un provizion va fi reflectat în contabilitate în cazurile: 1352
15 Potrivit IAS 36 "Deprecierea activelor", un activ este depreciat atunci când: 1371
16 Potrivit Cadrului General IASC, costul curent al activelor reprezintă: 1178
17 Care din următoarele afirmaţii cu privire la reducerile comerciale şi financiare nu este corectă? 972
18 Baza de evaluare aleasă în elaborarea situaţiilor financiare este costul istoric. 1091
19 Conceptul de menţinere a capitalului fizic presupune obţinerea unui profit numai atunci când: 947
20 Unul din criteriile enumerate mai jos nu poate fi reţinut pentru recunoaşterea cheltuielilor în situaţiile financiare, 947
21 O operaţiune de leasing este calificată ca fiind leasing financiar dacă: 1012
22 recunoaşterea şi evaluarea veniturilor în situaţiile financiare, potrivit Cadrului General IASC, nu este corectă: 1066
23 Conform IAS 1 "Prezentarea situaţiilor financiare", activele curente sunt: 1245
24 Care din următoarele afirmaţii privind reevaluarea, conform IAS 16 "Imobilizări corporale", este falsă: 1226
25 schema contului de profit şi pierdere adoptat în contabilitatea din ţara noastră este: 1209
26 subvenţiile pentru investiţii apar: 1128
27 În concordanţă cu IAS 18 “Venituri” prin valoare justă se înţelege: 1223
28 analiza rezultatului din exploatare, rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete este egal cu: 2831
29 Unul din principiile enumerate mai jos nu este reţinut în mod explicit de IAS 1 "Prezentarea situaţiilor financiare" pentru a sta la baza întocmirii şi prezentării situaţiilor financiare 934
30 Una din valorile enumerate mai jos nu poate fi reţinută ca bază de evaluare a elementelor în situaţiile financiare: 935
31 Una din modalităţile de mai jos nu poate fi reţinută pentru stingerea unei obligaţii: 1114
32 În contabilitatea din ţara noastră, în conformitate cu.. 986
33 Care dintre sintagmele de mai jos poate fi reţinută pentru prevalenţa economicului asupra juridicului: 1092
34 Care din afirmaţiile de mai jos nu este corectă: 1136
35 Potrivit Cadrului general IASC şi IAS 1 “Prezentarea situaţiilor financiare” informaţiile prezentate în situaţiile financiare sunt credibile în măsura în care asigură: 1340
36 Atunci când se aplică criteriul “cea mai mică valoare dintre cost şi valoarea realizabilă netă”, termenul valoare realizabilă netă semnifică 935
37 Potrivit IAS 1 “Prezentarea situaţiilor financiare” politicile contabile reprezintă: 1154
38 Pregatire auditori - stagiu (Biblia auditorului in stagiu) 2103
39 Teme semestriale stagiu Ceccar Bucuresti 3851
40 Link-uri catre site-urile filialelor CECCAR 2933