Echipa Contabilii.ro

Probleme rezolvate Contabilitate 2011

Title Filter 

Display # 
# Article Title Hits
1 90. O societate comercială efectuează şi înregistrează în contabilitate ope­raţiile economice care privesc: 15124
2 89. Arătaţi cum se înregistrează în contabilitate următoarele operaţii efectuate de o societate comercială în legătură cu un credit bancar 6636
3 88. Arătaţi cum se vor efectua calculele şi înregistrările contabile necesare pentru un import de materii prim 5535
4 87. Care sunt componentele actuale ale situaţiilor financiare anuale con­form OMFP nr. 3.055/2009? 3827
5 86. Care sunt reducerile de preţ pe care le pot acorda furnizorii pentru livrări şi încasări aferente, precum şi modul de realizare a operaţiunilor de această natură? 2901
6 85. Care sunt destinaţiile, în ordinea în care acestea se au în vedere, pentru repartizarea profitului net la entităţile economice cu capital integral sau majoritar de stat? 2900
7 84. Care sunt lucrările premergătoare (preliminare) întocmirii situaţiilor financiare anuale? 4392
8 83. Care sunt condiţiile şi aspectele metodologice esenţiale privind efec­tuarea compensării lipsurilor cu eventualele plusuri constatate la in­ventariere, potrivit normelor în domeniu? 2461
9 82. Care sunt modelele şi regulile corespunzătoare evaluării elementelor de activ, capitaluri proprii si datorii inventariate, potrivit normelor în domeniu şi reglementărilor contabile aplicate? 2218
10 81. Care sunt elementele patrimoniale care, aflate în anumite situaţii, se înscriu în liste de inventariere separate, potrivit normelor în domeniu? 2299
11 80. Care sunt condiţiile de lucru ce trebuie asigurate comisiei de inventa­riere anuală a elementelor de activ, capitaluri proprii şi datorii, potrivit normelor în domeniu? 2226
12 Care sunt principalele obligaţii privind reconstituirea documentelor justificative şi contabile pierdute, sustrase sau distruse? 2126
13 Care sunt principalele forme de înregistrare contabilă în partidă dublă, precum şi rolul registrelor si formularelor mai importante pe care aces­tea le utilizează în comun? 2467
14 un credit bancar pe două luni î 2352
15 un credit bancar pe 3 luni în sumă de 9.000 lei, care trebuie rambursat în 3 rate lunare 2909
16 Decontarea facturii se face pe baza unui cec emis de societatea B. 2584
17 operaţiile în contabilitatea celor doi parteneri. 2049
18 Decontările se fac prin bancă. 2257
19 La data încasării efective a efectului comercial scontat, cursul valutar este de 3,4 lei/USD. 2166
20 Decontarea facturii se face prin bancă, ţinându-se seama de avansul acordat anterior. 2020
21 Preţul de înregistrare la furnizor al semifabricatelor este de 10.000 lei. Decontarea facturii se face prin bancă, ţinându-se seama de avansul acordat anterior. 1976
22 După primirea efectului comercial, furnizorul îl depune la bancă spre încasare la scadenţă. Costul de producţie al produselor finite livrate este de 500 lei. 1715
23 Costul de achiziţie al mărfurilor livrate 2732
24 După vânzarea produselor, se trimite factura şi se încasează în numerar. 2242
25 cost efec­tiv cu ajutorul metodei inventarului intermitent în 2047
26 cţiunile sunt considerate active financiare disponibile pentru vânzare. 1721
27 Valoarea de emisiune este egală cu valoarea nominală. 1742
28 un împrumut pe termen de 2 ani în valoare de l .000 USD, 1820
29 Decontările se fac prin bancă. 1765
30 Amortizarea investiţiei se face pe durata rămasă. 2059
31 Valoarea neamortizată se trece integral asupra cheltuielilor. 1759
32 O societate-mamă acordă un împrumut pe 2 ani de 8.000 lei unei fi­liale, 2319
33 La 30.06.N a fost achiziţionat un mijloc de transport care a avut un cost de achiziţie fără TVA de 10.000 lei 2487
34 amortizarea pentru anul N+l şi reevaluarea pentru anul N+l prin metoda reevaluării valorii rămase. 1957
35 Amortizarea cumulată a clădirii la data reevaluării este de l .000 lei. 1845
36 După amorti­zarea integrală, depozitul se vinde cu preţul de 3.000 lei, TVA 19%, factura încasându-se cu ordin de plată. 1750
37 ă se determine dobânzile capitalizabile în anul N+l în conformitate cu IAS 23 „Costurile îndatorării". 1662
38 O societate realizează prin efort propriu o construcţie ale cărei lucrări au început la 01.01.N. 1688
39 Până la utilizarea efectivă a sumelor împrumutate, acestea au fost pla­sate pe piaţa de capital, generând venituri financiare încasate 1244
40 O societate realizează prin efort propriu o construcţie ale cărei lucrări 1752
41 După 3 ani se vinde terenul împreună cu amenajările aferente pentru suma de 80.000 lei, TVA 19%. 2016
42 Cheltuielile de dezvoltare se amortizează în 20 de luni. 1666
43 Se înregistrează în contabilitate aceste operaţiuni, inclusiv amortizarea programului. 2342
44 Dobânda anuală este de 10% şi se plăteşte la sfârşitul anului. 1542
45 La sfârşitul primului an cursul este de 3, l lei/USD, iar la sfârşitul anului 2 cursul este de 2,8 lei/USD. 1423
46 Dobânda anuală este de 40% şi se plăteşte lunar. 1606
47 Toate decontările se fac în numerar. 1597
48 O societate comercială emite 10.000 de obligaţiuni care se vând la valoarea nominală de l leu/bucată. 1850
49 O societate comercială emite 10.000 de obligaţiuni cu valoarea no­minală de 10 lei. Dobânda anuală este de 50%. 1846
50 Să se înregistreze în contabilitate aceste operaţiuni, inclusiv amortizarea şi trecerea la venituri a subvenţiei pentru investiţii. 1640
51 Să se înregistreze în contabilitate aceste operaţii, inclusiv amortizarea utilajului şi trecerea la venituri a unei părţi din subvenţie 1682
52 Să se înregistreze în contabilitate repartizarea profitului net pe urmă­toarele destinaţii: 1945
53 formula contabilă de înregistrare a repartizării la alte rezerve a unei cote de 10% din profitul unităţii. 1990
54 Inregistraţi în contabilitate operaţiunile. 2715
55 Inregistraţi în contabilitate operaţiunile legate de aport. 1642
56 compensarea unei datorii faţă de un furnizor. 2051
57 Cursul valutar la data recepţiei mijlocului fix adus ca aport în natură 1575
58 înregistrările în contabilitatea societăţii M la l septembrie si la 31 decembrie N, 1336
59 înregistrările în contabilitatea societăţii româneşti. 1553
60 să se contabilizeze impozitul amânat aferent crean­ţelor clienţi la 31.12.N. 1856
61 Să se regularizeze TVA. 2707
62 înregistrările contabile generate de împrumut. 1478
63 diminuarea capitalului social. 1686
64 Să se contabilizeze diminuarea capitalului social. 2041
65 primirea împrumutului şi evaluarea datoriei la închiderea exerciţiului N, în conformitate cu OMFP nr. 3.055/2009. 1353
66 Să se contabilizeze, la M, acordarea împrumutului şi evaluarea creanţei la închiderea exerciţiului N, în conformitate cu OMFP nr. 3.055/2009. 1447
67 operaţia de achiziţie, evaluarea datoriei la inventar şi plata datoriei. 1574
68 Să se contabilizeze operaţia de vânzare şi încasarea creanţelor. 1882
69 Să se evalueze elementele prezentate anterior în lei, în conformitate cu OMFP nr. 3.055/2009. 1477
70 rezultatul pe acţiune diluat în conformitate cu IAS 33 „Rezultatul pe acţiune". 1813
71 Să se calculeze rezultatul pe acţiune de bază şi rezultatul pe acţiune diluat în conformitate cu IAS 33 „Rezultatul pe acţiune". 1703
72 Să se calculeze rezultatul pe acţiune de bază în conformitate cu IAS 33 „Rezultatul pe acţiune". 1403
73 18. La 30.06.N, o întreprindere obţine o subvenţie de 16.000.000 u.m. pentru a achiziţiona o instalaţie al 1440
74 17. La 30.06.N, o întreprindere obţine o subvenţie de 16.000.000 u.m. pentru a achiziţiona o instalaţie a 1422
75 16. La 10 martie N, o întreprindere obţine o subvenţie de 3.000.000 u.m. pentru finanţarea c 1383
76 15. La 10 martie N, o întreprindere obţine o subvenţie de 3.000.000 u 1700
77 14. La 10 martie N, o întreprindere obţine o subvenţie de 3.000.000 u.m. pentru finanţarea consumului de apă 1288
78 13. La 30.06.N, o întreprindere obţine o subvenţie de 16.000.000 u.m. pentru a achiziţiona o instalaţie 1670
79 12. La 30.06.N, o întreprindere obţine o subvenţie de 16.000.000 u.m. pentru a achiziţiona o instalaţie 1479
80 11. O societate procedează la construirea unei clădiri în care va funcţiona serviciul administrativ. 1437
81 10. In cursul lunii noiembrie N, societatea a achiziţionat un teren în valoare de 50.000.000 u.m 1639
82 9. O societate prestează servicii de curierat pe plan intern şi internaţional. 1602
83 8. Stocul mărfii M la l noiembrie era evaluat la 400.000.000 u.m. 1838
84 7. Stocul mărfii M la l noiembrie era evaluat la 400.000.000 u.m 1477
85 6. Stocul mărfii M la 1 noiembrie era evaluat la 400.000.000 u.m. 1880
86 5. O societate deţine o categorie de imobilizări necorporale achiziţionate la închiderea exerciţiului N-2 cu 50.000 u.m. 2280
87 4. O societate deţine o categorie de imobilizări necorporale achiziţionate la închiderea exerciţiului N-2 cu 50.000 u.m 2190
88 3. O societate dezvoltă un nou produs. Centrul de cercetare al societăţii a angajat, 1500
89 2. O societate a realizat cu ajutorul informaticienilor săi un program de gestiune a stocurilor 2257
90 .O societate are un departament de cercetare care dezvoltă 2733