Echipa Contabilii.ro

Probleme rezolvate Contabilitate 2011

Title Filter 

Display # 
# Article Title Hits
1 90. O societate comercială efectuează şi înregistrează în contabilitate ope­raţiile economice care privesc: 15298
2 89. Arătaţi cum se înregistrează în contabilitate următoarele operaţii efectuate de o societate comercială în legătură cu un credit bancar 6749
3 88. Arătaţi cum se vor efectua calculele şi înregistrările contabile necesare pentru un import de materii prim 5637
4 87. Care sunt componentele actuale ale situaţiilor financiare anuale con­form OMFP nr. 3.055/2009? 3912
5 86. Care sunt reducerile de preţ pe care le pot acorda furnizorii pentru livrări şi încasări aferente, precum şi modul de realizare a operaţiunilor de această natură? 2974
6 85. Care sunt destinaţiile, în ordinea în care acestea se au în vedere, pentru repartizarea profitului net la entităţile economice cu capital integral sau majoritar de stat? 3032
7 84. Care sunt lucrările premergătoare (preliminare) întocmirii situaţiilor financiare anuale? 4483
8 83. Care sunt condiţiile şi aspectele metodologice esenţiale privind efec­tuarea compensării lipsurilor cu eventualele plusuri constatate la in­ventariere, potrivit normelor în domeniu? 2513
9 82. Care sunt modelele şi regulile corespunzătoare evaluării elementelor de activ, capitaluri proprii si datorii inventariate, potrivit normelor în domeniu şi reglementărilor contabile aplicate? 2290
10 81. Care sunt elementele patrimoniale care, aflate în anumite situaţii, se înscriu în liste de inventariere separate, potrivit normelor în domeniu? 2380
11 80. Care sunt condiţiile de lucru ce trebuie asigurate comisiei de inventa­riere anuală a elementelor de activ, capitaluri proprii şi datorii, potrivit normelor în domeniu? 2287
12 Care sunt principalele obligaţii privind reconstituirea documentelor justificative şi contabile pierdute, sustrase sau distruse? 2244
13 Care sunt principalele forme de înregistrare contabilă în partidă dublă, precum şi rolul registrelor si formularelor mai importante pe care aces­tea le utilizează în comun? 2518
14 un credit bancar pe două luni î 2433
15 un credit bancar pe 3 luni în sumă de 9.000 lei, care trebuie rambursat în 3 rate lunare 3005
16 Decontarea facturii se face pe baza unui cec emis de societatea B. 2649
17 operaţiile în contabilitatea celor doi parteneri. 2085
18 Decontările se fac prin bancă. 2321
19 La data încasării efective a efectului comercial scontat, cursul valutar este de 3,4 lei/USD. 2222
20 Decontarea facturii se face prin bancă, ţinându-se seama de avansul acordat anterior. 2061
21 Preţul de înregistrare la furnizor al semifabricatelor este de 10.000 lei. Decontarea facturii se face prin bancă, ţinându-se seama de avansul acordat anterior. 2044
22 După primirea efectului comercial, furnizorul îl depune la bancă spre încasare la scadenţă. Costul de producţie al produselor finite livrate este de 500 lei. 1750
23 Costul de achiziţie al mărfurilor livrate 2772
24 După vânzarea produselor, se trimite factura şi se încasează în numerar. 2296
25 cost efec­tiv cu ajutorul metodei inventarului intermitent în 2091
26 cţiunile sunt considerate active financiare disponibile pentru vânzare. 1789
27 Valoarea de emisiune este egală cu valoarea nominală. 1785
28 un împrumut pe termen de 2 ani în valoare de l .000 USD, 1886
29 Decontările se fac prin bancă. 1816
30 Amortizarea investiţiei se face pe durata rămasă. 2095
31 Valoarea neamortizată se trece integral asupra cheltuielilor. 1814
32 O societate-mamă acordă un împrumut pe 2 ani de 8.000 lei unei fi­liale, 2405
33 La 30.06.N a fost achiziţionat un mijloc de transport care a avut un cost de achiziţie fără TVA de 10.000 lei 2549
34 amortizarea pentru anul N+l şi reevaluarea pentru anul N+l prin metoda reevaluării valorii rămase. 2014
35 Amortizarea cumulată a clădirii la data reevaluării este de l .000 lei. 1892
36 După amorti­zarea integrală, depozitul se vinde cu preţul de 3.000 lei, TVA 19%, factura încasându-se cu ordin de plată. 1816
37 ă se determine dobânzile capitalizabile în anul N+l în conformitate cu IAS 23 „Costurile îndatorării". 1715
38 O societate realizează prin efort propriu o construcţie ale cărei lucrări au început la 01.01.N. 1743
39 Până la utilizarea efectivă a sumelor împrumutate, acestea au fost pla­sate pe piaţa de capital, generând venituri financiare încasate 1283
40 O societate realizează prin efort propriu o construcţie ale cărei lucrări 1798
41 După 3 ani se vinde terenul împreună cu amenajările aferente pentru suma de 80.000 lei, TVA 19%. 2060
42 Cheltuielile de dezvoltare se amortizează în 20 de luni. 1720
43 Se înregistrează în contabilitate aceste operaţiuni, inclusiv amortizarea programului. 2406
44 Dobânda anuală este de 10% şi se plăteşte la sfârşitul anului. 1595
45 La sfârşitul primului an cursul este de 3, l lei/USD, iar la sfârşitul anului 2 cursul este de 2,8 lei/USD. 1473
46 Dobânda anuală este de 40% şi se plăteşte lunar. 1640
47 Toate decontările se fac în numerar. 1645
48 O societate comercială emite 10.000 de obligaţiuni care se vând la valoarea nominală de l leu/bucată. 1910
49 O societate comercială emite 10.000 de obligaţiuni cu valoarea no­minală de 10 lei. Dobânda anuală este de 50%. 1888
50 Să se înregistreze în contabilitate aceste operaţiuni, inclusiv amortizarea şi trecerea la venituri a subvenţiei pentru investiţii. 1690
51 Să se înregistreze în contabilitate aceste operaţii, inclusiv amortizarea utilajului şi trecerea la venituri a unei părţi din subvenţie 1724
52 Să se înregistreze în contabilitate repartizarea profitului net pe urmă­toarele destinaţii: 1995
53 formula contabilă de înregistrare a repartizării la alte rezerve a unei cote de 10% din profitul unităţii. 2049
54 Inregistraţi în contabilitate operaţiunile. 2770
55 Inregistraţi în contabilitate operaţiunile legate de aport. 1691
56 compensarea unei datorii faţă de un furnizor. 2100
57 Cursul valutar la data recepţiei mijlocului fix adus ca aport în natură 1618
58 înregistrările în contabilitatea societăţii M la l septembrie si la 31 decembrie N, 1380
59 înregistrările în contabilitatea societăţii româneşti. 1596
60 să se contabilizeze impozitul amânat aferent crean­ţelor clienţi la 31.12.N. 1893
61 Să se regularizeze TVA. 2763
62 înregistrările contabile generate de împrumut. 1511
63 diminuarea capitalului social. 1734
64 Să se contabilizeze diminuarea capitalului social. 2117
65 primirea împrumutului şi evaluarea datoriei la închiderea exerciţiului N, în conformitate cu OMFP nr. 3.055/2009. 1393
66 Să se contabilizeze, la M, acordarea împrumutului şi evaluarea creanţei la închiderea exerciţiului N, în conformitate cu OMFP nr. 3.055/2009. 1498
67 operaţia de achiziţie, evaluarea datoriei la inventar şi plata datoriei. 1610
68 Să se contabilizeze operaţia de vânzare şi încasarea creanţelor. 1927
69 Să se evalueze elementele prezentate anterior în lei, în conformitate cu OMFP nr. 3.055/2009. 1515
70 rezultatul pe acţiune diluat în conformitate cu IAS 33 „Rezultatul pe acţiune". 1863
71 Să se calculeze rezultatul pe acţiune de bază şi rezultatul pe acţiune diluat în conformitate cu IAS 33 „Rezultatul pe acţiune". 1751
72 Să se calculeze rezultatul pe acţiune de bază în conformitate cu IAS 33 „Rezultatul pe acţiune". 1446
73 18. La 30.06.N, o întreprindere obţine o subvenţie de 16.000.000 u.m. pentru a achiziţiona o instalaţie al 1491
74 17. La 30.06.N, o întreprindere obţine o subvenţie de 16.000.000 u.m. pentru a achiziţiona o instalaţie a 1461
75 16. La 10 martie N, o întreprindere obţine o subvenţie de 3.000.000 u.m. pentru finanţarea c 1422
76 15. La 10 martie N, o întreprindere obţine o subvenţie de 3.000.000 u 1780
77 14. La 10 martie N, o întreprindere obţine o subvenţie de 3.000.000 u.m. pentru finanţarea consumului de apă 1336
78 13. La 30.06.N, o întreprindere obţine o subvenţie de 16.000.000 u.m. pentru a achiziţiona o instalaţie 1726
79 12. La 30.06.N, o întreprindere obţine o subvenţie de 16.000.000 u.m. pentru a achiziţiona o instalaţie 1520
80 11. O societate procedează la construirea unei clădiri în care va funcţiona serviciul administrativ. 1490
81 10. In cursul lunii noiembrie N, societatea a achiziţionat un teren în valoare de 50.000.000 u.m 1687
82 9. O societate prestează servicii de curierat pe plan intern şi internaţional. 1644
83 8. Stocul mărfii M la l noiembrie era evaluat la 400.000.000 u.m. 1899
84 7. Stocul mărfii M la l noiembrie era evaluat la 400.000.000 u.m 1514
85 6. Stocul mărfii M la 1 noiembrie era evaluat la 400.000.000 u.m. 1957
86 5. O societate deţine o categorie de imobilizări necorporale achiziţionate la închiderea exerciţiului N-2 cu 50.000 u.m. 2341
87 4. O societate deţine o categorie de imobilizări necorporale achiziţionate la închiderea exerciţiului N-2 cu 50.000 u.m 2245
88 3. O societate dezvoltă un nou produs. Centrul de cercetare al societăţii a angajat, 1537
89 2. O societate a realizat cu ajutorul informaticienilor săi un program de gestiune a stocurilor 2355
90 .O societate are un departament de cercetare care dezvoltă 2783